Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740863 06/04/2020 08:50:27 tktrong157 DS - ebola GNU C++ Time limit exceed on test 6 1093 ms 106720 KB
740862 06/04/2020 08:50:03 tktrong157 DS - ebola GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
740861 06/04/2020 08:45:49 hongphongthp TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1840 KB
740860 06/04/2020 08:45:21 hongphongthp TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1820 KB
740859 06/04/2020 08:40:47 tuanmapun STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
740858 06/04/2020 08:39:08 hongphongthp TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1824 KB
740857 06/04/2020 07:44:32 sangsang238 SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
740856 06/04/2020 01:44:36 thiennhan2701 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1044 KB
740855 06/04/2020 01:43:49 thiennhan2701 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
740854 06/04/2020 01:42:54 thiennhan2701 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1052 KB
740853 06/04/2020 01:36:43 thiennhan2701 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
740852 06/04/2020 01:36:30 Kduy9180 HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
740851 06/04/2020 01:35:55 Kduy9180 HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
740850 06/04/2020 01:35:15 thiennhan2701 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1052 KB
740849 06/04/2020 01:30:55 thiennhan2701 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 852 KB
740848 06/04/2020 01:30:50 chumoro SXCHEN - Sắp xếp chèn Java 8 Accepted 140 ms 16460 KB
740847 06/04/2020 01:16:43 chumoro TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 281 ms 16992 KB
740846 06/04/2020 01:15:03 chumoro TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Java 8 Time limit exceed on test 13 1015 ms 20560 KB
740845 06/04/2020 00:41:05 thiennhan2701 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 10 78 ms 3488 KB
740844 06/04/2020 00:31:22 thiennhan2701 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 3240 KB
740843 06/04/2020 00:30:02 thiennhan2701 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 3240 KB
740842 06/04/2020 00:14:54 ducanh SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
740841 06/04/2020 00:14:25 ntoan199 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 1234 ms 80584 KB
740840 06/04/2020 00:14:00 ntoan199 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Time limit exceed on test 8 2093 ms 19792 KB
740839 06/04/2020 00:11:37 ntoan199 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Time limit exceed on test 8 2078 ms 19832 KB
740838 06/04/2020 00:10:46 ntoan199 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Time limit exceed on test 8 2046 ms 19816 KB
740837 06/04/2020 00:10:11 ntoan199 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Time limit exceed on test 8 2062 ms 19000 KB
740836 06/04/2020 00:09:34 thiennhan2701 HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1109 ms 2832 KB
740835 06/04/2020 00:07:57 thiennhan2701 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4180 KB
740834 06/04/2020 00:05:23 thiennhan2701 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2468 KB
740833 05/04/2020 23:44:33 ntoan199 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
740832 05/04/2020 23:27:33 ducanh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 500 ms 3920 KB
740831 05/04/2020 23:24:44 knam4202 HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
740830 05/04/2020 23:23:43 lvcong97 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
740829 05/04/2020 23:14:26 chaats HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
740828 05/04/2020 23:11:53 quangtm199 DEMSO - Đếm số GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2840 KB
740827 05/04/2020 23:07:23 canhtoannct BEAUTRI - Tam giác đẹp Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
740826 05/04/2020 23:04:48 knam4202 HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
740825 05/04/2020 23:01:12 thống CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
740824 05/04/2020 22:59:28 thống CODEN - Cột Đèn Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
740823 05/04/2020 22:58:25 thống CODEN - Cột Đèn Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
740822 05/04/2020 22:57:48 thống CODEN - Cột Đèn Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1248 KB
740821 05/04/2020 22:50:21 kuzuma245 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 2572 KB
740820 05/04/2020 22:49:34 kuzuma245 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1093 ms 18160 KB
740819 05/04/2020 22:49:21 phangiabao LUTH - Lũy thừa GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2464 KB
740818 05/04/2020 22:38:22 kuzuma245 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2468 KB
740817 05/04/2020 22:32:53 thống HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
740816 05/04/2020 22:23:46 thống J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1252 KB
740815 05/04/2020 22:23:40 thống J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
