HC - Hồ nước
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nguyenxuanhaa3

Có N hồ nước, mỗi ngày hồ ai có lượng nước bốc hơi là bi. Hãy xác định tổng lượng nước của các hồ  ở từng ngày trong t ngày ( ngày 0, ngày 1, ngày2,......., ngày t).

Input 

- Gồm 2 số N và t ( n<=105, t<=106)

- N dòng tiếp theo mỗi dòng gồm cặp số ai và bi (1<= ai, bi <=109)

 

Output

-Gồm t+1 dòng là kết quả 

Ví dụ

 • input
  10 5
  17 3
  22 5
  19 5
  17 5
  13 4
  20 2
  14 2
  27 1
  29 2
  12 3
  output
  190
  158
  126
  94
  69
  57
Back to Top