Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
453981 22/08/2018 01:53:28 ngockhain NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2928 KB
453980 22/08/2018 01:52:39 ngockhain NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
453979 22/08/2018 01:49:08 ngockhain THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1128 KB
453978 22/08/2018 00:56:43 geniusfire99 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
453977 22/08/2018 00:54:34 geniusfire99 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1932 KB
453976 22/08/2018 00:47:08 geniusfire99 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1912 KB
453975 22/08/2018 00:40:38 tronghieuACM QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1015 ms 2972 KB
453974 22/08/2018 00:31:07 tronghieuACM QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Time limit exceed on test 76 1531 ms 2960 KB
453973 22/08/2018 00:28:29 tronghieuACM QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Time limit exceed on test 76 1531 ms 2948 KB
453972 22/08/2018 00:19:00 uchiha LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
453971 22/08/2018 00:11:41 shigenevafc VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 916 KB
453970 21/08/2018 23:58:44 shigenevafc VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1112 KB
453969 21/08/2018 23:58:10 coderine2006 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Time limit exceed on test 13 1109 ms 3460 KB
453968 21/08/2018 23:11:47 uchiha BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
453967 21/08/2018 23:10:43 maihuuton987 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 12 500 ms 1888 KB
453966 21/08/2018 23:04:13 shigenevafc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3320 KB
453965 21/08/2018 23:03:28 uchiha TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453964 21/08/2018 23:01:45 maihuuton987 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
453963 21/08/2018 22:58:37 shigenevafc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 125 ms 3224 KB
453962 21/08/2018 22:57:47 uchiha PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
453961 21/08/2018 22:55:19 maihuuton987 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Runtime error on test 4 0 ms 2116 KB
453960 21/08/2018 22:54:33 maihuuton987 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453959 21/08/2018 22:52:59 uchiha NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2944 KB
453958 21/08/2018 22:52:48 DBT123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 2556 KB
453957 21/08/2018 22:51:09 maihuuton987 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453956 21/08/2018 22:48:00 shigenevafc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1900 KB
453955 21/08/2018 22:46:41 uchiha BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
453954 21/08/2018 22:42:46 maihuuton987 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1916 KB
453953 21/08/2018 22:37:14 bo04 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
453952 21/08/2018 22:36:00 khacdinhtkdh VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453951 21/08/2018 22:34:48 cbl_nhathuyt5 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
453950 21/08/2018 22:34:30 khacdinhtkdh VTAY - Vòng tay GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
453949 21/08/2018 22:32:44 cbl_nhathuyt5 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Time limit exceed on test 5 1093 ms 2788 KB
453948 21/08/2018 22:31:48 chaukhanh2003 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
453947 21/08/2018 22:31:42 bo04 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1392 KB
453946 21/08/2018 22:29:40 cbl_nhathuyt5 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Time limit exceed on test 5 1093 ms 2788 KB
453945 21/08/2018 22:28:05 viet2805 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1124 KB
453944 21/08/2018 22:26:19 cbl_nhathuyt5 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 996 KB
453943 21/08/2018 22:14:49 NamDo LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
453942 21/08/2018 22:12:57 hoatmt DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Time limit exceed on test 24 2078 ms 18756 KB
453941 21/08/2018 22:09:22 kien672002 COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 31 ms 26984 KB
453940 21/08/2018 22:03:32 nhanspy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3312 KB
453939 21/08/2018 21:58:29 FireArcanist DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
453938 21/08/2018 21:55:38 llbzorodll01 VTAY - Vòng tay GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453937 21/08/2018 21:54:53 tryhardz DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
453936 21/08/2018 21:50:37 tryhardz DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
453935 21/08/2018 21:50:04 cbl_nhathuyt5 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
453934 21/08/2018 21:49:14 nhanspy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Time limit exceed on test 20 1093 ms 3780 KB
453933 21/08/2018 21:49:00 cbl_nhathuyt5 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Wrong answer on test 19 15 ms 2912 KB
453932 21/08/2018 21:47:01 laucanhat KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1188 KB
