KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

Vào năm 6090, các nhà khảo cổ học bắt đầu nghiên cứu các kiến trúc cổ đại của những năm 1016 - 2016. Họ tiến hành nghiên cứu trên một khu đất và biết được trên khu đất trước đây có chính xác 2 khu dân cư, mỗi khu dân cư là tập hợp các nhà dân nằm sát nhau, phần móng của mỗi khu dân cư là một hình vuông. Do các khu dân cư có thể được xây trong các thời điểm khác nhau (khu dân cư sau xây sau khi khu dân cư trước bị phá) nên phần móng của chúng trên bản đồ vẫn có thể giao nhau

 

Vì muốn đẩy nhanh tiến độ để nghiên cứu các vùng đất khác, các nhà khảo cổ không muốn mất nhiều thời gian để xác định vị trí và kích thước của 2 khu dân cư này, vì vậy đây chính là lúc các NTUCoders ra tay giúp đỡ họ :D

 

Bạn sẽ được cung cấp 1 bản đồ về thông tin của khu đất, bản đồ này gồm N dòng và M cột, ở mỗi ô của bản đồ, nếu kí hiệu 'x' nghĩa là ở đó có một nhà dân, nếu kí hiệu '.' nghĩa là ở đó là đất trống

 

Input

Dòng đầu chứa 2 số N, M (1 <= N, M <= 100)

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa M kí tự 'x' hoặc '.'

Output

Gồm hai dòng, mỗi dòng gồm 3 số nguyên x, y là chỉ số dòng và chỉ số cột góc trái trên của khu dân cư và s là kích thước móng của khu dân cư (tức là độ dài một cạnh của phần móng)

Dữ liệu đảm bảo luôn tìm được hai khu dân cư, nếu có nhiều đáp án đúng bạn chỉ cần in ra đáp án bất kỳ

Ví dụ

 • input
  3 3
  xx.
  xxx
  ...
  output
  1 1 2
  2 3 1
Back to Top