Các bài đã nộp của hanluc
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
560981 16/03/2019 07:23:17 hanluc CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
560980 16/03/2019 07:22:39 hanluc CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
560979 16/03/2019 07:22:06 hanluc CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
560724 15/03/2019 15:06:01 hanluc CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1156 KB
560637 15/03/2019 09:21:13 hanluc BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
560614 15/03/2019 08:31:29 hanluc PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
560611 15/03/2019 08:28:30 hanluc PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1252 KB
560273 14/03/2019 14:53:22 hanluc QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
560264 14/03/2019 14:39:17 hanluc NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
560263 14/03/2019 14:38:23 hanluc NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 2748 KB
560262 14/03/2019 14:33:19 hanluc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
560259 14/03/2019 14:31:57 hanluc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2704 KB
560125 14/03/2019 09:43:29 hanluc DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
560124 14/03/2019 09:42:21 hanluc DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1268 KB
560064 14/03/2019 08:51:03 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2876 KB
560063 14/03/2019 08:50:45 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1236 KB
560062 14/03/2019 08:50:28 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 820 KB
560061 14/03/2019 08:49:44 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2876 KB
560060 14/03/2019 08:49:17 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
560057 14/03/2019 08:48:13 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1324 KB
560055 14/03/2019 08:46:03 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1176 KB
560051 14/03/2019 08:42:45 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
559971 14/03/2019 07:41:02 hanluc PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
559749 13/03/2019 16:06:41 hanluc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
559748 13/03/2019 16:05:51 hanluc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1036 KB
559746 13/03/2019 16:04:57 hanluc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1260 KB
559745 13/03/2019 16:03:49 hanluc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1244 KB
559741 13/03/2019 15:59:59 hanluc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1268 KB
559715 13/03/2019 15:31:15 hanluc TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1324 KB
559702 13/03/2019 15:14:42 hanluc QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3512 KB
559673 13/03/2019 14:55:42 hanluc NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1256 KB
559649 13/03/2019 14:27:18 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1304 KB
559646 13/03/2019 14:26:29 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Runtime error on test 42 15 ms 3740 KB
559516 13/03/2019 08:43:31 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Runtime error on test 42 15 ms 3004 KB
559511 13/03/2019 08:34:00 hanluc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 140 ms 12720 KB
559508 13/03/2019 08:31:11 hanluc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Wrong answer on test 7 109 ms 12508 KB
559504 13/03/2019 08:30:06 hanluc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1156 KB
559503 13/03/2019 08:28:37 hanluc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1252 KB
559474 13/03/2019 07:45:09 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Runtime error on test 42 15 ms 3000 KB
558827 12/03/2019 08:36:19 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Runtime error on test 42 31 ms 3016 KB
558163 11/03/2019 10:26:17 hanluc CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
558159 11/03/2019 10:24:43 hanluc CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 2792 KB
558151 11/03/2019 10:23:14 hanluc CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 2792 KB
558137 11/03/2019 10:18:57 hanluc CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 2792 KB
558132 11/03/2019 10:17:40 hanluc CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 2792 KB
558126 11/03/2019 10:16:03 hanluc CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Wrong answer on test 10 31 ms 2792 KB
558102 11/03/2019 10:05:30 hanluc CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 10 1093 ms 3132 KB
558003 11/03/2019 08:46:06 hanluc TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
557212 09/03/2019 10:35:05 hanluc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
557210 09/03/2019 10:31:40 hanluc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 31 ms 1136 KB
557203 09/03/2019 10:22:55 hanluc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
557168 09/03/2019 09:19:12 hanluc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
557166 09/03/2019 09:15:07 hanluc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Time limit exceed on test 9 1109 ms 3468 KB
557161 09/03/2019 09:11:32 hanluc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 936 KB
556783 08/03/2019 10:40:10 hanluc VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
556781 08/03/2019 10:38:35 hanluc VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Wrong answer on test 14 15 ms 1156 KB
556780 08/03/2019 10:37:55 hanluc VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 1460 KB
556777 08/03/2019 10:36:05 hanluc VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 1176 KB
556775 08/03/2019 10:35:18 hanluc VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Wrong answer on test 14 15 ms 1140 KB
556677 08/03/2019 08:19:51 hanluc NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 4560 KB
556672 08/03/2019 08:13:08 hanluc NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
556112 07/03/2019 09:16:10 hanluc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 413572 KB
556110 07/03/2019 09:14:44 hanluc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 2912 KB
556102 07/03/2019 09:04:14 hanluc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2908 KB
556101 07/03/2019 09:03:46 hanluc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2920 KB
556056 07/03/2019 08:12:07 hanluc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
556041 07/03/2019 07:58:15 hanluc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1040 KB
556039 07/03/2019 07:57:24 hanluc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1140 KB
556038 07/03/2019 07:57:05 hanluc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
555532 06/03/2019 10:37:36 hanluc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1260 KB
554675 04/03/2019 15:36:05 hanluc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Time limit exceed on test 6 1093 ms 3092 KB
554673 04/03/2019 15:32:49 hanluc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Time limit exceed on test 6 1093 ms 3092 KB
554671 04/03/2019 15:31:00 hanluc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Time limit exceed on test 6 1109 ms 3092 KB
554628 04/03/2019 14:00:29 hanluc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1176 KB
549352 21/02/2019 14:48:37 hanluc VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1260 KB
545463 12/02/2019 14:36:09 hanluc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
545445 12/02/2019 14:24:35 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Runtime error on test 42 171 ms 3052 KB
545440 12/02/2019 14:21:57 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Runtime error on test 42 171 ms 3052 KB
545439 12/02/2019 14:21:45 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Runtime error on test 38 15 ms 2980 KB
545437 12/02/2019 14:21:32 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Runtime error on test 38 15 ms 2976 KB
545436 12/02/2019 14:21:20 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Time limit exceed on test 29 2046 ms 6384 KB
545435 12/02/2019 14:20:53 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Time limit exceed on test 42 2078 ms 4708 KB
545433 12/02/2019 14:18:27 hanluc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Runtime error on test 42 156 ms 3008 KB
540761 26/01/2019 15:07:28 hanluc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
540743 26/01/2019 14:52:08 hanluc CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Time limit exceed on test 23 1093 ms 2692 KB
540742 26/01/2019 14:51:42 hanluc CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
540741 26/01/2019 14:51:27 hanluc CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
540735 26/01/2019 14:47:29 hanluc CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Time limit exceed on test 23 1078 ms 2692 KB
539960 24/01/2019 16:17:52 hanluc DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
539950 24/01/2019 15:53:53 hanluc DT - DT1 Free Pascal Time limit exceed on test 9 1093 ms 2672 KB
539947 24/01/2019 15:53:22 hanluc DT - DT1 Free Pascal Time limit exceed on test 10 1093 ms 2668 KB
539946 24/01/2019 15:53:04 hanluc DT - DT1 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1016 KB
539941 24/01/2019 15:50:10 hanluc DT - DT1 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1360 KB
539919 24/01/2019 15:23:01 hanluc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 820 KB
539918 24/01/2019 15:22:36 hanluc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
539885 24/01/2019 14:27:23 hanluc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 952 KB
539884 24/01/2019 14:27:04 hanluc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1320 KB
539883 24/01/2019 14:23:17 hanluc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
539336 22/01/2019 15:07:36 hanluc CDIE - Cắm điện Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
539330 22/01/2019 15:05:53 hanluc CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top