GITHU - Tính giai thừa
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho số nguyên n, hãy tính n!

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 17)

Dữ liệu xuất:

- Giá trị của n! . Chú ý rằng số này có thể rất lớn nên dùng kiểu long long.

Ví dụ

 • input
  1
  output
  1
 • input
  2
  output
  2
 • input
  3
  output
  6
Back to Top