Các bài đã nộp của Fidisk
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
957727 19/08/2021 19:56:52 Fidisk HMD03 - Công ti vận tải GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1036 KB
951697 12/08/2021 00:11:28 Fidisk SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 171 ms 33604 KB
950192 09/08/2021 14:08:09 Fidisk HMD03 - Công ti vận tải GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
948945 07/08/2021 11:51:02 Fidisk DIFFERENCE - DIFFERENCE GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1124 KB
948297 06/08/2021 11:22:01 Fidisk BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 203 ms 2516 KB
947597 05/08/2021 10:52:48 Fidisk PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2544 KB
946471 03/08/2021 23:08:28 Fidisk LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 515 ms 11292 KB
946455 03/08/2021 22:44:42 Fidisk LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
946452 03/08/2021 22:41:59 Fidisk LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1084 KB
946451 03/08/2021 22:41:14 Fidisk LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 1084 KB
946449 03/08/2021 22:39:28 Fidisk LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1084 KB
946438 03/08/2021 22:23:20 Fidisk LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Wrong answer on test 6 171 ms 11296 KB
946432 03/08/2021 22:19:13 Fidisk LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Runtime error on test 1 46 ms 26812 KB
946373 03/08/2021 21:33:08 Fidisk LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Wrong answer on test 6 31 ms 10892 KB
945310 02/08/2021 11:11:52 Fidisk DT1 - DT2 GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 2688 KB
945309 02/08/2021 11:11:02 Fidisk DT1 - DT2 GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2692 KB
945300 02/08/2021 11:05:21 Fidisk TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
944953 01/08/2021 19:56:15 Fidisk BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1046 ms 110556 KB
944532 31/07/2021 23:26:49 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1093 ms 97156 KB
944530 31/07/2021 23:23:04 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 906 ms 84916 KB
944522 31/07/2021 23:04:05 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 765 ms 26132 KB
936094 19/07/2021 09:19:02 Fidisk QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 218 ms 8720 KB
935896 18/07/2021 21:19:32 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1152 KB
935895 18/07/2021 21:17:15 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1093 ms 97432 KB
935891 18/07/2021 21:14:15 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1078 ms 109908 KB
935890 18/07/2021 21:13:55 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1093 ms 95912 KB
935885 18/07/2021 21:10:53 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 924 KB
935870 18/07/2021 20:37:26 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1093 ms 102268 KB
935868 18/07/2021 20:36:49 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Time limit exceed on test 13 1078 ms 63740 KB
935790 18/07/2021 15:49:16 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1109 ms 1944 KB
904720 03/05/2021 22:08:54 Fidisk BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Memory limit exceed on test 2 125 ms 171876 KB
904719 03/05/2021 22:07:31 Fidisk BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 217092 KB
904718 03/05/2021 22:06:47 Fidisk BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 157788 KB
904556 02/05/2021 20:38:06 Fidisk CNHOM - Chia Nhóm GNU C++11 Accepted 46 ms 2624 KB
904310 01/05/2021 23:04:29 Fidisk TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
904309 01/05/2021 23:03:13 Fidisk BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1036 KB
904134 30/04/2021 22:48:36 Fidisk TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1060 KB
904049 30/04/2021 13:51:14 Fidisk BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1032 KB
903468 26/04/2021 22:46:23 Fidisk MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
903467 26/04/2021 22:44:28 Fidisk MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2480 KB
903466 26/04/2021 22:42:49 Fidisk MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2480 KB
903357 26/04/2021 12:02:52 Fidisk STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
903300 25/04/2021 22:54:07 Fidisk HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
903294 25/04/2021 22:13:01 Fidisk DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 31 ms 2844 KB
902420 20/04/2021 22:36:18 Fidisk DEMUOC - Đếm ước GNU C++11 Accepted 625 ms 67400 KB
902410 20/04/2021 22:10:27 Fidisk STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
897751 05/04/2021 22:35:08 Fidisk STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
895520 28/03/2021 22:48:52 Fidisk PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 609 ms 100696 KB
895518 28/03/2021 22:45:13 Fidisk TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2496 KB
895517 28/03/2021 22:41:31 Fidisk TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2496 KB
895135 27/03/2021 22:07:14 Fidisk PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
