SABO - Sắp bò
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Anh nông dân Bo có một đàn bò gồm rất nhiều con cái và con đực. Trong một hội chợ, anh muốn sắp một hàng bò gồm n con. Tuy nhiên những con bò đực rất hung hăng nếu đứng gần nhau, anh phải sắp tối thiểu k con bò cái xen giữa hai con bò đực để chúng khỏi húc nhau.

Bạn hãy giúp anh Bo đếm thử xem có bao nhiêu cách để sắp một hàng gồm n con bò mà hai con bò đực bất kỳ không húc nhau (anh Bo có rất nhiều bò nên không sợ thiếu bò cái hoặc bò đực)

Ví dụ với n = 4 và k= 1, ta có 8 cách xếp như sau (M: bò đực, F: bò cái):

FFFF, MFFF, FMFF, FFMF, FFFM, MFMF, MFFM, FMFM.

Dữ liệu nhập:

- Gồm hai số nguyên n và k cách nhau một khoảng trắng ( 1 ≤ n, k ≤ 1.000)

Dữ liệu xuất:

- Số cách xếp hàng thỏa mãn yêu cầu. Do số lượng này có thể rất lớn nên chỉ cần in ra tối đa 6 chữ số cuối cùng (modulo 1.000.000)

Ví dụ

 • input
  4 1
  output
  8
 • input
  5 2
  output
  9
Back to Top