KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

        Nhân dịp tổ chức OLP2012, siêu thị Big C tổ chức bán bút với chương trình  khuyến mãi như sau: Giá một chiếc bút là t đồng, khi mua m chiếc khách hàng được tặng thêm 1 chiếc. Để phục vụ kỳ thi, Ban tổ chức cần phải chuẩn bị ít nhất n bút phát cho các thí sinh dự thi.
Yêu cầu: Cho biết m, n và t. Tính số tiền S (đơn vị đồng) ít nhất cần có để mua bút.
Dữ  liệu nhập:

- Gồm một dòng chứa ba số nguyên dương m, n và t (1 ≤ m ≤ 106, 0 ≤ n, t ≤ 106), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu xuất:

- Là một số nguyên xác định số tiền cần thiết.

Ví dụ

  • input
    2 3 100
    output
    200
Back to Top