740814 05/04/2020 22:23:33 thống J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1048 KB
740813 05/04/2020 22:23:26 thống J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1220 KB
740812 05/04/2020 22:23:18 thống J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1168 KB
740811 05/04/2020 22:18:01 quangtm199 TT - TIENTE GNU C++ Runtime error on test 7 46 ms 2080 KB
740810 05/04/2020 22:17:50 sangsang238 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 876 KB
740809 05/04/2020 22:17:20 quangtm199 TT - TIENTE GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 876 KB
740808 05/04/2020 22:16:50 thống TETRIS - Tetris Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 2924 KB
740807 05/04/2020 22:16:48 quangtm199 TT - TIENTE GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
740806 05/04/2020 22:16:32 quangtm199 TT - TIENTE GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
740805 05/04/2020 22:15:46 quangtm199 TT - TIENTE GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
740804 05/04/2020 22:13:01 sangsang238 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
740803 05/04/2020 22:03:06 wilmacv251 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 980 KB
740802 05/04/2020 22:01:03 ducanh DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 437 ms 2204 KB
740801 05/04/2020 22:00:56 wilmacv251 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 880 KB
740800 05/04/2020 21:53:07 ducanh DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 156 ms 2568 KB
740799 05/04/2020 21:50:14 nguyenvana DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
740798 05/04/2020 21:49:46 nguyenvana DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1072 KB
740797 05/04/2020 21:49:19 nguyenvana DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Compilation error 0 ms 0 KB
740796 05/04/2020 21:47:02 nguyenvana DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 234 ms 16716 KB
740795 05/04/2020 21:45:27 nguyenvana DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Wrong answer on test 5 187 ms 16340 KB
740794 05/04/2020 21:41:43 chumoro SXCHON - Sắp xếp chọn Java 8 Accepted 187 ms 16024 KB
740793 05/04/2020 21:41:41 0376637474 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
740792 05/04/2020 21:40:46 wilmacv251 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 1024 KB
740791 05/04/2020 21:38:08 hoang2kne NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1052 KB
740790 05/04/2020 21:37:55 knam4202 CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
740789 05/04/2020 21:37:07 nguyenvana CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 218 ms 16344 KB
740788 05/04/2020 21:36:48 0376637474 BARA - Bánh rán Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 988 KB
740787 05/04/2020 21:36:27 wilmacv251 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
740786 05/04/2020 21:35:03 hoang2kne KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
740785 05/04/2020 21:33:52 khuevotan TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
740784 05/04/2020 21:31:51 nguyenvana CQUA - Chia quà Java 8 Wrong answer on test 7 203 ms 16572 KB
740783 05/04/2020 21:31:09 lvcong97 DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
740782 05/04/2020 21:29:19 wilmacv251 FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
740781 05/04/2020 21:26:56 cute1805 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
740780 05/04/2020 21:26:49 duyvu123 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1052 KB
740779 05/04/2020 21:26:45 cute1805 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1156 KB
740778 05/04/2020 21:26:09 cute1805 J4F - Dia da Mentira GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
740777 05/04/2020 21:25:47 cute1805 J4F - Dia da Mentira GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
740776 05/04/2020 21:25:06 cute1805 CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
740775 05/04/2020 21:23:24 khuevotan TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 804 KB
740774 05/04/2020 21:22:48 naruto270504 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1052 KB
740773 05/04/2020 21:22:46 wilmacv251 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 11 78 ms 820 KB
740772 05/04/2020 21:21:11 0376637474 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1832 KB
740771 05/04/2020 21:19:55 weekend J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1156 KB
740770 05/04/2020 21:19:42 khuevotan TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
740769 05/04/2020 21:19:16 wilmacv251 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 11 62 ms 1028 KB
740768 05/04/2020 21:18:47 weekend J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
740767 05/04/2020 21:18:36 lvcong97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3264 KB
740766 05/04/2020 21:18:33 khuevotan TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
740765 05/04/2020 21:17:43 0376637474 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1028 KB
740764 05/04/2020 21:16:05 thiennhan2701 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
Trang  [1] 2 3 ... 6857 6858
Back to Top