AIRCON - Điều hòa không khí
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: psucoder

Bạn là sếp của công ty ACM (Air Conditioned Minions) chi nhánh Việt Nam có nhân viên là các Minions. Do điều kiện khí hậu ở Việt Nam rất nóng bạn có ý định lắp đặt các phòng có điều hòa cho các nhân viên của mình nhằm nâng cao năng suất. Các phòng này có nhiệt độ cố định không thay đổi và có nhiệt độ của mỗi phòng là khác nhau. Hãy tìm số phòng ít nhất cần phải lắp đặt.


Input: Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương (2<=N<=100) là số lượng Minions trong công ty của bạn. N dòng tiếp theo mô tả giới hạn nhiệt độ mà các Minion ưa thích và có năng suất cao nhất. Dòng thứ i gồm 2 số nguyên dương L và U (1<=L<=U<=200), các Minions thích bất kì nhiệt độ nào trong đoạn [L,U].

Output: In trên một dòng số lượng phòng ít nhất cần lắp đặt.

Ví dụ

 • input
  3
  1 2
  2 4
  5 6
  output
  2
 • input
  5
  1 2
  3 5
  4 6
  7 9
  8 10
  output
  3
Back to Top