Các bài đã nộp của anhvippro123z
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
748627 03/05/2020 16:11:57 anhvippro123z MULBIG - A MŨ B Python 2 Accepted 46 ms 4928 KB
512404 15/11/2018 12:17:32 anhvippro123z BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512403 15/11/2018 12:17:12 anhvippro123z NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
512402 15/11/2018 12:16:49 anhvippro123z DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
512401 15/11/2018 12:16:28 anhvippro123z SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
512400 15/11/2018 12:16:08 anhvippro123z GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512398 15/11/2018 12:15:45 anhvippro123z GHVU - Ghép hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
512397 15/11/2018 12:15:22 anhvippro123z KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
512396 15/11/2018 12:15:01 anhvippro123z BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
512395 15/11/2018 12:14:40 anhvippro123z BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
512394 15/11/2018 12:14:20 anhvippro123z CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512393 15/11/2018 12:13:59 anhvippro123z DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
512392 15/11/2018 12:13:35 anhvippro123z VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512391 15/11/2018 12:13:13 anhvippro123z MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
512390 15/11/2018 12:12:50 anhvippro123z USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512389 15/11/2018 12:12:29 anhvippro123z PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 93 ms 2872 KB
512388 15/11/2018 12:12:09 anhvippro123z PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512387 15/11/2018 12:11:48 anhvippro123z HIVU - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512386 15/11/2018 12:11:28 anhvippro123z PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
512385 15/11/2018 12:11:07 anhvippro123z PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
512384 15/11/2018 12:10:47 anhvippro123z USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512383 15/11/2018 12:10:26 anhvippro123z LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
512382 15/11/2018 12:10:06 anhvippro123z DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
512381 15/11/2018 12:09:45 anhvippro123z DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 5160 KB
512379 15/11/2018 12:09:24 anhvippro123z HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 2252 KB
512377 15/11/2018 12:09:03 anhvippro123z SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512375 15/11/2018 12:08:40 anhvippro123z HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
512373 15/11/2018 12:08:18 anhvippro123z DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 2960 KB
512371 15/11/2018 12:07:56 anhvippro123z DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512370 15/11/2018 12:07:35 anhvippro123z MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2148 KB
512369 15/11/2018 12:07:13 anhvippro123z COVI - Công viên GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
512368 15/11/2018 12:06:52 anhvippro123z MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
512367 15/11/2018 12:06:31 anhvippro123z XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1832 KB
512366 15/11/2018 12:06:07 anhvippro123z KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512365 15/11/2018 12:05:43 anhvippro123z TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
512364 15/11/2018 12:05:23 anhvippro123z TIVI - Truyền hình GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
512363 15/11/2018 12:05:00 anhvippro123z LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2332 KB
512362 15/11/2018 12:04:40 anhvippro123z ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
512361 15/11/2018 12:04:19 anhvippro123z TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1888 KB
512360 15/11/2018 12:03:59 anhvippro123z PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512359 15/11/2018 12:03:38 anhvippro123z SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
512358 15/11/2018 12:03:18 anhvippro123z SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
512357 15/11/2018 12:02:58 anhvippro123z AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
512356 15/11/2018 12:02:37 anhvippro123z NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
512355 15/11/2018 12:02:17 anhvippro123z PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
512354 15/11/2018 12:01:56 anhvippro123z BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
512353 15/11/2018 12:01:35 anhvippro123z CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5496 KB
512352 15/11/2018 12:01:15 anhvippro123z CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3340 KB
512351 15/11/2018 12:00:55 anhvippro123z SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 125 ms 7920 KB
512349 15/11/2018 12:00:34 anhvippro123z DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 82456 KB
512348 15/11/2018 12:00:14 anhvippro123z PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++ Accepted 78 ms 1072 KB
