DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bảng của đồng hồ điện tử gồm một dãy ba số h, p và s thể hiện tương ứng giờ, phút và giây của thời điểm hiện tại. Cứ sau mỗi giây giá trị của bộ ba số h, p và s này sẽ thay đổi thành 3 số h1, p1 và s1 tương ứng với thời điểm mới.

Yêu cầu: Cho ba số h, p và s, hãy tìm 3 số h1, p1 và s1.

Dữ liệu nhập:

- Gồm 3 số nguyên h, p, s mỗi số cách nhau 1 khoảng trắng (0 ≤ h ≤ 23, 0 ≤ p, s ≤ 59)

Dữ liệu xuất:

- Gồm 3 số nguyên h1, p1, s1 tìm được, mỗi số cách nhau 1 khoảng trắng.
.

Ví dụ

  • input
    8 30 0
    output
    8 30 1
Back to Top