Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
724205 22/02/2020 19:30:50 nvlong08102003 TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Wrong answer on test 79 15 ms 1104 KB
724204 22/02/2020 19:28:23 winterrr XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
724203 22/02/2020 19:27:44 thanhmai OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
724202 22/02/2020 19:26:36 nvlong08102003 HISO - Hiệu số Free Pascal Time limit exceed on test 8 1109 ms 4116 KB
724201 22/02/2020 19:26:35 congbinh TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Wrong answer on test 79 15 ms 996 KB
724200 22/02/2020 19:23:56 thanhmai OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1804 KB
724199 22/02/2020 19:23:52 nvlong08102003 HISO - Hiệu số Free Pascal Time limit exceed on test 8 1093 ms 4136 KB
724198 22/02/2020 19:22:42 nvlong08102003 HISO - Hiệu số Free Pascal Time limit exceed on test 8 1093 ms 4088 KB
724197 22/02/2020 19:21:37 nvlong08102003 HISO - Hiệu số Free Pascal Time limit exceed on test 8 1093 ms 4052 KB
724196 22/02/2020 19:18:57 nvlong08102003 HISO - Hiệu số Free Pascal Time limit exceed on test 8 1078 ms 4440 KB
724195 22/02/2020 19:08:18 winterrr ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
724194 22/02/2020 19:06:45 caocuong1210 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
724193 22/02/2020 19:04:16 caocuong1210 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Wrong answer on test 25 109 ms 1788 KB
724192 22/02/2020 18:58:14 quoclan99 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 3740 KB
724191 22/02/2020 18:43:29 quoclan99 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 312 ms 2600 KB
724190 22/02/2020 18:41:45 quoclan99 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 924 KB
724189 22/02/2020 18:34:43 19521242 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
724188 22/02/2020 18:34:10 thanhmai OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1808 KB
724187 22/02/2020 18:33:45 thanhmai OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
724186 22/02/2020 18:30:34 19521242 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1032 KB
724185 22/02/2020 18:21:05 quoclan99 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
724184 22/02/2020 17:59:44 19521515 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Wrong answer on test 204 15 ms 1964 KB
724183 22/02/2020 17:58:22 19521515 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Wrong answer on test 204 15 ms 2352 KB
724182 22/02/2020 17:53:04 19521515 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
724181 22/02/2020 17:42:56 19521515 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
724180 22/02/2020 17:42:26 19521515 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
724179 22/02/2020 17:39:24 19521515 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
724178 22/02/2020 17:38:56 19521515 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
724177 22/02/2020 17:22:02 Amiami TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
724176 22/02/2020 17:21:28 ngoloiyl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
724175 22/02/2020 17:20:09 Amiami TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1032 KB
724174 22/02/2020 17:17:38 hoa1705 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
724173 22/02/2020 17:12:06 hoa1705 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Wrong answer on test 14 15 ms 1020 KB
724172 22/02/2020 17:06:27 naruto270504 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
724171 22/02/2020 17:04:32 19521515 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2840 KB
724170 22/02/2020 17:03:00 naruto270504 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1031 ms 2368 KB
724169 22/02/2020 17:01:05 dangthithuyen DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2744 KB
724168 22/02/2020 17:01:00 zxcvbnmasdfghjkl NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
724167 22/02/2020 16:59:36 dangthithuyen DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Time limit exceed on test 20 1093 ms 3072 KB
724166 22/02/2020 16:58:29 naruto270504 ALBO - Alice và Bob GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
724165 22/02/2020 16:58:14 drlamlqd9 NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
724164 22/02/2020 16:57:39 drlamlqd9 NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 3000 KB
724163 22/02/2020 16:53:17 zxcvbnmasdfghjkl NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 864 KB
724162 22/02/2020 16:53:16 quythu2005 CQUA - Chia quà Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1304 KB
724161 22/02/2020 16:52:00 zxcvbnmasdfghjkl NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
724160 22/02/2020 16:49:58 ngoloiyl TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
724159 22/02/2020 16:46:21 hoa1705 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
724158 22/02/2020 16:40:56 dangthithuyen DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Time limit exceed on test 19 1109 ms 3072 KB
724157 22/02/2020 16:39:53 dangthithuyen DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1084 KB
724156 22/02/2020 16:37:06 19521515 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2836 KB
724155 22/02/2020 16:37:02 hoa1705 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
