LUCKYNUM - Số may mắn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Một số được gọi là may mắn nếu trong hệ thập phân của nó chỉ gồm các chữ số 4 hoặc 7, ví dụ 74,77,... ngược lại 69 không phải là số may mắn.

Cho một số nguyên X, mỗi bước bạn có thể nhân X với một số may mắn bất kì để tạo ra một số X mới. Hãy tìm số nguyên X mới nhỏ nhất và có nhiều số 0 tận cùng nhất có thể.

 

Input

Dòng 1: Một số nguyên N, số test đề bài (1<=N<=1000).

Dòng 2: Gồm N số nguyên X (1<=X<=10^9).

Output

Gồm N số nguyên là kết quả ứng với N test.

Ví dụ

  • input
    1
    5
    output
    20
Back to Top