CLASSY - Giai cấp
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: psucoder

Trong hồi kí của một người ở Bắc Mĩ có viết về sự phân biêt về giai cấp, như cha ông ấy là "middle-middle-middle-lower-middle class" và mẹ ông ấy "upper-upper-lower-middle class". Ngoài ra trong cuốn hồi kí còn có ghi tên và giai cấp của một số người trong gia đình, để giúp người đọc dễ tìm hiểu về sự phân biêt về giai cấp trong cuốn hồi kí bạn có nhiệm vụ sắp xếp tên của những nguời đó theo thứ tự theo hệ thống phân bậc từ cao đến thấp.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương T (T<=500) là số trường hợp. Mỗi trường hợp, bắt đầu là số nguyên dương n (n<=100) theo sau đó là danh sách n người. Mỗi dòng bắt đầu là tên với không quá 30 kí tự thường và kết thúc bởi dấu ":", tiếp theo đó là chuỗi khác rỗng mô tả giai cấp gồm không quá 10 từ (upper, middle, lower) cách nhau bởi dấu "-" kết thúc là "class". Không có hai người bất kì cùng tên trong mỗi truờng hợp.

Output

Với mỗi trường hợp in ra danh sách tên đã được sắp xếp theo hệ thống phân chia giai cấp từ cao xuống thấp. Nếu hai người có tầng lớp tương đương nhau thì sắp xếp theo bảng chữ cái abc. Kết thúc mỗi trường hợp là 30 dấu "=".

Ví dụ

 • input
  1
  5
  mom: upper-upper-lower-middle class
  dad: middle-middle-middle-lower-middle class
  queenelizabeth: upper-upper-upper class
  chair: lower-lower class
  unclebob: middle-middle-lower-middle class
  output
  queenelizabeth
  mom
  dad
  unclebob
  chair
  ==============================

Hướng dẫn

Có ba tầng lớp chính là : upper, middle, lower. Tất nhiên cao nhất là upper và thấp nhất là lower. Nhưng upper-upper class thì cao hơn middle-upper class và lower-upper class; middle-upper class thì cao hơn lower-upper class. Tuy nhiên tất cả tầng lớp như (upper-upper, middle-upper, lower-upper) thì cao hơn bất kì middle class (upper-middle, middle-middle, lower-middle) nào. Khi so sánh ta bắt đầu từ cuối lên đầu, ngoài ra middle-upper class thì tương đương middle-middle-upper class, middle-middle-middle-middle-lower class tương đương middle-lower class và cứ như vậy. Tuy nhiên upper-middle-middle-lower class thì cao hơn middle-lower class

Back to Top