HMD01 - Hòa nhạc
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 2 megabyte
Đăng bởi: huynhduy_hmd

 

Có N người đang chờ đợi xếp hàng để vào một buổi hòa nhạc . Mọi người cảm thấy buồn chán khi chờ đợi nên họ tìm những người thân của họ trong hàng đang xếp. Hai người A và B có thể nhìn thấy nhau nếu họ đang đứng ngay cạnh nhau hoặc không có người nào cao hơn A hoặc B đứng giữa. Hãy xác định số cặp có thể nhìn thấy nhau.

Dữ liệu vào: 
- Dòng đầu tiên chứa số N (N <= 500000).
- N dòng sau: Mỗi dòng chứa duy nhất một số nguyên là chiều cao của người thứ i - không lớn hơn 231.
Dữ liệu ra:
- Một số duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ

 • input
  7
  2
  4
  1
  2
  2
  5
  1
  output
  10
Back to Top