Các bài đã nộp của nghethuat102
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
936866 20/07/2021 20:06:07 nghethuat102 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 250 ms 2600 KB
843631 11/12/2020 06:05:55 nghethuat102 DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 2888 KB
780548 04/08/2020 10:30:53 nghethuat102 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
540870 26/01/2019 21:58:28 nghethuat102 TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
540869 26/01/2019 21:55:17 nghethuat102 TETRIS - Tetris GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2408 KB
540864 26/01/2019 21:43:55 nghethuat102 TETRIS - Tetris GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2432 KB
500697 30/10/2018 13:04:54 nghethuat102 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 15 ms 2128 KB
500692 30/10/2018 12:48:01 nghethuat102 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 125 ms 2528 KB
500643 30/10/2018 10:09:46 nghethuat102 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 640 ms 2560 KB
500641 30/10/2018 10:03:08 nghethuat102 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Wrong answer on test 4 46 ms 1088 KB
500628 30/10/2018 09:10:37 nghethuat102 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 140 ms 19100 KB
500627 30/10/2018 09:03:18 nghethuat102 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Time limit exceed on test 5 2062 ms 5820 KB
500610 30/10/2018 08:12:08 nghethuat102 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 6748 KB
500597 30/10/2018 07:47:50 nghethuat102 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2572 KB
500594 30/10/2018 07:36:11 nghethuat102 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 2916 KB
498363 26/10/2018 10:38:49 nghethuat102 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 343 ms 10536 KB
498354 26/10/2018 10:33:22 nghethuat102 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 848 KB
498353 26/10/2018 10:32:18 nghethuat102 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 860 KB
498347 26/10/2018 10:29:11 nghethuat102 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 856 KB
498345 26/10/2018 10:27:59 nghethuat102 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1024 KB
498317 26/10/2018 09:47:33 nghethuat102 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 3004 KB
495976 23/10/2018 10:09:14 nghethuat102 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3272 KB
495972 23/10/2018 09:56:23 nghethuat102 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 3268 KB
495969 23/10/2018 09:52:41 nghethuat102 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 31 ms 3268 KB
495967 23/10/2018 09:51:11 nghethuat102 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 3272 KB
495966 23/10/2018 09:48:50 nghethuat102 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 3260 KB
489863 15/10/2018 15:20:07 nghethuat102 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 312 ms 22116 KB
488896 13/10/2018 22:49:19 nghethuat102 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 2908 KB
488895 13/10/2018 22:48:04 nghethuat102 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
488869 13/10/2018 22:33:52 nghethuat102 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
488818 13/10/2018 21:52:48 nghethuat102 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
488815 13/10/2018 21:50:47 nghethuat102 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
488810 13/10/2018 21:47:52 nghethuat102 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
479440 03/10/2018 17:20:11 nghethuat102 SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 515 ms 14896 KB
479439 03/10/2018 17:17:28 nghethuat102 SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1093 ms 8604 KB
479429 03/10/2018 17:02:10 nghethuat102 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 2812 KB
444147 25/07/2018 17:33:03 nghethuat102 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 25168 KB
444146 25/07/2018 17:31:47 nghethuat102 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 43356 KB
444145 25/07/2018 17:24:54 nghethuat102 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 328 ms 57272 KB
444133 25/07/2018 17:04:29 nghethuat102 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Wrong answer on test 2 187 ms 14044 KB
444132 25/07/2018 17:03:41 nghethuat102 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Wrong answer on test 2 218 ms 14044 KB
444125 25/07/2018 16:53:55 nghethuat102 MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Accepted 78 ms 2416 KB
444122 25/07/2018 16:52:32 nghethuat102 MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Accepted 78 ms 2416 KB
444121 25/07/2018 16:46:17 nghethuat102 MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Accepted 78 ms 2416 KB
444118 25/07/2018 16:42:33 nghethuat102 MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Time limit exceed on test 3 1093 ms 2416 KB
443797 25/07/2018 02:28:14 nghethuat102 HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1532 KB
443794 25/07/2018 02:14:03 nghethuat102 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 4680 KB
443793 25/07/2018 02:13:06 nghethuat102 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Wrong answer on test 32 31 ms 2628 KB
443792 25/07/2018 02:12:24 nghethuat102 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Wrong answer on test 32 31 ms 3808 KB
