HISO - Hiệu số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một dãy n số nguyên a1, a2, ..., an. Hãy tìm hai chỉ số i, j sao cho i < j và hiệu aj - ai là lớn nhất.

Dữ liệu vào: gồm 2 dòng
-  Dòng 1: là số nguyên n (2 ≤ n ≤ 105)       
-  Dòng 2: gồm n số nguyên a1, a2, ..., an (0 ≤ ai ≤ 109)

Dữ liệu xuất:

- Là giá trị lớn nhất của hiệu aj - ai.

Ví dụ

 • input
  3
  1 2 3
  output
  2
 • input
  4
  2 5 1 3
  output
  3
Back to Top