CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

Chùa Hương là một quần thể di tích thuộc địa phân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Chùa Hương gồm nhiều chùa chiền (đáng chú ý nhất là chùa Thiên Trù) cùng với động Hương Tích rất nổi tiếng (được mệnh danh là Nam thiên đệ nhất động).

Vào mùa lễ hội (tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch hàng năm), chú tiểu Bờm phải làm việc khá vất vả. Hàng ngày, Bờm phải từ chùa Thiên Trù đi xuống lưng chừng núi Lão rồi từ đó leo tiếp lên gần đỉnh núi để đến động Hương Tích. Sau đó, từ động Hương Tích, Bờm quay trở về chùa Thiên Trù theo đúng con đường ban đầu. Con đường bao gồm hai đoạn dãy bậc thang lát đá với số bậc lần lượt là M và N (xem hình minh họa). Hành trình của Bờm như sau:

 • Từ chùa Thiên Trù đi xuống lưng chừng núi Lão cũng như từ đây đi lên động Hương Tích, vì đi người không nên Bờm có thể bước qua 1, 2 hoặc 3 bậc tùy thích.
 • Khi từ động Hương Tích đi xuống lưng chừng núi Lão, do phải gánh đồ (do du khách cúng dường tại động) nên Bờm chỉ có thể bước qua 1 hoặc 2 bậc đồng thời sử dụng đúng 1 lần bước qua 3 bậc tại vị trí tùy thích. Tuy nhiên, khi leo tiếp lên chùa Thiên Trù, Bờm chỉ có thể bước qua 1 hoặc 2 bậc mà thôi.

Yêu cầu: Hãy tính xem có thể có bao nhiêu cách để Bờm thực hiện một chuyến đi-về trong một ngày như vậy.

Dữ liệu vào: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một cặp giá trị của M và N (3 <= M, N <= 500).

         Các số ghi trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một kí tự trắng.

Kết quả: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là kết quả tìm được ứng với cặp giá trị của M, N thuộc dòng tương ứng trong file dữ liệu vào.

Ví dụ

 • input
  3 4
  4 5
  10 15
  20 19
  output
  168
  2275
  321404553680
  1779525767133834720
Back to Top