CANSU - CÁN SỰ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nghethuat102

Một lớp học có NxM chỗ gồm N hàng ghế, mỗi hàng gồm M học sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi, ban cán sự lớp nghĩ ra sáng kiến: Mỗi người trong ban cán sự sáng tác ra một đề, sau đó sao thành một số bản để đưa cho những người bên cạnh: 

   - Bên trên, bên dưới, bên phải và bên trái;

   - Mỗi người được đưa đúng 1 bản;

Như vậy, số người được đưa có thể là 2, 3 hoặc 4. 

Sau đó, mỗi học sinh trong lớp phải thông báo số đề mà mình nhận được.

Yêu cầu: Hãy xác định vị trí ngồi của các bạn trong ban cán sự, nếu có nghiệm ghi 'YES', ngược lại ghi 'NO';

Dữ liệu vào: 

Dòng đầu là số T (1 <= T <= 10), số lượng bộ test, với mỗi bộ test gồm N + 1 dòng:

   - Dòng 1 là 2 số N, M (3 <= N, M <= 100);

   - N dòng tiếp, dòng thứ i gồm M số nguyên phạm vi 0 đến 4, số thứ j thể hiện số đề mà học sinh ở hàng ghế i, vị trí j nhận được.

Xuất ra:

Gồm T dòng, mỗi dòng là câu trả lời YES hoặc NO.  

Ví dụ

 • input
  2
  4 4
  0 0 0 0
  1 0 1 0
  1 3 1 2
  2 2 3 1
  3 3
  4 3 3
  3 0 4
  4 3 0
  output
  YES
  NO
 • input
  1
  3 3
  1 3 1
  2 3 2
  2 1 1
  output
  NO
Back to Top