Các bài đã nộp của damsanchv
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
640928 17/09/2019 19:58:36 damsanchv TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 203 ms 18144 KB
640927 17/09/2019 19:58:09 damsanchv TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
635514 10/09/2019 01:50:01 damsanchv TONG - Tổng A + B Java 8 Runtime error on test 1 187 ms 13108 KB
555081 05/03/2019 13:09:16 damsanchv STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
555080 05/03/2019 13:08:41 damsanchv STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
440442 12/07/2018 15:58:15 damsanchv Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1048 KB
440286 11/07/2018 23:47:51 damsanchv Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 3992 KB
439760 10/07/2018 10:07:58 damsanchv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 593 ms 39388 KB
439738 10/07/2018 08:13:32 damsanchv Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2560 KB
439529 09/07/2018 15:31:01 damsanchv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1120 KB
439525 09/07/2018 15:10:31 damsanchv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
439520 09/07/2018 14:43:32 damsanchv LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439405 09/07/2018 01:21:05 damsanchv MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439359 08/07/2018 21:19:37 damsanchv OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
397775 21/02/2018 23:27:58 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2556 KB
397773 21/02/2018 23:24:28 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 18 171 ms 2324 KB
397772 21/02/2018 23:23:46 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
397770 21/02/2018 23:22:45 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 18 109 ms 2552 KB
380798 02/01/2018 14:39:00 damsanchv SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 11512 KB
380793 02/01/2018 14:35:56 damsanchv SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Wrong answer on test 242 31 ms 22536 KB
380776 02/01/2018 14:27:13 damsanchv SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Wrong answer on test 20 15 ms 1128 KB
369994 01/12/2017 15:03:06 damsanchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
363541 21/11/2017 10:57:09 damsanchv DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 6620 KB
363540 21/11/2017 10:49:32 damsanchv DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
363535 21/11/2017 10:41:48 damsanchv DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1092 KB
363514 21/11/2017 08:54:31 damsanchv DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 78 ms 2796 KB
363513 21/11/2017 08:53:08 damsanchv DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 3272 KB
363512 21/11/2017 08:49:58 damsanchv DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1100 KB
363468 21/11/2017 08:07:28 damsanchv DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
363412 21/11/2017 00:16:41 damsanchv GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 250 ms 6632 KB
347214 28/10/2017 16:44:30 damsanchv PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++ Time limit exceed on test 33 1093 ms 2048 KB
347209 28/10/2017 16:41:33 damsanchv PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1092 KB
333056 10/10/2017 08:41:21 damsanchv ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
332671 09/10/2017 19:44:08 damsanchv PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 2700 KB
332667 09/10/2017 19:42:21 damsanchv PIKA - Pikachu GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1076 KB
323566 26/09/2017 23:23:40 damsanchv SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
319883 20/09/2017 09:19:49 damsanchv DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 484 ms 2564 KB
319880 20/09/2017 09:09:27 damsanchv DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1076 KB
319879 20/09/2017 09:02:54 damsanchv DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
319869 20/09/2017 08:33:02 damsanchv FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
317813 16/09/2017 06:02:42 damsanchv SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
317812 16/09/2017 06:01:12 damsanchv SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2012 KB
317381 15/09/2017 12:56:12 damsanchv CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
317379 15/09/2017 12:51:46 damsanchv SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
313285 05/09/2017 21:21:25 damsanchv NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 3500 KB
313038 05/09/2017 03:26:16 damsanchv DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 375 ms 3192 KB
312910 04/09/2017 19:39:39 damsanchv CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 5992 KB
311484 01/09/2017 02:19:06 damsanchv MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 140 ms 8284 KB
311483 01/09/2017 02:18:19 damsanchv MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
311480 01/09/2017 02:13:19 damsanchv MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 884 KB
311479 01/09/2017 02:11:22 damsanchv MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1076 KB
294194 11/07/2017 01:47:04 damsanchv QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3812 KB
294193 11/07/2017 01:45:20 damsanchv QT - Quân Tượng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
294187 11/07/2017 00:09:52 damsanchv SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2484 ms 10408 KB
293703 09/07/2017 10:39:48 damsanchv LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
293702 09/07/2017 10:37:46 damsanchv LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Wrong answer on test 11 0 ms 1864 KB
293699 09/07/2017 10:27:32 damsanchv LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1836 KB
293683 09/07/2017 09:48:41 damsanchv LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 5836 KB
293440 08/07/2017 02:29:24 damsanchv GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 3384 KB
293438 08/07/2017 02:23:14 damsanchv GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
293421 08/07/2017 00:55:36 damsanchv TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 484 ms 15016 KB
293210 07/07/2017 00:14:23 damsanchv DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2008 KB
293209 07/07/2017 00:13:39 damsanchv DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Wrong answer on test 24 15 ms 1968 KB
293208 07/07/2017 00:10:41 damsanchv DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Wrong answer on test 24 15 ms 2000 KB
292967 05/07/2017 23:32:37 damsanchv LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
289298 19/06/2017 23:38:12 damsanchv ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 17452 KB
289011 19/06/2017 01:09:47 damsanchv TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 796 ms 64296 KB
289009 19/06/2017 00:40:41 damsanchv Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 1836 KB
277248 10/05/2017 20:49:58 damsanchv HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1124 KB
277247 10/05/2017 20:49:21 damsanchv HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
277246 10/05/2017 20:48:56 damsanchv HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
277244 10/05/2017 20:41:08 damsanchv HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
277243 10/05/2017 20:39:21 damsanchv HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
277242 10/05/2017 20:38:50 damsanchv HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
276684 08/05/2017 22:01:50 damsanchv ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
276682 08/05/2017 22:01:22 damsanchv ZIZA - Zig Zag GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
276680 08/05/2017 21:57:22 damsanchv EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 281 ms 3372 KB
276676 08/05/2017 21:52:05 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 3148 KB
276675 08/05/2017 21:51:23 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2764 KB
276673 08/05/2017 21:49:29 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 7 93 ms 2728 KB
276665 08/05/2017 21:47:31 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2700 KB
276664 08/05/2017 21:47:05 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
276663 08/05/2017 21:45:08 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2736 KB
276661 08/05/2017 21:43:40 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2772 KB
276659 08/05/2017 21:42:47 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2772 KB
276654 08/05/2017 21:42:00 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2756 KB
276650 08/05/2017 21:41:21 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2772 KB
276644 08/05/2017 21:38:08 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2772 KB
276643 08/05/2017 21:35:46 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2764 KB
276642 08/05/2017 21:35:10 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2740 KB
276568 08/05/2017 20:37:07 damsanchv PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
276565 08/05/2017 20:35:20 damsanchv QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
275587 04/05/2017 20:27:49 damsanchv QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 1092 KB
275228 02/05/2017 21:06:38 damsanchv SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 17512 KB
275226 02/05/2017 21:03:46 damsanchv SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 17512 KB
275223 02/05/2017 20:58:47 damsanchv SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 880 KB
275221 02/05/2017 20:55:59 damsanchv SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 17512 KB
264314 28/03/2017 14:17:54 damsanchv CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3208 KB
264026 27/03/2017 21:14:15 damsanchv QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
264017 27/03/2017 21:09:53 damsanchv LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8
Back to Top