SUMINT - Tổng nguyên
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: hieua2tincvp

Cho số nguyên dương N. Ta định nghĩa f(n) là số cách tính tổng của 2 hoặc nhiều số nguyên liên tiếp trong khoảng từ 1 tới N bằng N.

Input:

Dòng đầu chứa một số nguyên dương N. (0<=N<=10^12)

Output:

Dòng đầu tiên là kết quả f(n)

Dòng 2--> dòng f(n)+1: mỗi dòng ghi số đầu và số cuối của các số nguyên liên tiếp có tổng bằng N. Mỗi số cách nhau một dấu cách. 

Ví dụ

 • input
  6
  output
  1
  1 3
 • input
  30
  output
  3
  9 11
  6 9
  4 8

Giải thích:

Test 1: Có 1 cách: 6=1+2+3

Test 2: Có 3 cách: 30 = 9+10+11 = 6+7+8+9 = 4+5+6+7+8

Back to Top