Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
834387 27/11/2020 21:02:20 loitran1001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
834386 27/11/2020 21:02:10 doanxem99 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
834385 27/11/2020 21:01:28 ngngochung0203 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
834384 27/11/2020 21:01:25 vuliz2004 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 2484 KB
834383 27/11/2020 21:00:57 doanxem99 CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1100 KB
834382 27/11/2020 21:00:39 vutien CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
834381 27/11/2020 21:00:37 loitran1001 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1100 KB
834380 27/11/2020 21:00:16 tranquangtruong02 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 11 1078 ms 2448 KB
834379 27/11/2020 21:00:07 vuliz2004 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 2 1078 ms 2484 KB
834378 27/11/2020 20:59:27 tranquangtruong02 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 11 1078 ms 2448 KB
834377 27/11/2020 20:58:38 khongngocanh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1080 KB
834376 27/11/2020 20:58:36 nhatntu PALI - Số Palindrome Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
834375 27/11/2020 20:57:30 vuliz2004 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1080 KB
834374 27/11/2020 20:57:26 nhatntu PALI - Số Palindrome Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
834373 27/11/2020 20:57:00 20TITHAISON DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1312 ms 10312 KB
834372 27/11/2020 20:56:47 doanxem99 CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
834371 27/11/2020 20:56:20 phong2006 CHUSO2 - Tìm chữ số Python 3 Accepted 109 ms 6320 KB
834370 27/11/2020 20:56:17 loitran1001 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
834369 27/11/2020 20:55:47 phamcongtuananh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2732 KB
834368 27/11/2020 20:55:45 nhatntu PALI - Số Palindrome Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
834367 27/11/2020 20:55:09 tranquangtruong02 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1100 KB
834366 27/11/2020 20:54:10 nhatntu PALI - Số Palindrome Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
834365 27/11/2020 20:53:49 TDT142857 TILE - Chồng gạch Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 832 KB
834364 27/11/2020 20:53:36 phamcongtuananh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
834363 27/11/2020 20:52:03 phamcongtuananh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Memory limit exceed on test 14 125 ms 173308 KB
834362 27/11/2020 20:51:44 an1404 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
834361 27/11/2020 20:51:33 phamcongtuananh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2764 KB
834360 27/11/2020 20:51:25 TDT142857 TILE - Chồng gạch Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
834359 27/11/2020 20:51:00 doanxem99 CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1080 KB
834358 27/11/2020 20:50:13 phamcongtuananh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
834357 27/11/2020 20:50:01 phamcongtuananh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
834356 27/11/2020 20:48:58 phamcongtuananh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
834355 27/11/2020 20:48:42 nhatntu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
834354 27/11/2020 20:46:24 doanxem99 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
834353 27/11/2020 20:45:13 nhatntu MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
834352 27/11/2020 20:44:34 doanxem99 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
834351 27/11/2020 20:44:20 vuliz2004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Time limit exceed on test 3 1078 ms 2484 KB
834350 27/11/2020 20:43:55 loitran1001 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
834349 27/11/2020 20:43:34 phamcongtuananh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Runtime error on test 2 0 ms 2756 KB
834348 27/11/2020 20:42:23 ngngochung0203 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
834347 27/11/2020 20:40:25 vuliz2004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
834346 27/11/2020 20:39:43 baophuccqt TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 33 15 ms 1080 KB
834345 27/11/2020 20:39:17 baophuccqt TAXI - Taxi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
834344 27/11/2020 20:38:34 ngngochung0203 BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
834343 27/11/2020 20:35:47 vuliz2004 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Time limit exceed on test 3 1078 ms 2484 KB
834342 27/11/2020 20:35:26 ngngochung0203 BABE - Số bạn bè GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
834341 27/11/2020 20:35:17 choigameautohack DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 888 KB
834340 27/11/2020 20:34:18 choigameautohack DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
834339 27/11/2020 20:33:44 loitran1001 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1109 ms 10512 KB
834338 27/11/2020 20:33:37 choigameautohack DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