895120 27/03/2021 21:14:25 Fidisk PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Runtime error on test 1 62 ms 49620 KB
893842 24/03/2021 22:00:56 Fidisk TIMSO - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
893840 24/03/2021 21:58:36 Fidisk TIMSO - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 23 15 ms 852 KB
893838 24/03/2021 21:54:57 Fidisk TIMSO - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1024 KB
893831 24/03/2021 21:45:41 Fidisk TIMSO - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1008 KB
893830 24/03/2021 21:44:56 Fidisk TIMSO - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 852 KB
893824 24/03/2021 21:31:05 Fidisk FOOL - Cá tháng tư GNU C++11 Accepted 0 ms 2456 KB
893465 23/03/2021 22:17:07 Fidisk RECT - Hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 62 ms 2372 KB
893459 23/03/2021 22:02:54 Fidisk TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
893458 23/03/2021 22:02:06 Fidisk TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2360 KB
893455 23/03/2021 22:00:18 Fidisk TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2696 KB
893419 23/03/2021 20:45:20 Fidisk MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 687 ms 86048 KB
893418 23/03/2021 20:44:07 Fidisk MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 687 ms 86052 KB
893415 23/03/2021 20:40:10 Fidisk MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 593 ms 50148 KB
893205 23/03/2021 12:11:17 Fidisk DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 484 ms 70784 KB
892999 22/03/2021 21:56:11 Fidisk PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2204 KB
892972 22/03/2021 21:28:25 Fidisk OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
892754 22/03/2021 11:49:09 Fidisk COVUA3 - Bàn cờ vua 3 GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 880 KB
892753 22/03/2021 11:36:35 Fidisk QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Accepted 296 ms 34128 KB
892752 22/03/2021 11:31:35 Fidisk HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
891896 19/03/2021 21:34:50 Fidisk HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 904 KB
891894 19/03/2021 21:31:55 Fidisk HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Runtime error on test 7 15 ms 2768 KB
888437 15/03/2021 22:14:58 Fidisk HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1116 KB
887793 14/03/2021 22:49:29 Fidisk QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Wrong answer on test 1 265 ms 34180 KB
887792 14/03/2021 22:48:56 Fidisk QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Wrong answer on test 2 281 ms 34180 KB
887791 14/03/2021 22:48:27 Fidisk QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Wrong answer on test 1 250 ms 34180 KB
887790 14/03/2021 22:47:51 Fidisk QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Wrong answer on test 2 281 ms 34180 KB
887784 14/03/2021 22:10:27 Fidisk HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1108 KB
887780 14/03/2021 22:07:36 Fidisk HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1108 KB
887769 14/03/2021 21:55:35 Fidisk HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Wrong answer on test 17 15 ms 1100 KB
887767 14/03/2021 21:51:43 Fidisk HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Wrong answer on test 17 15 ms 1108 KB
887764 14/03/2021 21:48:26 Fidisk HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 904 KB
885679 11/03/2021 22:12:46 Fidisk MAIL - Thư điện tử GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
884602 09/03/2021 22:15:32 Fidisk HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1084 KB
884569 09/03/2021 21:18:43 Fidisk FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 187 ms 28472 KB
868946 26/01/2021 17:29:44 Fidisk DT1 - DT2 GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2676 KB
868315 24/01/2021 22:20:28 Fidisk DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
868289 24/01/2021 21:38:04 Fidisk HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 671 ms 2860 KB
866090 20/01/2021 21:50:44 Fidisk BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 406 ms 118356 KB
866089 20/01/2021 21:50:07 Fidisk BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Memory limit exceed on test 31 328 ms 196896 KB
866057 20/01/2021 21:37:22 Fidisk BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
864992 18/01/2021 22:45:03 Fidisk LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
864982 18/01/2021 22:29:38 Fidisk GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
864955 18/01/2021 22:07:30 Fidisk SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 421 ms 26264 KB
864954 18/01/2021 22:07:12 Fidisk SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
864901 18/01/2021 21:20:13 Fidisk SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 14228 KB
835764 29/11/2020 22:27:55 Fidisk CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1124 KB
835753 29/11/2020 22:21:01 Fidisk CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
835738 29/11/2020 22:04:35 Fidisk CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 93 ms 2516 KB
Trang  [1] 2 3 ... 13 14
Back to Top