512347 15/11/2018 11:59:53 anhvippro123z P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 10892 KB
512346 15/11/2018 11:59:33 anhvippro123z GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 46 ms 860 KB
512345 15/11/2018 11:59:13 anhvippro123z EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 406 ms 102468 KB
512344 15/11/2018 11:58:52 anhvippro123z EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
512342 15/11/2018 11:58:29 anhvippro123z QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1031 ms 2264 KB
512341 15/11/2018 11:58:08 anhvippro123z EXP - Biểu thức GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
512340 15/11/2018 11:57:46 anhvippro123z LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 562 ms 20628 KB
512339 15/11/2018 11:57:23 anhvippro123z SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
512338 15/11/2018 11:57:02 anhvippro123z CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 3072 KB
512337 15/11/2018 11:56:42 anhvippro123z UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1888 KB
512336 15/11/2018 11:56:21 anhvippro123z COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2996 KB
512335 15/11/2018 11:56:00 anhvippro123z BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Accepted 140 ms 7500 KB
512334 15/11/2018 11:55:39 anhvippro123z BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 218 ms 25940 KB
512333 15/11/2018 11:55:19 anhvippro123z WWCITY - Thành phố WW GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
512332 15/11/2018 11:54:58 anhvippro123z SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Accepted 156 ms 3616 KB
512331 15/11/2018 11:54:38 anhvippro123z BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 359 ms 128372 KB
512330 15/11/2018 11:54:17 anhvippro123z DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2228 KB
512329 15/11/2018 11:53:56 anhvippro123z EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 265 ms 3664 KB
512327 15/11/2018 11:53:35 anhvippro123z MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
512326 15/11/2018 11:53:12 anhvippro123z SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 125 ms 8772 KB
512325 15/11/2018 11:52:50 anhvippro123z SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
512324 15/11/2018 11:52:29 anhvippro123z SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 734 ms 20256 KB
512323 15/11/2018 11:52:09 anhvippro123z SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 453 ms 18156 KB
512321 15/11/2018 11:51:46 anhvippro123z CoTreeGame - Colored Tree Game GNU C++ Accepted 843 ms 3160 KB
512319 15/11/2018 11:51:25 anhvippro123z Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
512317 15/11/2018 11:51:04 anhvippro123z Candies - Candies GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
512316 15/11/2018 11:50:43 anhvippro123z TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
512315 15/11/2018 11:50:23 anhvippro123z CANAL - Canal GNU C++ Accepted 828 ms 45232 KB
512313 15/11/2018 11:50:02 anhvippro123z TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
512312 15/11/2018 11:49:42 anhvippro123z CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++ Accepted 265 ms 2548 KB
512311 15/11/2018 11:49:22 anhvippro123z KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 921 ms 80628 KB
512310 15/11/2018 11:49:01 anhvippro123z EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1812 ms 123948 KB
512309 15/11/2018 11:48:40 anhvippro123z CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++ Accepted 109 ms 6240 KB
512308 15/11/2018 11:48:19 anhvippro123z OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 531 ms 34620 KB
512307 15/11/2018 11:47:59 anhvippro123z HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 296 ms 9340 KB
512306 15/11/2018 11:47:39 anhvippro123z DIFFERENCE - DIFFERENCE GNU C++ Accepted 484 ms 104380 KB
512305 15/11/2018 11:47:16 anhvippro123z TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 109 ms 2608 KB
512304 15/11/2018 11:46:54 anhvippro123z CALNUM - Đếm số GNU C++ Accepted 156 ms 37852 KB
512303 15/11/2018 11:46:34 anhvippro123z CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
512302 15/11/2018 11:46:13 anhvippro123z MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2508 KB
512301 15/11/2018 11:45:52 anhvippro123z EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512300 15/11/2018 11:45:30 anhvippro123z COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512299 15/11/2018 11:45:10 anhvippro123z CANSU - CÁN SỰ GNU C++ Accepted 78 ms 1908 KB
512298 15/11/2018 11:44:46 anhvippro123z DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 10136 KB
512297 15/11/2018 11:44:25 anhvippro123z QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2716 KB
512296 15/11/2018 11:44:05 anhvippro123z BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 2656 KB
512295 15/11/2018 11:43:44 anhvippro123z EZ0 - EZ AF GNU C++ Accepted 906 ms 2524 KB
512294 15/11/2018 11:43:22 anhvippro123z SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++ Accepted 515 ms 26168 KB
512292 15/11/2018 11:43:01 anhvippro123z MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1406 ms 37720 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7
Back to Top