443552 24/07/2018 04:21:47 nghethuat102 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2676 KB
443551 24/07/2018 03:54:03 nghethuat102 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 171 ms 7204 KB
443550 24/07/2018 03:47:14 nghethuat102 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Wrong answer on test 39 15 ms 1040 KB
443549 24/07/2018 03:34:41 nghethuat102 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Wrong answer on test 37 15 ms 6640 KB
443548 24/07/2018 03:25:52 nghethuat102 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Wrong answer on test 21 15 ms 1040 KB
443547 24/07/2018 03:17:09 nghethuat102 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Wrong answer on test 21 15 ms 1036 KB
443546 24/07/2018 02:36:43 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 156 ms 5548 KB
443545 24/07/2018 02:34:24 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 125 ms 4216 KB
443543 24/07/2018 02:12:21 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Runtime error on test 1 140 ms 5252 KB
443542 24/07/2018 01:51:54 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 187 ms 10456 KB
443541 24/07/2018 01:51:21 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 250 ms 9848 KB
443540 24/07/2018 01:43:36 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 109 ms 10452 KB
443539 24/07/2018 01:34:10 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 156 ms 9940 KB
443323 23/07/2018 12:03:14 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 19156 ms 24932 KB
443322 23/07/2018 12:00:25 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 1336 KB
442792 21/07/2018 10:09:00 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 24420 KB
442754 21/07/2018 01:18:24 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 24420 KB
442753 21/07/2018 01:17:57 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
442740 21/07/2018 00:09:13 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Runtime error on test 1 46 ms 21568 KB
442640 20/07/2018 15:03:39 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 15906 ms 2748 KB
442638 20/07/2018 14:52:02 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Time limit exceed on test 7 20031 ms 15916 KB
442637 20/07/2018 14:51:25 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Wrong answer on test 1 171 ms 9588 KB
442635 20/07/2018 13:25:20 nghethuat102 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 546 ms 4460 KB
442634 20/07/2018 13:05:44 nghethuat102 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Runtime error on test 2 3218 ms 4088 KB
442529 20/07/2018 01:03:53 nghethuat102 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Runtime error on test 2 3187 ms 4256 KB
424217 12/05/2018 03:51:40 nghethuat102 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
424204 12/05/2018 01:26:03 nghethuat102 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
419909 20/04/2018 23:39:22 nghethuat102 WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Accepted 1140 ms 64940 KB
419907 20/04/2018 23:36:55 nghethuat102 WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 24 3062 ms 64920 KB
419902 20/04/2018 23:32:03 nghethuat102 WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Runtime error on test 8 31 ms 19008 KB
419767 20/04/2018 18:12:13 nghethuat102 WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1148 KB
419764 20/04/2018 17:55:16 nghethuat102 WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
419763 20/04/2018 17:50:29 nghethuat102 WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2728 KB
418847 17/04/2018 00:24:13 nghethuat102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2288 KB
418846 17/04/2018 00:13:35 nghethuat102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2284 KB
418845 17/04/2018 00:12:00 nghethuat102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1148 KB
418844 17/04/2018 00:11:27 nghethuat102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
418825 16/04/2018 22:40:48 nghethuat102 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
415608 10/04/2018 19:40:44 nghethuat102 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
415604 10/04/2018 19:37:45 nghethuat102 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Time limit exceed on test 101 1078 ms 2356 KB
415529 10/04/2018 15:43:44 nghethuat102 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
415357 10/04/2018 03:49:57 nghethuat102 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2364 KB
415356 10/04/2018 03:41:30 nghethuat102 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1432 KB
415355 10/04/2018 03:39:14 nghethuat102 CHAR - Đếm ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
415354 10/04/2018 03:38:37 nghethuat102 CHAR - Đếm ký tự GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1004 KB
415353 10/04/2018 03:34:02 nghethuat102 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
415352 10/04/2018 03:33:39 nghethuat102 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
415351 10/04/2018 03:32:49 nghethuat102 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 1004 KB
415350 10/04/2018 03:27:01 nghethuat102 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2684 KB
415283 09/04/2018 21:31:07 nghethuat102 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 2716 KB
415277 09/04/2018 21:27:48 nghethuat102 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2752 KB
Trang  [1] 2 3 ... 11 12
Back to Top