Các bài đã nộp của hoainam123
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
828659 17/11/2020 10:58:45 hoainam123 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 421 ms 10972 KB
828658 17/11/2020 10:58:11 hoainam123 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
828657 17/11/2020 10:57:56 hoainam123 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
828655 17/11/2020 10:57:09 hoainam123 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
809216 12/10/2020 09:05:16 hoainam123 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
809215 12/10/2020 09:04:27 hoainam123 CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
809214 12/10/2020 09:03:52 hoainam123 CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
809213 12/10/2020 09:01:17 hoainam123 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
809212 12/10/2020 09:00:47 hoainam123 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
809211 12/10/2020 08:58:45 hoainam123 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
809209 12/10/2020 08:58:08 hoainam123 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
809207 12/10/2020 08:57:21 hoainam123 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 156 ms 5392 KB
809205 12/10/2020 08:55:59 hoainam123 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 734 ms 16812 KB
809204 12/10/2020 08:55:16 hoainam123 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 5712 KB
790589 01/09/2020 09:02:33 hoainam123 DS - ebola GNU C++ Accepted 1000 ms 35396 KB
787869 24/08/2020 15:17:02 hoainam123 MULBIG - A MŨ B Java 8 Wrong answer on test 19 312 ms 21108 KB
787868 24/08/2020 15:16:16 hoainam123 MULBIG - A MŨ B Python 3 Wrong answer on test 19 78 ms 5712 KB
787867 24/08/2020 15:14:58 hoainam123 MULBIG - A MŨ B Free Pascal Time limit exceed on test 15 3046 ms 3108 KB
787866 24/08/2020 15:14:05 hoainam123 MULBIG - A MŨ B GNU C++ Wrong answer on test 19 46 ms 2496 KB
787863 24/08/2020 15:12:17 hoainam123 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
787861 24/08/2020 15:11:31 hoainam123 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
787860 24/08/2020 15:10:48 hoainam123 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
787859 24/08/2020 15:10:14 hoainam123 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 31 ms 824 KB
787858 24/08/2020 15:09:48 hoainam123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
787838 24/08/2020 14:19:18 hoainam123 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 2028 KB
773778 14/07/2020 18:38:41 hoainam123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 156 ms 5796 KB
773771 14/07/2020 18:32:24 hoainam123 DEMUOC - Đếm ước GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
773769 14/07/2020 18:28:16 hoainam123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
772423 10/07/2020 08:02:00 hoainam123 BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772418 10/07/2020 07:42:00 hoainam123 DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
772417 10/07/2020 07:41:37 hoainam123 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1036 KB
772416 10/07/2020 07:41:01 hoainam123 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
772415 10/07/2020 07:40:01 hoainam123 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
772414 10/07/2020 07:39:32 hoainam123 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2832 KB
772413 10/07/2020 07:39:07 hoainam123 NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++11 Accepted 109 ms 2432 KB
772412 10/07/2020 07:38:42 hoainam123 HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
772411 10/07/2020 07:38:12 hoainam123 CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 203 ms 9488 KB
772410 10/07/2020 07:37:53 hoainam123 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 343 ms 3204 KB
772409 10/07/2020 07:37:30 hoainam123 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 234 ms 11888 KB
772408 10/07/2020 07:37:13 hoainam123 ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2448 KB
772407 10/07/2020 07:36:46 hoainam123 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772406 10/07/2020 07:36:30 hoainam123 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1036 KB
772405 10/07/2020 07:36:07 hoainam123 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2452 KB
772404 10/07/2020 07:35:33 hoainam123 BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 218 ms 2484 KB
772403 10/07/2020 07:35:15 hoainam123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 171 ms 9060 KB
772402 10/07/2020 07:34:58 hoainam123 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772401 10/07/2020 07:34:41 hoainam123 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
772400 10/07/2020 07:34:22 hoainam123 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
772399 10/07/2020 07:33:50 hoainam123 INTSLE - Giải hệ GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
772398 10/07/2020 07:33:36 hoainam123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
