Các bài đã nộp của BINHTHUONG
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
370507 02/12/2017 15:57:15 BINHTHUONG SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 1092 KB
369221 30/11/2017 09:41:02 BINHTHUONG BANK - Xếp hàng gửi tiền Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1240 KB
369198 30/11/2017 09:28:01 BINHTHUONG BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
369174 30/11/2017 09:12:42 BINHTHUONG THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
368600 28/11/2017 22:54:22 BINHTHUONG THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1260 KB
368594 28/11/2017 22:50:30 BINHTHUONG THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1292 KB
359462 14/11/2017 07:58:19 BINHTHUONG BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
359461 14/11/2017 07:56:48 BINHTHUONG BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
359460 14/11/2017 07:55:56 BINHTHUONG BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
339940 19/10/2017 09:00:23 BINHTHUONG PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1376 KB
339909 19/10/2017 08:36:29 BINHTHUONG ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
338572 17/10/2017 09:13:29 BINHTHUONG CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 3136 KB
338554 17/10/2017 08:50:43 BINHTHUONG TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
336969 15/10/2017 10:52:36 BINHTHUONG BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
336950 15/10/2017 10:44:17 BINHTHUONG BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1348 KB
336915 15/10/2017 10:21:44 BINHTHUONG TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
336906 15/10/2017 10:11:09 BINHTHUONG TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1176 KB
336871 15/10/2017 09:48:53 BINHTHUONG TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2980 KB
336759 15/10/2017 08:18:12 BINHTHUONG COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
334489 12/10/2017 08:49:29 BINHTHUONG NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1000 KB
331840 08/10/2017 16:52:59 BINHTHUONG FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Memory limit exceed on test 9 328 ms 162904 KB
331838 08/10/2017 16:52:04 BINHTHUONG FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
331837 08/10/2017 16:51:17 BINHTHUONG FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Memory limit exceed on test 8 281 ms 145592 KB
331756 08/10/2017 15:21:25 BINHTHUONG COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
331755 08/10/2017 15:20:47 BINHTHUONG COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
331708 08/10/2017 14:38:51 BINHTHUONG NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1152 KB
331696 08/10/2017 14:28:09 BINHTHUONG FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
331687 08/10/2017 14:12:03 BINHTHUONG FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1512 KB
331397 08/10/2017 08:33:49 BINHTHUONG NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
330718 07/10/2017 10:46:44 BINHTHUONG QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 3708 KB
330717 07/10/2017 10:44:47 BINHTHUONG QN - QN-Chính Phương Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 2844 KB
330716 07/10/2017 10:43:37 BINHTHUONG QN - QN-Chính Phương Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 2844 KB
330712 07/10/2017 10:36:01 BINHTHUONG QN - QN-Chính Phương Free Pascal Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
330711 07/10/2017 10:35:12 BINHTHUONG QN - QN-Chính Phương Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
330691 07/10/2017 09:33:20 BINHTHUONG QN - QN-Chính Phương Free Pascal Time limit exceed on test 1 1046 ms 2916 KB
330686 07/10/2017 09:10:32 BINHTHUONG BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
330407 06/10/2017 21:55:30 BINHTHUONG DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
327434 02/10/2017 14:57:34 BINHTHUONG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
327409 02/10/2017 14:35:33 BINHTHUONG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 1288 KB
323144 26/09/2017 09:37:25 BINHTHUONG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 1308 KB
323142 26/09/2017 09:34:36 BINHTHUONG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1320 KB
323136 26/09/2017 09:19:49 BINHTHUONG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1212 KB
323131 26/09/2017 09:16:14 BINHTHUONG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 1520 KB
323119 26/09/2017 08:56:58 BINHTHUONG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 1264 KB
323111 26/09/2017 08:40:33 BINHTHUONG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 1048 KB
323110 26/09/2017 08:39:44 BINHTHUONG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
323086 26/09/2017 07:58:32 BINHTHUONG PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 10 1203 ms 2772 KB
312437 03/09/2017 14:46:33 BINHTHUONG NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 1340 KB
309572 27/08/2017 10:17:11 BINHTHUONG AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
309570 27/08/2017 10:11:30 BINHTHUONG DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
