ONLYONECBG - Kết thân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mikelhpdatke

                               

 

    Hiệu trưởng Tom quyết định xây dựng riêng cho các học sinh một mạng xa hội để những chú mèo có điều kiện giao lưu một cách tốt nhất. Hệ thống sẽ tự động chọn và giới thiệu cho mỗi mèo những người bạn tiềm năng trong trường. Khi đăng ký, những ai tham gia sẽ phải trải qua thủ tục trắc nghiệm tâm lý, kết quả trắc nghiệm cho biết giá trị tâm lý theo ba chỉ số, mỗi giá trị là một số nguyên dương.

  Thực tế cuộc sống cho thấy, nếu 2 chú mèo có giá trị khác nhau ở cả 3 chỉ số thì chúng sẽ thường xuyên rơi vào tranh luận, đánh nhau bất tận, còn nếu có giá trị ở 2 hay 3 chỉ số trùng nhau thì mối quan hệ, nếu có - sẽ rất buồn chán. Như vậy, để có một mối quan hệ có lợi và duy trì được lâu dài thì hai mèo phải có cùng giá trị ở một chỉ số nào đó, các giá trị còn lại phải khác nhau.

    Với n chỉ số (ai ,bi, ci)  hay cho biết có bao nhiêu cặp i < j thoả mãn yêu cầu. 

Dữ liệu:

- Dòng đầu chứ số n ( n <= 1e5).

- Dòng i trong n dòng sau chứa 1 cặp số  (ai ,bi, c<= 1e9).

Kết quả:

- Đưa ra một số duy nhất là số cặp thoả mãn. 

Ví dụ

 • input
  4
  100 100 100
  100 100 100
  100 99 99
  99 99 100
  output
  5
Back to Top