772397 10/07/2020 07:33:06 hoainam123 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 2560 KB
772396 10/07/2020 07:32:48 hoainam123 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 2504 KB
772395 10/07/2020 07:32:26 hoainam123 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 2476 KB
772394 10/07/2020 07:32:08 hoainam123 CHIA - Chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
772393 10/07/2020 07:31:53 hoainam123 MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772392 10/07/2020 07:31:27 hoainam123 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
772391 10/07/2020 07:31:10 hoainam123 FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 46 ms 2452 KB
772390 10/07/2020 07:29:33 hoainam123 HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772389 10/07/2020 07:28:39 hoainam123 VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 2296 ms 4596 KB
772388 10/07/2020 07:28:19 hoainam123 CODE - Chuyển Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
772387 10/07/2020 07:27:38 hoainam123 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772386 10/07/2020 07:27:17 hoainam123 FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
772385 10/07/2020 07:26:59 hoainam123 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 78 ms 1920 KB
772384 10/07/2020 07:26:36 hoainam123 RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1250 ms 2852 KB
772383 10/07/2020 07:26:15 hoainam123 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 125 ms 3348 KB
772382 10/07/2020 07:25:50 hoainam123 QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Accepted 265 ms 45912 KB
772381 10/07/2020 07:25:18 hoainam123 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
772380 10/07/2020 07:24:39 hoainam123 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
772379 10/07/2020 07:24:14 hoainam123 DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 125 ms 2504 KB
772378 10/07/2020 07:23:45 hoainam123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 2148 KB
772377 10/07/2020 07:23:28 hoainam123 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
772376 10/07/2020 07:23:07 hoainam123 STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++11 Accepted 1312 ms 11516 KB
772375 10/07/2020 07:22:20 hoainam123 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 234 ms 2608 KB
772374 10/07/2020 07:21:30 hoainam123 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2700 KB
772373 10/07/2020 07:21:06 hoainam123 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
772372 10/07/2020 07:20:42 hoainam123 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
772371 10/07/2020 07:20:22 hoainam123 FOOL - Cá tháng tư GNU C++11 Accepted 0 ms 2472 KB
772370 10/07/2020 07:19:48 hoainam123 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 375 ms 2940 KB
772369 10/07/2020 07:19:21 hoainam123 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
772368 10/07/2020 07:18:53 hoainam123 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 31 ms 1992 KB
772367 10/07/2020 07:18:13 hoainam123 BOOL - Biểu thức Boolean GNU C++11 Accepted 640 ms 3948 KB
772366 10/07/2020 07:17:48 hoainam123 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
772365 10/07/2020 07:17:23 hoainam123 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
772364 10/07/2020 07:16:13 hoainam123 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
772363 10/07/2020 07:15:46 hoainam123 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
772362 10/07/2020 07:15:22 hoainam123 CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
772361 10/07/2020 07:14:57 hoainam123 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
772360 10/07/2020 07:14:28 hoainam123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 375 ms 3540 KB
772359 10/07/2020 07:14:01 hoainam123 DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772358 10/07/2020 07:12:52 hoainam123 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 859 ms 10324 KB
772357 10/07/2020 07:12:23 hoainam123 BUS2 - Xe khách GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
771630 08/07/2020 15:00:31 hoainam123 COUNT - COUNT GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
771629 08/07/2020 15:00:03 hoainam123 FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 109 ms 2496 KB
771628 08/07/2020 14:59:29 hoainam123 TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
771627 08/07/2020 14:58:37 hoainam123 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2552 KB
771626 08/07/2020 14:58:02 hoainam123 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 1234 ms 17820 KB
771623 08/07/2020 14:57:04 hoainam123 AGAR - Agar.io GNU C++11 Accepted 140 ms 4328 KB
771622 08/07/2020 14:56:30 hoainam123 PLP - Palindrome GNU C++11 Accepted 171 ms 58848 KB
771620 08/07/2020 14:55:40 hoainam123 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1625 ms 10812 KB
771619 08/07/2020 14:54:49 hoainam123 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2124 KB
Trang  [1] 2 3 4 5
Back to Top