453931 21/08/2018 21:45:51 NamDo TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453930 21/08/2018 21:45:13 nguyenxuanlinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453929 21/08/2018 21:45:00 huuthien198zz BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
453928 21/08/2018 21:44:04 viet2805 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
453927 21/08/2018 21:43:31 NamDo TILE - Chồng gạch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
453926 21/08/2018 21:42:57 vietduct32 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
453925 21/08/2018 21:42:36 tryhardz DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 7 0 ms 1128 KB
453924 21/08/2018 21:40:48 vietduct32 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Runtime error on test 14 15 ms 2588 KB
453923 21/08/2018 21:40:21 hoangthuc701 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 31 ms 3360 KB
453922 21/08/2018 21:40:01 nguyenxuanlinh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 944 KB
453921 21/08/2018 21:39:27 thelightvn STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
453920 21/08/2018 21:35:46 maihuuton987 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1880 KB
453919 21/08/2018 21:35:23 huuthien198zz HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 3320 KB
453918 21/08/2018 21:35:21 thelightvn STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Wrong answer on test 39 31 ms 1148 KB
453917 21/08/2018 21:30:26 bo04 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
453916 21/08/2018 21:29:37 NamDo TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453915 21/08/2018 21:28:15 NamDo TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 10284 KB
453914 21/08/2018 21:27:51 thelightvn STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
453913 21/08/2018 21:26:26 tryhardz DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1128 KB
453912 21/08/2018 21:25:39 NamDo TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 10764 KB
453911 21/08/2018 21:24:40 bo04 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Wrong answer on test 19 15 ms 2884 KB
453910 21/08/2018 21:23:49 JamesBu Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1128 KB
453909 21/08/2018 21:22:58 hoangthuc701 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Time limit exceed on test 18 2078 ms 4228 KB
453908 21/08/2018 21:22:46 NamDo TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Memory limit exceed on test 4 328 ms 158744 KB
453907 21/08/2018 21:20:40 huuthien198zz HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 3324 KB
453906 21/08/2018 21:19:31 nhanspy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Time limit exceed on test 20 1109 ms 3752 KB
453905 21/08/2018 21:17:22 xuanvuong BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 359 ms 2128 KB
453904 21/08/2018 21:15:34 JamesBu Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1120 KB
453903 21/08/2018 21:15:13 maihuuton987 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
453902 21/08/2018 21:13:17 xuanvuong BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 437 ms 2112 KB
453901 21/08/2018 21:12:39 congha2111 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
453900 21/08/2018 21:12:34 xuanvuong BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 10260 KB
453899 21/08/2018 21:12:24 huuthien198zz HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1109 ms 3328 KB
453898 21/08/2018 21:11:53 congha2111 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
453897 21/08/2018 21:11:33 nguyenxuanlinh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
453896 21/08/2018 21:11:31 xuanvuong BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 10228 KB
453895 21/08/2018 21:10:29 hanhien SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
453894 21/08/2018 21:10:19 nguyenxuanlinh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Runtime error on test 14 15 ms 2588 KB
453893 21/08/2018 21:10:14 xuanvuong BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 10184 KB
453892 21/08/2018 21:10:05 Quanghung FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2552 KB
453891 21/08/2018 21:10:02 vikhangcqt171 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1125 ms 4568 KB
453890 21/08/2018 21:09:08 congha2111 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
453889 21/08/2018 21:08:37 tryhardz SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 62 ms 2588 KB
453888 21/08/2018 21:07:30 huuthien198zz HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 4104 KB
453887 21/08/2018 21:07:10 xuanvuong BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 10088 KB
453886 21/08/2018 21:06:38 Quanghung FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 2508 KB
453885 21/08/2018 21:06:08 huuthien198zz HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 4104 KB
453884 21/08/2018 21:03:56 huuthien198zz HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 4104 KB
453883 21/08/2018 21:02:25 kakaka SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
453882 21/08/2018 21:02:25 vikhangcqt171 CANAL - Canal GNU C++ Wrong answer on test 2 1062 ms 4540 KB
Trang  [1] 2 3 ... 4112 4113
Back to Top