Các bài đã nộp của gamo
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
866723 21/01/2021 22:02:05 gamo CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
866698 21/01/2021 21:48:12 gamo MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
861093 12/01/2021 22:05:36 gamo USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
861090 12/01/2021 22:03:48 gamo USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
858510 08/01/2021 21:38:54 gamo TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
857770 07/01/2021 21:17:42 gamo TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
747394 28/04/2020 20:29:21 gamo DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
747291 28/04/2020 15:40:03 gamo LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 453 ms 41140 KB
747289 28/04/2020 15:39:10 gamo LUTH - Lũy thừa Free Pascal Wrong answer on test 16 421 ms 41536 KB
555334 05/03/2019 22:36:28 gamo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2896 KB
555318 05/03/2019 22:17:35 gamo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
555313 05/03/2019 22:14:39 gamo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 884 KB
537835 18/01/2019 09:49:28 gamo SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
412730 03/04/2018 11:03:37 gamo ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
412727 03/04/2018 11:01:01 gamo ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1088 KB
293928 10/07/2017 09:01:52 gamo CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 156 ms 2500 KB
293320 07/07/2017 16:33:48 gamo LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
291831 30/06/2017 09:27:10 gamo SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
290782 25/06/2017 17:27:56 gamo SN - Làm việc song song GNU C++ Wrong answer on test 1 46 ms 2520 KB
287567 13/06/2017 15:19:15 gamo NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 8040 KB
286982 11/06/2017 16:49:52 gamo AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2592 KB
286978 11/06/2017 16:45:44 gamo AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1880 KB
286837 11/06/2017 00:00:31 gamo DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 2876 KB
286836 10/06/2017 23:59:48 gamo DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 8532 KB
286835 10/06/2017 23:55:48 gamo DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 22 109 ms 3280 KB
286834 10/06/2017 23:53:23 gamo DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 22 109 ms 2876 KB
284676 01/06/2017 16:22:22 gamo MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
284666 01/06/2017 15:59:43 gamo MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
275546 04/05/2017 16:58:03 gamo SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 781 ms 10996 KB
264052 27/03/2017 21:27:21 gamo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
264049 27/03/2017 21:26:02 gamo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
263931 27/03/2017 17:00:47 gamo DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1896 KB
250359 20/02/2017 16:10:09 gamo EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 62 ms 3464 KB
250354 20/02/2017 16:00:41 gamo EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 5 265 ms 3648 KB
223514 24/11/2016 16:26:56 gamo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
222829 23/11/2016 15:42:49 gamo EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
222828 23/11/2016 15:42:30 gamo EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
156531 27/07/2016 23:14:40 gamo CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo Free Pascal Accepted 78 ms 3464 KB
156530 27/07/2016 23:13:26 gamo CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo Free Pascal Wrong answer on test 9 93 ms 3560 KB
122973 03/03/2016 16:16:10 gamo RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 93 ms 1472 KB
122959 03/03/2016 15:15:03 gamo TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1148 KB
122955 03/03/2016 15:09:39 gamo TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 856 KB
122954 03/03/2016 15:08:04 gamo TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 856 KB
120638 20/02/2016 09:36:35 gamo PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 12 1125 ms 3772 KB
120528 19/02/2016 09:08:52 gamo PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 19 1109 ms 2804 KB
115137 28/01/2016 22:24:28 gamo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Time limit exceed on test 11 1093 ms 24860 KB
115136 28/01/2016 22:22:17 gamo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Time limit exceed on test 11 1109 ms 24860 KB
