BASU - Bắn súng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

        Trong một cuộc thi bắn súng, mỗi vận động viên được phát 3 viên đạn. Bia là một ma trận 7 x 7 có hình dạng như sau:

         Một viên đạn bắn vào tâm được 10 điểm, bắn lần lượt vào các vòng ô bên ngoài được 9, 8, 7, 6 điểm tương ứng (không có điểm 4 và 5). Sau khi bắn 3 phát đạn máy tính sẽ tự động tính điểm của vận động viên. Bạn hãy viết chương trình tính điểm này.

Dữ liệu nhập:

- Gồm 7 dòng, mỗi dòng gồm 7 ký tự. Mỗi ký tự chỉ có 4 trường hợp: ký tự '.' (dấu chấm) nếu vị trí đó không trúng đạn, ký tự '1' nếu vị trí đó bị trúng đạn 1 lần, ký tự '2' nếu vị trí đó bị trúng đạn 2 lần, ký tự '3' nếu vị trí đó bị trúng đạn 3 lần (xem thêm ví dụ để hiểu rõ hơn). Dữ liệu cho đảm bảo tình trạng bia là hợp lệ.

Dữ liệu xuất:

- Là số nguyên thể hiện số điểm đạt được.

Ví dụ

 • input
  .......
  .......
  .......
  ...111.
  .......
  .......
  .......
  output
  27
 • input
  .......
  .......
  .......
  ...1..2
  .......
  .......
  .......
  output
  24
Back to Top