PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 20.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

ADR là một công ty khởi nghiệp mới về lĩnh vực thương mại điện tử, với tham vọng thống trị thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam. Có nguồn vốn đầu tư lớn, họ vừa xây xong một nhà kho khổng lồ để dễ dàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Vì nhà kho lớn quá nên họ phải mua hai con robot đi tuần kho. Robot đi tuần vòng quanh nhà kho với chỉ thị dạng "x y w h", nghĩa là:

       1. Vị trí xuất phát là (x, y)
       2. Đi sang phía đông w bước đến vị trí (x+w, y)
       3. Đi lên hướng bắc h bước đến vị trí (x+w, y+h)
       4. Đi sang phía tây w bước đến vị trí (x, y+h)
       5. Đi xuống phía nam h bước về lại vị trí ban đầu (x, y)
       6. Lặp lại các bước 2, 3, 4, 5.

Công ty muốn cho 2 con robot xuất phát cùng lúc. Các con robot mỗi lần sẽ di chuyển 1 bước. Vì 2 con robot không có khả năng chống va chạm một cách tự động nên công ty phải đảm bảo rằng chỉ thị của 2 con robot không làm cho chúng va chạm nhau. Bạn hãy giúp họ kiểm tra vấn đề này nhé.

Dữ liệu nhập:

- Dòng thứ nhất là số test case T (1 ≤ T ≤ 1000)

- Trong các dòng tiếp theo, mỗi test case gồm 2 dòng mô tả chỉ thị của 2 robot. Mỗi dòng là 4 số nguyên x, y, w, h (0 <x, y, w, h < 105).

Dữ liệu xuất:

- Với mỗi test case, in ra "safe" nếu chỉ thị không bao giờ làm cho 2 robot va chạm nhau, in ra "collide" nếu 2 chỉ thị đó có thể gây va chạm cho 2 robot.

Ví dụ

 • input
  2
  1 1 2 2
  2 2 2 2
  1 1 2 2
  3 3 1 1
  output
  safe
  collide
 • input
  1
  1 1 2 2
  3 2 1 1
  output
  collide

Trong test 2, hai con robot va chạm ở vị trí (3, 2.5)

Back to Top