309569 27/08/2017 10:10:24 BINHTHUONG DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Runtime error on test 12 15 ms 1272 KB
309568 27/08/2017 10:04:28 BINHTHUONG HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1160 KB
309566 27/08/2017 10:01:20 BINHTHUONG VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
309565 27/08/2017 09:59:36 BINHTHUONG VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1272 KB
309563 27/08/2017 09:46:40 BINHTHUONG LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
309562 27/08/2017 09:39:16 BINHTHUONG FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 140 ms 7952 KB
309557 27/08/2017 09:02:20 BINHTHUONG DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
309556 27/08/2017 08:57:19 BINHTHUONG TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
309555 27/08/2017 08:47:24 BINHTHUONG PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Time limit exceed on test 1 1046 ms 2952 KB
309554 27/08/2017 08:45:38 BINHTHUONG PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2952 KB
309553 27/08/2017 08:45:10 BINHTHUONG PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Time limit exceed on test 11 1093 ms 2740 KB
309552 27/08/2017 08:43:26 BINHTHUONG PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
309550 27/08/2017 08:24:47 BINHTHUONG RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 109 ms 2740 KB
309547 27/08/2017 08:13:48 BINHTHUONG RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Time limit exceed on test 101 1093 ms 2740 KB
309545 27/08/2017 08:11:50 BINHTHUONG RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Time limit exceed on test 101 1093 ms 2740 KB
309541 27/08/2017 08:03:47 BINHTHUONG NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 31 ms 1164 KB
309540 27/08/2017 07:55:06 BINHTHUONG CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
309538 27/08/2017 07:43:32 BINHTHUONG Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
309537 27/08/2017 07:24:53 BINHTHUONG BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
307145 19/08/2017 21:26:21 BINHTHUONG TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 375 ms 2832 KB
307069 19/08/2017 20:19:46 BINHTHUONG GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
307066 19/08/2017 20:13:37 BINHTHUONG DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
307055 19/08/2017 20:03:56 BINHTHUONG DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1276 KB
306527 18/08/2017 17:09:43 BINHTHUONG CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
306524 18/08/2017 17:03:51 BINHTHUONG CODE - Chuyển Mã Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1164 KB
306523 18/08/2017 17:03:04 BINHTHUONG CODE - Chuyển Mã Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1288 KB
306521 18/08/2017 17:01:26 BINHTHUONG CODE - Chuyển Mã Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 1188 KB
306519 18/08/2017 16:59:03 BINHTHUONG TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
306513 18/08/2017 16:54:09 BINHTHUONG FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
306511 18/08/2017 16:47:30 BINHTHUONG DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
306509 18/08/2017 16:46:18 BINHTHUONG HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
306493 18/08/2017 16:31:24 BINHTHUONG USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
306491 18/08/2017 16:25:02 BINHTHUONG TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
306474 18/08/2017 16:05:10 BINHTHUONG NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
306466 18/08/2017 15:54:05 BINHTHUONG NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1340 KB
306443 18/08/2017 15:19:59 BINHTHUONG SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
306431 18/08/2017 15:09:17 BINHTHUONG TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 343 ms 2832 KB
306417 18/08/2017 14:50:47 BINHTHUONG HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
306413 18/08/2017 14:49:38 BINHTHUONG HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1180 KB
306402 18/08/2017 14:43:01 BINHTHUONG HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Time limit exceed on test 14 1093 ms 2752 KB
306397 18/08/2017 14:33:39 BINHTHUONG HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Time limit exceed on test 14 1078 ms 2752 KB
306337 18/08/2017 10:54:12 BINHTHUONG HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1164 KB
306333 18/08/2017 10:44:27 BINHTHUONG HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Time limit exceed on test 14 1093 ms 2752 KB
306332 18/08/2017 10:42:54 BINHTHUONG HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Time limit exceed on test 14 1093 ms 2752 KB
306328 18/08/2017 10:40:57 BINHTHUONG HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
306327 18/08/2017 10:40:06 BINHTHUONG HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1164 KB
306324 18/08/2017 10:30:38 BINHTHUONG DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
306319 18/08/2017 10:13:28 BINHTHUONG HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
306314 18/08/2017 10:10:33 BINHTHUONG GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
306312 18/08/2017 10:01:14 BINHTHUONG CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
Trang  [1] 2
Back to Top