BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

        Ở Tehran có các chuyến xe buýt chuyên đưa đón khách ở sân bay. Xe buýt có 11 hàng ghế, 10 hàng đầu gồm 3 ghế và hàng cuối cùng có 4 ghế, tổng cộng có 34 ghế. Ở 10 hàng đầu có hàng lang chia 3 ghế thành hai dãy, dãy 2 ghế và dãy 1 ghế (hình dưới, dấu # là các ghế, D là tài xế, các dấu còn lại mang tính trang trí):

+------------------------+
|#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.|D|)
|#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.|.|
|#.......................|
|#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.|.|)
+------------------------+

       Khi đón khách lên xe, kiểm soát viên sẽ cho khách lần lượt ngồi từ sau ra trước, từ trái qua phải (phía bên tài xế ngồi trước, xem thêm ví dụ để hiểu rõ hơn). Giả sử có n hành khách lên xe, bạn hãy giúp kiểm soát viên vẽ sơ đồ chỗ ngồi của hành khách.

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n (0 ≤ n ≤ 34)

Dữ liệu xuất:

- Gồm 6 dòng thể hiện sơ đồ xe buýt, ghế nào có hành khách thì thay ký tự # bằng ký tự latinh O.

Ví dụ

 • input
  9
  output
  +------------------------+
  |O.O.O.#.#.#.#.#.#.#.#.|D|)
  |O.O.O.#.#.#.#.#.#.#.#.|.|
  |O.......................|
  |O.O.#.#.#.#.#.#.#.#.#.|.|)
  +------------------------+
 • input
  20
  output
  +------------------------+
  |O.O.O.O.O.O.O.#.#.#.#.|D|)
  |O.O.O.O.O.O.#.#.#.#.#.|.|
  |O.......................|
  |O.O.O.O.O.O.#.#.#.#.#.|.|)
  +------------------------+
Back to Top