BUBE - Búp bê gỗ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

         Công ty đồ chơi X nhập khẩu n con búp bê gỗ. Các con búp bê được đánh số từ 1 tới n trong đó con búp bê thứ i là một hộp rỗng có kích thước là một số nguyên ai. Người ta có thể lồng con búp bê thứ i vào trong con búp bê thứ j nếu con búp bê thứ j đang rỗng và ai+k ≤ aj , với k là một số nguyên dương cho trước. Bằng cách lồng các con búp bê vào nhau theo cách như  vậy, công ty X chỉ cần tìm chỗ đặt những con búp bê ngoài cùng (những con búp bê không nằm trong bất kỳ con búp bê nào khác) vào kho.

Yêu cầu: Hãy giúp công ty X lồng các con búp bê vào nhau sao cho tổng kích thước các con búp bê ngoài cùng là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào: gồm 2 dòng

-  Dòng 1 chứa hai số nguyên dương n ≤ 105; k ≤ 109 cách nhau một khoảng trắng.

-  Dòng 2 chứa n số nguyên dương a1, a2, ..., an ( ai ≤ 109), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra: 

-  Là một số nguyên duy nhất là tổng kích thước các con búp bê ngoài cùng theo phương án tìm được.

Ví dụ

  • input
    8 2
    8 4 2 1 1 3 5 9
    output
    18
Back to Top