VDSEQ03 - Doanh thu công ty
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: phuleethanh

Sau khi tốt nghiệp trường cấp 3 Vĩnh Định, Bin đã thành lập công ty chuyên viết phần mềm cho điện thoại. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, công ty có hơn 3000 nhân viên với doanh thu cao nhất lên đến 9 con số (USD).

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 3 năm thành lập công ty, Bin đang rà soát lại doanh thu từ trước đến nay. Bạn là một nhân viên của công ty, hãy lập trình giúp cho Mr Bin đếm xem có bao nhiêu khoảng thời gian mà doanh thu công ty đạt hoặc vượt chỉ tiêu mà công ty đề ra.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 là số ngày N và chỉ tiêu đề ra V. (1<=N<=106, 1<=V<=1012)

- Các dòng tiếp theo là doanh thu trong N ngày - doanh thu ngày thứ i là Ai (0<=Ai<=109)

Kết quả:

- Là số khoảng thời gian thỏa mãn yêu cầu.

Ví dụ: N=3, V=4. Dãy A là: 1 2 3. đáp án có 2 khoảng thời gian đạt yêu cầu (2,3) và (1,2,3)

Ví dụ

 • input
  5 9
  3
  3
  0
  4
  0
  output
  2
Back to Top