DETU - Đếm từ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một đoạn văn bản chỉ gồm các chữ cái latin và 01 loại dấu câu là dấu chấm '.'  để phân cách giữa các từ. Hãy đếm xem trong đoạn văn có bao nhiều từ.

Dữ liệu vào:

- Là đoạn văn bản khác rỗng và dài không quá 100 ký tự. Dữ liệu đề bài cho bảo đảm hợp lệ.

Dữ liệu xuất:

- Số từ trong đoạn văn bản.

Ví dụ

 • input
  NTU.Coder
  output
  2
 • input
  Dai.hoc.Nha.Trang.
  output
  4
Back to Top