Các bài đã nộp của ndkhaivn
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
235340 24/12/2016 09:49:07 ndkhaivn LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Time limit exceed on test 6 3062 ms 2572 KB
190057 08/10/2016 17:01:44 ndkhaivn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 218 ms 6292 KB
190055 08/10/2016 16:59:45 ndkhaivn HC - Hồ nước GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1015 ms 3712 KB
190052 08/10/2016 16:57:34 ndkhaivn HC - Hồ nước GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1031 ms 4788 KB
187063 03/10/2016 15:55:34 ndkhaivn CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 234 ms 5472 KB
187046 03/10/2016 15:40:19 ndkhaivn CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 125 ms 4020 KB
187037 03/10/2016 15:35:33 ndkhaivn CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 109 ms 4020 KB
187027 03/10/2016 15:28:22 ndkhaivn CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 93 ms 4020 KB
187015 03/10/2016 15:21:39 ndkhaivn CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 93 ms 1772 KB
186995 03/10/2016 15:01:00 ndkhaivn CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 109 ms 1744 KB
186990 03/10/2016 14:57:02 ndkhaivn CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 125 ms 3384 KB
180485 21/09/2016 23:27:37 ndkhaivn TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 265 ms 3668 KB
180482 21/09/2016 23:24:13 ndkhaivn TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Wrong answer on test 53 265 ms 3668 KB
180481 21/09/2016 23:23:45 ndkhaivn TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
180089 21/09/2016 15:25:47 ndkhaivn TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 848 KB
180085 21/09/2016 15:23:47 ndkhaivn TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
180043 21/09/2016 14:35:58 ndkhaivn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1796 KB
104156 06/12/2015 22:54:23 ndkhaivn LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104155 06/12/2015 22:53:48 ndkhaivn LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1564 KB
104078 06/12/2015 22:22:06 ndkhaivn LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1564 KB
104074 06/12/2015 22:20:37 ndkhaivn LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1348 KB
103784 06/12/2015 21:09:42 ndkhaivn DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 265 ms 3448 KB
103781 06/12/2015 21:09:25 ndkhaivn DEMSO - Đếm số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
101637 06/12/2015 20:11:43 ndkhaivn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
101635 06/12/2015 20:11:21 ndkhaivn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
88272 05/11/2015 16:54:18 ndkhaivn GITHU2 - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
88271 05/11/2015 16:53:06 ndkhaivn GITHU2 - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
88198 05/11/2015 15:35:29 ndkhaivn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 968 ms 1776 KB
88195 05/11/2015 15:35:01 ndkhaivn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Time limit exceed on test 25 1031 ms 1776 KB
88188 05/11/2015 15:29:22 ndkhaivn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 859 ms 1776 KB
88185 05/11/2015 15:26:19 ndkhaivn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 824 KB
88178 05/11/2015 15:22:34 ndkhaivn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 808 KB
88150 05/11/2015 15:07:32 ndkhaivn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 748 KB
86933 02/11/2015 16:05:46 ndkhaivn LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
86926 02/11/2015 16:00:08 ndkhaivn LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1052 KB
86924 02/11/2015 15:58:10 ndkhaivn LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1052 KB
86923 02/11/2015 15:57:07 ndkhaivn LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 792 KB
75673 06/10/2015 22:15:39 ndkhaivn POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
75666 06/10/2015 22:07:47 ndkhaivn POWER - Số mũ Free Pascal Runtime error on test 5 15 ms 720 KB
75657 06/10/2015 21:57:56 ndkhaivn POWER - Số mũ Free Pascal Wrong answer on test 16 15 ms 1444 KB
75647 06/10/2015 21:52:31 ndkhaivn POWER - Số mũ Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 732 KB
74364 05/10/2015 00:35:00 ndkhaivn POWER - Số mũ Free Pascal Wrong answer on test 19 15 ms 1240 KB
74214 04/10/2015 22:43:07 ndkhaivn HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
74152 04/10/2015 22:22:25 ndkhaivn HARA - Dán hàng rào Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 720 KB
74149 04/10/2015 22:21:55 ndkhaivn HARA - Dán hàng rào Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
74061 04/10/2015 21:54:21 ndkhaivn POWER - Số mũ Free Pascal Wrong answer on test 19 15 ms 732 KB
73932 04/10/2015 21:20:47 ndkhaivn TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
73881 04/10/2015 21:13:03 ndkhaivn TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Wrong answer on test 27 15 ms 1508 KB
