COVI - Công viên
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

       Gần nhà Nam có một công viên trông giống như một hình vuông trong đó các cạnh hình vuông song song với hai trục tọa độ. Tại mỗi đỉnh của hình vuông có một cái cây. Tuy nhiên sau một thời gian Nam quay lại thì trong công viên chỉ còn lại 2 cây. Nam định trồng lại 2 cây mới sao cho cùng với 2 cây cũ vẫn tạo thành một hình vuông có các cạnh song song với hai trục. Bạn hãy giúp Nam xác định vị trí của 2 cây mới. 

Dữ liệu vào:

        Gồm một dòng chứa bốn số nguyên x1, y1, x2, y2 (- 100 ≤ x1, y1, x2, y2 ≤ 100) mỗi số cách nhau một khoảng trắng. (x1, y1) là tọa độ của cây thứ nhất, (x2, y2) là tọa độ của của cây thứ hai. Dữ liệu cho đảm bảo hai tọa độ trên không trùng nhau.

Dữ liệu ra

        Nếu không có đáp án, in ra -1. Nếu có đáp án in ra bốn số x3, y3, x4, y4 mỗi số cách nhau một khoảng trắng, trong đó (x3, y3) là tọa độ cây thứ 3 và (x4, y4) là tọa độ cây thứ tư. Nếu có nhiều đáp án, thì chỉ cần in ra một đáp án bất kỳ.

Ví dụ

 • input
  0 0 0 1
  output
  1 0 1 1
 • input
  0 0 1 1
  output
  0 1 1 0
 • input
  0 0 1 2
  output
  -1
Back to Top