CALTEAM - Tính số lượng team
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: chandoi

     Năm 2070, cuộc thi MasterChef- World Final được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, với rất nhiều quy tắc mới lạ so với các cuộc thi MasterChef thông thường. Có tất cả N thí sinh đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới tranh tài tại cuộc thi lần này, thí sinh thứ I có khả năng nấu nướng là Ai. Một trong những thay đổi lớn nhất của MasterChef-World Final lần này, là thay vì các thí sinh sẽ thi cá nhân, thì họ sẽ được ghép cặp tạo thành các team rồi mới cùng nhau tranh tài.

     Những người tổ chức cuộc thi có danh sách N thí sinh, đánh số họ từ 1 tới N theo thứ tự từ trái sang phải, và bắt đầu sắp xếp họ vào các team theo các quy tắc sau:

       - Mỗi team phải có một người đàn ông và một người phụ nữ

       - Hai người có giới tính khác nhau, nằm cạnh nhau trong bảng danh sách, và có độ chênh lệch khả năng là nhỏ nhất, sẽ được xếp vào cùng một team. Nếu có nhiều đôi như thế, thì họ sẽ chọn ra đôi nằm ở vị trí trái nhất có thể.

        - Sau khi tìm được đôi đó, tên của họ sẽ bị xóa đi, tên của những người còn lại sẽ tự động xích gần lại.

      Những nhà tổ chức MasterChef-World Final muốn số đội tham gia là nhiều nhất có thể, vì họ tin rằng càng nhiều đội thi thì cuộc thi càng diễn ra lâu, tiền tài trợ, tiền truyền hình cũng vì thế mà tăng lên theo. Hãy giúp họ xác định xem, sẽ có tối đa bao nhiêu đội tham gia cuộc thi lần này.

Chú ý: Độ chênh lệch khả năng tính bằng trị tuyệt đối hiệu khả năng của hai người

INPUT:

      - Một số nguyên N, số thí sinh tham gia cuộc thi (1<=N<=105).

      - Dòng 2: Gồm N số nguyên ‘M’ (Men) hoặc W (Woman) tương ứng là giới tính của người thứ i

      - Dòng 3: Gồm N số nguyên A1…AN là khả năng nấu nướng của người thứ i

OUTPUT:

      - Dòng 1: Số nguyên K, số team lớn nhất tạo được

      - K dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số nguyên là chỉ số của team thứ i. Chỉ số mỗi team được in ra theo thứ tự từ lớn đến bé

Ví dụ

 • input
  4
  WMMW
  10 11 2 3
  output
  2
  1 2
  3 4
Back to Top