73828 04/10/2015 21:02:45 ndkhaivn VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
73789 04/10/2015 20:57:29 ndkhaivn VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 780 KB
73783 04/10/2015 20:56:50 ndkhaivn VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 84 KB
73768 04/10/2015 20:54:54 ndkhaivn VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Wrong answer on test 6 0 ms 780 KB
73758 04/10/2015 20:53:03 ndkhaivn VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 780 KB
73739 04/10/2015 20:50:05 ndkhaivn VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 780 KB
73706 04/10/2015 20:46:26 ndkhaivn VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 2392 KB
63093 13/09/2015 17:46:01 ndkhaivn CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
63091 13/09/2015 17:33:38 ndkhaivn CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Time limit exceed on test 9 2031 ms 5096 KB
63090 13/09/2015 17:28:25 ndkhaivn CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 2772 KB
63086 13/09/2015 17:16:01 ndkhaivn CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 788 KB
63085 13/09/2015 17:15:09 ndkhaivn CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
63084 13/09/2015 16:58:12 ndkhaivn CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 800 KB
63083 13/09/2015 16:56:13 ndkhaivn CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 772 KB
63049 13/09/2015 15:50:22 ndkhaivn CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Time limit exceed on test 6 2031 ms 3932 KB
62985 13/09/2015 11:07:02 ndkhaivn SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 3320 KB
62983 13/09/2015 11:05:50 ndkhaivn SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
59700 01/09/2015 15:45:07 ndkhaivn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 3792 KB
59699 01/09/2015 15:44:34 ndkhaivn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
48096 19/07/2015 22:33:38 ndkhaivn LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 24 15 ms 924 KB
48091 19/07/2015 22:32:04 ndkhaivn LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 864 KB
48090 19/07/2015 22:31:50 ndkhaivn LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
48071 19/07/2015 22:24:20 ndkhaivn LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 15 15 ms 912 KB
48069 19/07/2015 22:23:58 ndkhaivn LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 15 0 ms 912 KB
48068 19/07/2015 22:23:20 ndkhaivn LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
48052 19/07/2015 22:18:07 ndkhaivn LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 15 15 ms 912 KB
48047 19/07/2015 22:13:52 ndkhaivn LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 15 0 ms 924 KB
48040 19/07/2015 22:12:04 ndkhaivn LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
47925 19/07/2015 21:18:38 ndkhaivn CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 280 ms 2856 KB
47903 19/07/2015 21:10:58 ndkhaivn CHUSO - Chữ số Free Pascal Wrong answer on test 2 234 ms 2860 KB
47901 19/07/2015 21:10:02 ndkhaivn CHUSO - Chữ số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
47778 19/07/2015 20:28:23 ndkhaivn ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
43072 23/06/2015 22:33:11 ndkhaivn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 280 ms 2996 KB
42680 21/06/2015 22:32:40 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
42679 21/06/2015 22:32:23 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
42618 21/06/2015 22:15:12 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 28 15 ms 1744 KB
42523 21/06/2015 21:48:34 ndkhaivn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
42515 21/06/2015 21:44:59 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 28 15 ms 1744 KB
42502 21/06/2015 21:39:33 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 28 15 ms 928 KB
42500 21/06/2015 21:38:47 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 924 KB
42493 21/06/2015 21:36:44 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 928 KB
42488 21/06/2015 21:34:56 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 924 KB
42486 21/06/2015 21:34:39 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 924 KB
42474 21/06/2015 21:29:39 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 924 KB
42461 21/06/2015 21:26:53 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 924 KB
42459 21/06/2015 21:26:24 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 8 0 ms 928 KB
42396 21/06/2015 21:06:45 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 28 15 ms 928 KB
42388 21/06/2015 21:04:55 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 12 0 ms 924 KB
42384 21/06/2015 21:03:42 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
42372 21/06/2015 21:00:13 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 28 15 ms 928 KB
42347 21/06/2015 20:55:51 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
42159 21/06/2015 20:12:16 ndkhaivn DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
Trang  [1] 2
Back to Top