834337 27/11/2020 20:32:11 vutien CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1100 KB
834336 27/11/2020 20:32:00 luongtai KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 3272 KB
834335 27/11/2020 20:31:12 luongtai KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
834334 27/11/2020 20:29:41 doanxem99 HARA - Dán hàng rào GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1100 KB
834333 27/11/2020 20:29:21 phamcongtuananh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
834332 27/11/2020 20:28:40 loitran1001 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1093 ms 18192 KB
834331 27/11/2020 20:26:39 baophuccqt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 3108 KB
834330 27/11/2020 20:25:59 loitran1001 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1078 ms 18192 KB
834329 27/11/2020 20:25:18 baophuccqt DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 3180 KB
834328 27/11/2020 20:21:02 quananhpham888 NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Wrong answer on test 3 218 ms 17016 KB
834327 27/11/2020 20:15:15 luongtai ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
834326 27/11/2020 20:03:21 Minhan39 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1080 KB
834325 27/11/2020 20:01:30 Minhan39 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1100 KB
834324 27/11/2020 19:57:36 Minhan39 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1008 KB
834323 27/11/2020 19:55:57 Minhan39 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 924 KB
834322 27/11/2020 19:55:25 Minhan39 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
834321 27/11/2020 19:53:56 nhan123 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1516 KB
834320 27/11/2020 19:53:39 nhan123 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
834319 27/11/2020 19:51:04 zoo1123 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
834318 27/11/2020 19:50:29 doanxem99 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
834317 27/11/2020 19:48:43 doanxem99 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1100 KB
834316 27/11/2020 19:45:19 Minhan39 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1080 KB
834315 27/11/2020 19:44:57 ngovotuanan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
834314 27/11/2020 19:44:51 tuananh6696 CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
834313 27/11/2020 19:44:18 Minhan39 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 888 KB
834312 27/11/2020 19:43:39 nhan123 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1008 KB
834311 27/11/2020 19:43:26 tungduongle FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
834310 27/11/2020 19:43:20 Minhan39 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
834309 27/11/2020 19:42:59 nhan123 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1260 KB
834308 27/11/2020 19:40:48 tuananh6696 CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 136 KB
834307 27/11/2020 19:40:32 Minhan39 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
834306 27/11/2020 19:40:04 Minhan39 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
834305 27/11/2020 19:39:15 Minhan39 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
834304 27/11/2020 19:31:12 nhan123 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 10 1109 ms 3108 KB
834303 27/11/2020 19:29:47 baophuccqt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Runtime error on test 19 31 ms 2736 KB
834302 27/11/2020 19:29:19 baophuccqt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Runtime error on test 19 31 ms 2732 KB
834301 27/11/2020 19:29:11 TraiTayNhayDay LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Wrong answer on test 9 31 ms 1100 KB
834300 27/11/2020 19:28:33 tuananh6696 CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 628 KB
834299 27/11/2020 19:25:20 Minhan39 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2884 KB
834298 27/11/2020 19:23:12 tuananh6696 CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
834297 27/11/2020 19:19:02 Minhan39 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
834296 27/11/2020 19:18:17 Minhan39 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1840 KB
834295 27/11/2020 19:18:06 baophuccqt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Runtime error on test 19 15 ms 2736 KB
834294 27/11/2020 19:16:10 NguyenthanhducKTP25AHVHQ SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 4084 KB
834293 27/11/2020 19:15:28 NguyenthanhducKTP25AHVHQ SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 4088 KB
834292 27/11/2020 19:14:39 Minhan39 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 1 1015 ms 1840 KB
834291 27/11/2020 19:12:59 Minhan39 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 1 1046 ms 1840 KB
834290 27/11/2020 19:12:29 Minhan39 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
834289 27/11/2020 19:12:27 baophuccqt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Runtime error on test 19 31 ms 2956 KB
834288 27/11/2020 19:12:08 TraiTayNhayDay LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
Trang  [1] 2 3 ... 7793 7794
Back to Top