ATTCBG - Số hấp dẫn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mikelhpdatke

Chó và Mèo chơi trò đoán số. Mèo xác định tiêu chuẩn đánh giá một số nguyên dương có phải là hấp dẫn hay không. Chó phải lần lượt chọn và đưa ra các số nguyên. Nếu số đưa ra là hấp dẫn thì Chó thắng, trong trường hợp ngược lại - Mèo sẽ thắng. Chó chỉ biết kết quả đánh giá chứ không được biết về tiêu chuẩn mà Mèo đã chọn.

Mèo không muốn Chó thua quá nhiều, sẽ chán và không chơi nữa, nên khi định chọn tiêu chuẩn hấp dẫn luôn luôn xác định xem trong khoảng từ 1 đến n có bao nhiêu số hấp dẫn

Lần này, tiêu chuẩn Mèo định chọn là số được coi là hấp dẫn nếu nó chia hết cho tổng các chữ số của mình ở hệ thập phân . Ví dụ 10 là số hấp dẫn. còn 11 thì không!

Yêu cầu: Cho số nguyên n (n <= 1e12). xác định số lượng số hấp dẫn từ 1..n

 

Ví dụ

  • input
    100
    output
    33
Back to Top