Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
996001 27/10/2021 16:50:02 locvipdk AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1784 KB
996000 27/10/2021 16:49:31 dtuandat Capxach - Cặp xách GNU C++ Time limit exceed on test 3 1093 ms 5744 KB
995999 27/10/2021 16:48:40 jamewaston AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2532 KB
995998 27/10/2021 16:46:51 jamewaston AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 2532 KB
995997 27/10/2021 16:44:00 jamewaston AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1872 KB
995996 27/10/2021 16:38:56 HoangThanh HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
995995 27/10/2021 16:38:05 HoangThanh HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1068 KB
995994 27/10/2021 16:34:19 HoangThanh HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 868 KB
995993 27/10/2021 16:32:31 jamewaston AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2532 KB
995992 27/10/2021 16:30:42 jamewaston AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2532 KB
995991 27/10/2021 16:30:19 vivian_alana GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
995990 27/10/2021 16:26:49 jamewaston AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 2528 KB
995989 27/10/2021 16:26:00 locvipdk AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1884 KB
995988 27/10/2021 16:25:33 jamewaston AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2524 KB
995987 27/10/2021 16:25:06 phong2006 LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
995986 27/10/2021 16:24:05 zoey HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
995985 27/10/2021 16:23:31 jamewaston AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2524 KB
995984 27/10/2021 16:22:34 hue34 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 1816 KB
995983 27/10/2021 16:22:11 nghongminh3110 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2476 KB
995982 27/10/2021 16:19:24 hue34 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 868 KB
995981 27/10/2021 16:17:34 jamewaston AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 2524 KB
995980 27/10/2021 16:11:52 vivian_alana GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 868 KB
995979 27/10/2021 16:04:06 HoangThanh LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
995978 27/10/2021 16:04:02 locvipdk BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
995977 27/10/2021 16:03:26 Dam595 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1084 KB
995976 27/10/2021 16:02:33 lephuonganh BABE - Số bạn bè GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995975 27/10/2021 16:00:57 vivian_alana HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
995974 27/10/2021 16:00:47 lephuonganh BABE - Số bạn bè GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995973 27/10/2021 16:00:33 ppa_dqtrung CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2516 KB
995972 27/10/2021 15:59:50 lephuonganh BABE - Số bạn bè GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995971 27/10/2021 15:59:00 jamewaston AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2512 KB
995970 27/10/2021 15:58:11 dtuandat DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
995969 27/10/2021 15:57:52 locvipdk BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1084 KB
995968 27/10/2021 15:54:42 nghongminh3110 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
995967 27/10/2021 15:53:29 jamewaston BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
995966 27/10/2021 15:52:49 lephuonganh VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1068 KB
995965 27/10/2021 15:52:28 phong2006 BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
995964 27/10/2021 15:51:29 vivian_alana BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
995963 27/10/2021 15:51:06 lephuonganh VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995962 27/10/2021 15:50:51 nghongminh3110 TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995961 27/10/2021 15:48:43 jamewaston BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 888 KB
995960 27/10/2021 15:45:10 Dam595 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Memory limit exceed on test 1 93 ms 134252 KB
995959 27/10/2021 15:44:00 HoangThanh BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
995958 27/10/2021 15:42:41 Dam595 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2480 KB
995957 27/10/2021 15:39:53 tuhuyen020906 BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
995956 27/10/2021 15:28:37 Dam595 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1068 KB
995955 27/10/2021 15:27:37 Dam595 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995954 27/10/2021 15:24:36 nguyentuanan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
995953 27/10/2021 15:23:36 nguyentuanan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995952 27/10/2021 15:20:03 tuc NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 11 0 ms 1084 KB
995951 27/10/2021 15:17:24 tuc NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 2492 KB
995950 27/10/2021 15:15:23 2020_nathu_tt TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
995949 27/10/2021 15:14:54 tuc NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 2484 KB
995948 27/10/2021 15:14:42 Dam595 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1068 KB
995947 27/10/2021 15:13:42 nguyentuanan GACHO - Gà và chó GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995946 27/10/2021 15:13:37 lephuonganh GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 868 KB
995945 27/10/2021 15:13:19 hungphong1035 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
995944 27/10/2021 15:12:02 lephuonganh GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1084 KB
995943 27/10/2021 15:06:40 Dam595 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1084 KB
995942 27/10/2021 15:03:29 2020_nathu_tt TILE - Chồng gạch GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1084 KB
995941 27/10/2021 15:03:25 2020_nathu_tt TILE - Chồng gạch GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1084 KB
995940 27/10/2021 15:01:49 tuc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
995939 27/10/2021 14:59:35 lephuonganh GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1068 KB
995938 27/10/2021 14:55:37 vivian_alana SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
995937 27/10/2021 14:54:45 2020_nathu_tt MULBIG - A MŨ B Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 5240 KB
995936 27/10/2021 14:52:22 lephuonganh GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
995935 27/10/2021 14:50:15 tuc TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
995934 27/10/2021 14:49:26 vivian_alana GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
995933 27/10/2021 14:47:15 ikgv2k6 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
995932 27/10/2021 14:44:40 vivian_alana HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 884 KB
995931 27/10/2021 14:43:11 vivian_alana TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
995930 27/10/2021 14:28:44 tuc TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
995929 27/10/2021 14:25:32 vivian_alana TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
995928 27/10/2021 14:24:07 tuc TONG - Tổng A + B GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
995927 27/10/2021 14:23:11 tuc TONG - Tổng A + B GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
995926 27/10/2021 14:20:29 nama3k25cvp TILE - Chồng gạch GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
995925 27/10/2021 14:19:33 nama3k25cvp TILE - Chồng gạch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
995924 27/10/2021 14:18:07 nama3k25cvp TILE - Chồng gạch GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1084 KB
995923 27/10/2021 14:17:11 tuc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
995922 27/10/2021 14:12:38 vivian_alana VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
995921 27/10/2021 14:09:11 nama3k25cvp TILE - Chồng gạch GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1032 KB
995920 27/10/2021 14:06:49 nama3k25cvp TILE - Chồng gạch GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 868 KB
995919 27/10/2021 13:56:54 vivian_alana CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1084 KB
995918 27/10/2021 13:55:28 vivian_alana CQUA - Chia quà GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995917 27/10/2021 13:47:54 shelter DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
995916 27/10/2021 13:43:41 shelter DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995915 27/10/2021 13:42:00 shelter DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995914 27/10/2021 13:39:27 shelter DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995913 27/10/2021 13:35:04 shelter DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995912 27/10/2021 13:34:24 shelter DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995911 27/10/2021 12:54:31 tsgcoder BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
995910 27/10/2021 12:25:39 thaiduong2k2 LINE - Trò chơi Line GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
995909 27/10/2021 12:19:32 hohuythd DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Wrong answer on test 11 15 ms 808 KB
995908 27/10/2021 12:14:35 bin2008 DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
995907 27/10/2021 12:04:25 thaiduong2k2 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995906 27/10/2021 12:03:11 pmcbc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
995905 27/10/2021 12:00:51 nguyentien2505 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
995904 27/10/2021 12:00:17 pmcbc GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1084 KB
995903 27/10/2021 11:52:30 Phuong0703 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
995902 27/10/2021 11:45:30 Phuong0703 TILE - Chồng gạch GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1084 KB
Trang  [1] 2 3 ... 9355 9356
Back to Top