EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: chandoi

           Năm 2070, F**kbook đã vươn lên trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới thay cho facebook, với hàng tỉ người dùng và hàng triệu bức ảnh được đăng lên mỗi ngày. Tất cả những thành công đó nhờ một công nghệ mới gọi là F*, giúp những bức ảnh trở lên rõ nét và nhẹ hơn rất nhiều.

            Mỗi bức ảnh up lên F**kbook đều sẽ được F* giảm chiều cao và chiều rộng bức ảnh để thỏa mãn các quy tắc sau:

           - Tỉ lệ giữa chiều cao/chiều rộng là từ 0.8 tới 1.25

           - Hai cạnh của bức ảnh là các số nguyên, và ít nhất một trong hai cạnh có thể viết lại dưới dạnh 2x

           - Nếu có nhiều cách giảm, thì giảm so cho diện tích bức ảnh sẽ là lớn nhất, nếu có nhiều cách để đạt diện tích lớn nhất thì chọn cách có chiều cao lớn nhất.

Với một bức ảnh có chiều cao l và chiều rộng w , hãy xác định chiều cao và chiều rộng mới của bức ảnh trên F**kbook.

 

INPUT:

        - Gồm hai số nguyên l và w (1<=l, w <=109), tương ứng là chiều cao và chiều rộng của bức ảnh

OUTPUT:

        - Gồm hai số nguyên tương ứng là chiều cao và chiều rộng mới của bức ảnh

 

Chú ý: Chiều cao có thể nhỏ hơn chiều rộng

Ví dụ

  • input
    5 5
    output
    5 4
Back to Top