CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mikelhpdatke

                                                    

      Hoàng và Linh là đôi bạn thân. Sau 3 năm chơi cùng nhau, đến giáng sinh năm 2089, Hoàng quyết định đi thêm bước nữa với Linh. Linh đã ra một bài toán tin và đố Hoàng. Khổ nỗi là Hoàng không rành về khoản này, nên đành nhờ các bạn NTU-ers giúp đỡ. Hãy giúp Hoàng nhé !

      Cho các dãy nhị phân độ dài n và có không quá K bit 1 được sắp xếp theo thứ tự từ điển.

1. Đếm số lượng các dãy nhị phân nói trên.

2. Cho một dãy nhị phân độ dài n thoả mãn, tìm thứ tự của nó trong dãy đã sắp xếp.

3. Cho số x. Tìm dãy nhị phân thứ x trong dãy đã sắp xếp.

Dữ liệu:

 - Dòng đầu gồm 2 số N và K( N, K <= 100).

 - Tiếp theo là một số dòng, mỗi dòng có 2 dạng sau:

     *) 1 x1 x2 x3 .. xn: thể hiện một dãy nhị phân, yêu cầu in ra số thứ tự tương ứng

     *) 2 P : Tìm dãy nhị phân thứ P 

Kết quả:

- Dòng đầu ghi số dãy tìm được.

- Các dòng tiếp theo mỗi dòng ứng với kết quả của một truy vấn.

Ví dụ

 • input
  5 3
  1 0 0 1 1 1
  2 26
  output
  26
  8
  1 1 1 0 0
Back to Top