EXP - Biểu thức
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: dahaodl

Một bài toán tin mà Tuấn Anh rất thích thú, bài toán do thầy Khâm giao cho Tuấn Anh trong thời gian Tuấn Anh chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế Tin học tại Canada năm 2010. Bài toán như sau: Cho một biểu thức đúng chỉ gồm phép toán cộng với các số hạng là số nguyên không âm, tiến hành xóa hết các phép toán cộng ở vế trái, sau đó dồn các chữ số lại, vế bên trái thu được xâu S. Hãy đưa ra một cách chèn các dấu cộng vào xâu S để nhận được một biểu thức có giá trị bằng vế phải.

Ví dụ, biểu thức đúng 15+4+2017 = 2036, xóa hết dấu cộng ở vế trái ta thu được xâu S = 1542017, sau đó chèn các dấu cộng để nhận được biểu thức 15+4+2017 có giá trị bằng 2036. Tuấn Anh mời bạn lập trình giải quyết bài toán trên.

Dữ liệu: 

- Dòng đầu chứa một xâu chỉ gồm các ký tự số (từ ‘0’ đến ‘9’) mô tả xâu S;

- Dòng thứ hai chứa một xâu chỉ gồm các ký tự số (từ ‘0’ đến ‘9’) mô tả vế phải của biểu thức đúng.

Kết quả: Một xâu chỉ gồm các ký tự số (từ ‘0’ đến ‘9’) và dấu cộng mô tả vế trái sau khi thêm các dấu cộng. (Các số hạng có thể bắt đầu bằng ký tự 0; Nếu có nhiều phương án đưa ra một phương án bất kỳ.)

Ràng buộc: Độ dài xâu S không vượt quá 100.

Ví dụ

  • input
    1100020010
    5
    output
    34540403110121511034534243251555305545251113144401435145240122251405433553414410425214+5+103
Back to Top