724154 22/02/2020 16:36:43 19521515 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
724153 22/02/2020 16:36:35 drlamlqd9 KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 234 ms 3456 KB
724152 22/02/2020 16:35:55 19521515 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
724151 22/02/2020 16:35:21 hoa1705 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 320 KB
724150 22/02/2020 16:34:38 khoaprovips5 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 3216 KB
724149 22/02/2020 16:33:24 dangthithuyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 531 ms 5516 KB
724148 22/02/2020 16:32:39 dangthithuyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 453 ms 5516 KB
724147 22/02/2020 16:32:22 KayTran DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1104 KB
724146 22/02/2020 16:32:11 dangthithuyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 500 ms 5516 KB
724145 22/02/2020 16:31:33 dangthithuyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 515 ms 5516 KB
724144 22/02/2020 16:31:15 nguyenphucbao68 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2408 KB
724143 22/02/2020 16:30:41 huong0404 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
724142 22/02/2020 16:29:52 hoa1705 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 2720 KB
724141 22/02/2020 16:27:23 linhkhanhhoang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1109 ms 10260 KB
724140 22/02/2020 16:26:34 quoclan99 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
724139 22/02/2020 16:26:14 nguyencongcuong97 DS - ebola GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2672 KB
724138 22/02/2020 16:25:46 drlamlqd9 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 62 ms 1664 KB
724137 22/02/2020 16:25:08 KayTran DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 976 KB
724136 22/02/2020 16:24:33 nguyencongcuong97 DS - ebola GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 15 ms 2668 KB
724135 22/02/2020 16:24:33 dangthithuyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Time limit exceed on test 11 1093 ms 3068 KB
724134 22/02/2020 16:23:52 zxcvbnmasdfghjkl HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2108 KB
724133 22/02/2020 16:22:02 KayTran DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 796 KB
724132 22/02/2020 16:15:33 19521515 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
724131 22/02/2020 16:15:19 19521515 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
724130 22/02/2020 16:13:44 19521515 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
724129 22/02/2020 16:08:05 19521515 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
724128 22/02/2020 16:01:50 vuminh20379 NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Unknown error on test 2, please resubmit 0 ms 1460 KB
724127 22/02/2020 15:49:46 naruto270504 COVI - Công viên GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
724126 22/02/2020 15:48:59 hoangquan123 TAXI - Taxi Free Pascal Wrong answer on test 33 15 ms 1580 KB
724125 22/02/2020 15:47:35 hoangquan123 TAXI - Taxi Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
724124 22/02/2020 15:44:26 nguyenhoanganhkhoa9a13 TAXI - Taxi Free Pascal Wrong answer on test 5 0 ms 1460 KB
724123 22/02/2020 15:41:36 nguyencongcuong97 DS - ebola GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 2660 KB
724122 22/02/2020 15:40:38 19521515 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2400 KB
724121 22/02/2020 15:35:33 vuminh20379 CALNUM - Đếm số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
724120 22/02/2020 15:32:53 trungkienthcsyenlac TIVI - Truyền hình Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
724119 22/02/2020 15:32:48 nguyencongcuong97 DS - ebola GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2660 KB
724118 22/02/2020 15:30:38 vuminh20379 CALNUM - Đếm số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2880 KB
724117 22/02/2020 15:29:49 nguyencongcuong97 DS - ebola GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2656 KB
724116 22/02/2020 15:27:02 vuminh20379 CALNUM - Đếm số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2880 KB
724115 22/02/2020 15:26:40 PSCLCoder TONG - Tổng A + B Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1460 KB
724114 22/02/2020 15:26:16 nmhh Capxach - Cặp xách GNU C++11 Accepted 0 ms 1156 KB
724113 22/02/2020 15:21:02 cuong0812 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
724112 22/02/2020 15:18:05 vuminh20379 CALNUM - Đếm số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2880 KB
724111 22/02/2020 15:17:39 vuminh20379 CALNUM - Đếm số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2880 KB
724110 22/02/2020 15:14:13 vuminh20379 BARA - Bánh rán Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1460 KB
724109 22/02/2020 15:13:27 vuminh20379 BARA - Bánh rán Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1460 KB
724108 22/02/2020 15:13:00 vuminh20379 BARA - Bánh rán Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1460 KB
724107 22/02/2020 15:11:32 vuminh20379 BARA - Bánh rán Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1460 KB
724106 22/02/2020 15:06:08 canhtoana2k23 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
Trang  [1] 2 3 ... 6709 6710
Back to Top