MINDROP - Tính số thao tác ít nhất
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Như bạn biết, mikelhpdatke là một người rất yêu mèo, bởi vậy trong nhà anh ấy cũng nuôi rất nhiều mèo với những màu sắc rất khác nhau.

Vào một ngày đẹp trời nọ, mikelhpdatke tập hợp N con mèo của mình thành một hàng ngang, và cảm thấy rất ngứa mắt vì màu sắc của chúng là khác nhau. Bởi vậy, anh ta muốn loại bỏ một số ít nhất những con mèo ra khỏi hàng để những con mèo còn lại có màu giống nhau. Mỗi bước loại bỏ, mikelhpdatke sẽ yêu cầu con mèo ở ngoài cùng bên trái hoặc ngoài cùng bên phải rời khỏi hàng ngang.

Hãy giúp mikelhpdatke tính xem anh ta sẽ phải loại bỏ bao nhiêu con mèo ra khỏi hàng ngang.

 

Input

Dòng 1: Số nguyên N, số con mèo của mikelhpdatke (1<=N<=10^5).

Dòng 2: Gồm N số nguyên A[i] là màu của con mèo thứ i (0<=A[i]<=10^9).

Output

Kết quả bài toán.

Ví dụ

  • input
    4
    1 2 3 4
    output
    3
Back to Top