115135 28/01/2016 22:19:09 gamo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Time limit exceed on test 11 1015 ms 24860 KB
115134 28/01/2016 22:16:44 gamo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 984 ms 15880 KB
115133 28/01/2016 22:11:40 gamo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1015 ms 11056 KB
115130 28/01/2016 22:07:43 gamo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1015 ms 11056 KB
115128 28/01/2016 22:00:54 gamo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1109 ms 15364 KB
113762 21/01/2016 22:27:50 gamo DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 281 ms 2608 KB
113761 21/01/2016 22:16:52 gamo DEMSO - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 844 KB
113760 21/01/2016 22:16:23 gamo DEMSO - Đếm số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
113759 21/01/2016 22:15:49 gamo DEMSO - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 856 KB
113748 21/01/2016 21:07:44 gamo TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 78 ms 2180 KB
113734 21/01/2016 20:12:40 gamo HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 109 ms 2604 KB
113521 21/01/2016 08:16:16 gamo HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Wrong answer on test 17 0 ms 916 KB
113519 21/01/2016 08:12:34 gamo HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1148 KB
113487 20/01/2016 23:28:33 gamo HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1628 KB
113486 20/01/2016 23:15:56 gamo HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 848 KB
113485 20/01/2016 22:55:17 gamo HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 840 KB
113484 20/01/2016 22:40:29 gamo HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 852 KB
113483 20/01/2016 22:39:14 gamo HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 784 KB
113195 19/01/2016 20:47:02 gamo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 546 ms 9624 KB
113191 19/01/2016 20:41:07 gamo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 453 ms 5708 KB
113176 19/01/2016 19:48:33 gamo NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 218 ms 2204 KB
113172 19/01/2016 19:31:01 gamo DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1784 KB
113170 19/01/2016 19:29:02 gamo DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2084 KB
111584 11/01/2016 14:29:57 gamo TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
94535 17/11/2015 23:06:47 gamo SEMINAR - Xếp lịch hội nghị Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
94534 17/11/2015 23:03:12 gamo SEMINAR - Xếp lịch hội nghị Free Pascal Time limit exceed on test 8 1015 ms 4232 KB
94511 17/11/2015 22:20:56 gamo SEMINAR - Xếp lịch hội nghị Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 84 KB
93938 16/11/2015 21:15:11 gamo GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 2187 ms 17048 KB
89034 07/11/2015 11:39:59 gamo MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
77756 11/10/2015 15:45:10 gamo DEMUOC2 - Đếm ước Free Pascal Accepted 2359 ms 41252 KB
77755 11/10/2015 15:37:41 gamo DEMUOC2 - Đếm ước Free Pascal Accepted 2468 ms 41220 KB
77754 11/10/2015 15:33:21 gamo DEMUOC2 - Đếm ước Free Pascal Time limit exceed on test 9 3015 ms 41220 KB
77753 11/10/2015 15:31:14 gamo DEMUOC2 - Đếm ước Free Pascal Time limit exceed on test 9 3015 ms 48844 KB
77727 11/10/2015 14:37:15 gamo DEMUOC2 - Đếm ước Free Pascal Wrong answer on test 9 906 ms 3600 KB
77723 11/10/2015 14:30:37 gamo DEMUOC2 - Đếm ước Free Pascal Wrong answer on test 3 421 ms 3600 KB
44461 04/07/2015 15:16:43 gamo GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 436 ms 7572 KB
44460 04/07/2015 15:13:39 gamo GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 421 ms 11692 KB
44459 04/07/2015 15:02:23 gamo GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Runtime error on test 13 93 ms 3152 KB
44458 04/07/2015 14:57:44 gamo GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Runtime error on test 13 93 ms 3120 KB
26720 07/04/2015 00:06:56 gamo DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
25004 27/03/2015 11:48:59 gamo LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 31 ms 612 KB
25003 27/03/2015 11:43:22 gamo LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Wrong answer on test 8 0 ms 608 KB
15397 07/03/2015 21:17:32 gamo WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
15395 07/03/2015 21:15:17 gamo WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
15394 07/03/2015 21:14:23 gamo WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
15190 06/03/2015 09:12:57 gamo HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
15189 06/03/2015 09:11:25 gamo HISO - Hiệu số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
Back to Top