PTSO - Phân tích số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một số nguyên dương n. Hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố.

Ví dụ: 90 = 2*3*3*5, 75 = 3*5*5, 31 = 31

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n (2 ≤ n ≤ 106)

Dữ liệu xuất:

- Là các thừa số nguyên tố của n theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Các số cách nhau bởi dấu *

Ví dụ

 • input
  90
  output
  2*3*3*5
 • input
  75
  output
  3*5*5
 • input
  31
  output
  31
Back to Top