BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

Sau khi giải được bài BALLGAME nhờ sự giúp đỡ của các NTUCoders, vì vẫn còn thời gian nên thầy ra tiếp một câu đố nữa với cùng chủ đề là những viên bi. Vì thầy bảo đây mới là thử thách thật sự trong buổi hôm nay, An quyết định phải tìm bằng được lời giải, đồng thời còn thách thức các bạn NTUCoders xem ai có thể tìm ra lời giải nhanh và chính xác với An hay không!!! Câu đố như sau:

Có R viên bi đỏ, G viên bi xanh lá cây và B viên bi xanh dương. Hãy đếm số cách xếp chúng trên một đường thẳng sao cho hai viên bi nằm cạnh nhau thì khác màu nhau.

Vì số cách xếp có thể rất lớn nên bạn chỉ cần in ra phần dư của số cách xếp khi chia cho 109+7

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng ghi 3 số R, G, B

Dữ liệu ra

Gồm 1 dòng là số cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề bài

Giới hạn

1 <= R, G, B <= 2x105

Ví dụ

  • input
    1 2 1
    output
    6
Back to Top