Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
426690 23/05/2018 13:58:01 Minh1502 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
426689 23/05/2018 13:35:26 Minh1502 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
426688 23/05/2018 13:35:14 fake1 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
426687 23/05/2018 13:30:46 Minh1502 CQUA - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 7 0 ms 1096 KB
426686 23/05/2018 13:20:37 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1932 KB
426685 23/05/2018 13:18:32 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
426684 23/05/2018 13:14:15 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
426683 23/05/2018 13:00:40 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
426682 23/05/2018 12:52:46 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
426681 23/05/2018 12:41:20 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
426680 23/05/2018 12:37:12 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 1920 KB
426679 23/05/2018 12:29:58 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
426678 23/05/2018 12:19:18 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1920 KB
426677 23/05/2018 12:16:50 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
426676 23/05/2018 12:15:38 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
426675 23/05/2018 11:38:08 Minh1502 CQUA - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
426674 23/05/2018 11:24:19 Minh1502 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
426673 23/05/2018 11:19:29 sonphamhong CODEN - Cột Đèn Java 8 Time limit exceed on test 1 109 ms 17128 KB
426672 23/05/2018 11:17:40 sonphamhong CODEN - Cột Đèn Java 8 Memory limit exceed on test 1 78 ms 16524 KB
426671 23/05/2018 11:16:23 tuancanhktpm NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
426670 23/05/2018 11:16:07 tuancanhktpm NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
426669 23/05/2018 11:15:07 sonphamhong CODEN - Cột Đèn Java 8 Memory limit exceed on test 1 15 ms 4012 KB
426668 23/05/2018 11:11:06 tuancanhktpm NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
426667 23/05/2018 11:08:14 tuancanhktpm NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
426666 23/05/2018 11:07:42 Minh1502 BABE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
426665 23/05/2018 11:06:42 tuancanhktpm NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
426664 23/05/2018 11:03:56 Minh1502 BABE - Số bạn bè GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
426663 23/05/2018 11:01:26 Minh1502 BABE - Số bạn bè GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 884 KB
426662 23/05/2018 10:50:28 tuancanhktpm TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2272 KB
426661 23/05/2018 10:50:03 tuancanhktpm TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
426660 23/05/2018 10:44:58 phantrongtan1702 HANA - Hái nấm Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
426659 23/05/2018 10:37:54 nguyentuan SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
426658 23/05/2018 10:37:20 nguyentuan SODEP - Số đẹp GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 2508 KB
426657 23/05/2018 10:36:50 phantrongtan1702 HANA - Hái nấm Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 2824 KB
426656 23/05/2018 10:31:30 phantrongtan1702 HANA - Hái nấm Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 820 KB
426655 23/05/2018 10:31:19 phantrongtan1702 HANA - Hái nấm Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1156 KB
426654 23/05/2018 10:25:38 phantrongtan1702 HANA - Hái nấm Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1140 KB
426653 23/05/2018 10:18:53 phantrongtan1702 HANA - Hái nấm Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
426652 23/05/2018 10:11:11 NQT1998 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
426651 23/05/2018 10:05:29 lequanghungb2 HANA - Hái nấm Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
426650 23/05/2018 09:47:13 m134m4a1 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
426649 23/05/2018 09:42:23 m134m4a1 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
426648 23/05/2018 09:32:37 NQT1998 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 9 0 ms 888 KB
426647 23/05/2018 09:28:24 NQT1998 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
426646 23/05/2018 09:22:47 m134m4a1 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
426645 23/05/2018 09:20:32 m134m4a1 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
426644 23/05/2018 09:19:45 NQT1998 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1116 KB
426643 23/05/2018 09:15:45 m134m4a1 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 884 KB
426642 23/05/2018 08:53:24 truonghoanghan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
426641 23/05/2018 08:53:11 NTUThananhthien CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
426640 23/05/2018 08:50:00 truonghoanghan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1324 KB
426639 23/05/2018 08:49:25 phantrongtan1702 HANA - Hái nấm Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
426638 23/05/2018 08:48:44 m134m4a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426637 23/05/2018 08:47:22 m134m4a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
426636 23/05/2018 08:46:06 phamthanhtrung123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
426635 23/05/2018 08:43:06 truonghoanghan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
426634 23/05/2018 08:35:24 m134m4a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1096 KB
426633 23/05/2018 08:35:00 NTUThananhthien CODEN - Cột Đèn Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
426632 23/05/2018 08:32:33 NTUThananhthien KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
426631 23/05/2018 08:28:11 m134m4a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 848 KB
426630 23/05/2018 08:24:05 m134m4a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1876 KB
426629 23/05/2018 08:23:17 m134m4a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1852 KB
426628 23/05/2018 08:19:51 m134m4a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1904 KB
426627 23/05/2018 08:18:35 m134m4a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
426626 23/05/2018 08:15:53 m134m4a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1096 KB
426625 23/05/2018 08:13:54 m134m4a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 884 KB
426624 23/05/2018 08:10:43 NTUThananhthien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
426623 23/05/2018 08:07:52 linhbeo1210 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 3508 KB
426622 23/05/2018 08:07:10 NTUThananhthien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1136 KB
426621 23/05/2018 08:05:06 linhbeo1210 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Wrong answer on test 7 0 ms 884 KB
426620 23/05/2018 08:01:30 linhbeo1210 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1116 KB
426619 23/05/2018 07:59:46 NTUThananhthien KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
426618 23/05/2018 07:58:46 NTUThananhthien KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
426617 23/05/2018 07:49:43 NTUThananhthien KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1164 KB
426616 23/05/2018 06:57:03 NTUThananhthien DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
426615 23/05/2018 00:04:25 huanhust Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 3316 KB
426614 23/05/2018 00:02:32 dungdq2002 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 468 ms 3320 KB
426613 23/05/2018 00:00:50 dungdq2002 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 884 KB
426612 22/05/2018 23:54:06 hoanganhlccl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 20372 KB
426611 22/05/2018 23:53:28 hoanganhlccl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 20988 KB
426610 22/05/2018 23:53:00 hoanganhlccl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1109 ms 13612 KB
426609 22/05/2018 23:36:13 0975880897 VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1836 KB
426608 22/05/2018 23:35:27 0975880897 VTAY - Vòng tay Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1176 KB
426607 22/05/2018 23:34:29 0975880897 VTAY - Vòng tay Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1320 KB
426606 22/05/2018 23:32:51 0975880897 VTAY - Vòng tay Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1260 KB
426605 22/05/2018 23:14:17 vietthanh BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 884 KB
426604 22/05/2018 23:13:59 fake1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
426603 22/05/2018 23:13:56 thaibabao DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 10324 KB
426602 22/05/2018 23:11:01 thaibabao DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1116 KB
426601 22/05/2018 23:06:27 thaibabao DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
426600 22/05/2018 22:54:40 thaibabao VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 93 ms 2560 KB
426599 22/05/2018 22:54:21 kaitoukid1609 NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 1808 KB
426598 22/05/2018 22:51:11 kaitoukid1609 NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 972 KB
426597 22/05/2018 22:43:11 kaitoukid1609 NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1268 KB
426596 22/05/2018 22:40:41 thaibabao NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1588 KB
426595 22/05/2018 22:40:23 kaitoukid1609 NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1172 KB
426594 22/05/2018 22:38:12 thaibabao NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
426593 22/05/2018 22:35:36 vietthanh BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1096 KB
426592 22/05/2018 22:31:04 0975880897 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
426591 22/05/2018 22:30:39 thaibabao NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
Trang  [1] 2 3 ... 3864 3865
Back to Top