SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

      Một vài tháng qua, Conan tập luyện rất nhiều cho kỳ thi ACM/ICPC. Cậu chỉ ăn, ngủ và code, do đó đã tăng thêm vài ký. Sau cuộc thi, cậu lên kế hoạch để trở lại cuộc sống khỏe mạnh hơn: tập thể dục và có chế độ ăn hợp lý.

      Có N phần ăn, phần ăn thứ i có hàm lượng dinh dưỡng calo là Ai . Một bữa ăn là sự kết hợp của các phần ăn, trong đó mỗi phần ăn xuất hiện không quá 1 lần. Một công thức hoàn hảo là công thức mà có tổng dinh dưỡng là đúng M calo.

       Bạn hãy giúp Conan đếm xem có đủ K công thức hoàn hảo khác nhau hay không. Hai công thức được xem là khác nhau nếu có tối thiểu một phần ăn trong một công thức này nhưng không có trong công thức kia.  

Dữ liệu nhập: gồm 2 dòng

- Dòng đầu tiên gồm 3 số nguyên N, M, K cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ N ≤ 100, 1 ≤ M ≤ 10.000, 1 ≤ K ≤ 100 )

- Dòng thứ hai là N số nguyên Ai (1 ≤ Ai ≤ 10.000)

Dữ liệu xuất:

- Nếu có tối thiểu K công thức hoàn hảo, in ra từ "ENOUGH" (không in dấu nháy).

- Nếu không có đủ K công thức hoàn hảo, in ra số lượng công thức hoàn hảo tính được.

Ví dụ

 • input
  10 1000 7
  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
  output
  ENOUGH
 • input
  10 1000 30
  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
  output
  10

Trong ví dụ 1, có 10 công thức hoàn hảo sau:

Back to Top