Các bài đã nộp của nhokphuthuy
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
447574 06/08/2018 16:32:57 nhokphuthuy LUTH - Lũy thừa Free Pascal Runtime error on test 16 15 ms 1108 KB
432185 11/06/2018 15:41:48 nhokphuthuy QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2716 KB
429831 01/06/2018 21:00:24 nhokphuthuy BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
429827 01/06/2018 20:54:09 nhokphuthuy GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
429824 01/06/2018 20:52:40 nhokphuthuy GACHO - Gà và chó Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
429820 01/06/2018 20:30:52 nhokphuthuy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
429818 01/06/2018 20:27:00 nhokphuthuy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1176 KB
429816 01/06/2018 20:24:01 nhokphuthuy BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
429815 01/06/2018 20:23:41 nhokphuthuy BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
429814 01/06/2018 20:20:41 nhokphuthuy BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1280 KB
429813 01/06/2018 20:14:15 nhokphuthuy KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 218 ms 5664 KB
429812 01/06/2018 20:11:35 nhokphuthuy KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1356 KB
425111 15/05/2018 20:39:03 nhokphuthuy TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Wrong answer on test 16 15 ms 1720 KB
425105 15/05/2018 20:27:35 nhokphuthuy CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1800 KB
425101 15/05/2018 20:21:34 nhokphuthuy CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1252 KB
425088 15/05/2018 19:30:44 nhokphuthuy Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Time limit exceed on test 9 1093 ms 3916 KB
424934 14/05/2018 23:01:46 nhokphuthuy Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Time limit exceed on test 9 1093 ms 3916 KB
424928 14/05/2018 22:47:19 nhokphuthuy TETRIS - Tetris Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 2796 KB
424926 14/05/2018 22:45:45 nhokphuthuy TETRIS - Tetris Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1224 KB
424856 14/05/2018 20:17:50 nhokphuthuy EASYSTR - Một bài tập về xâu Free Pascal Time limit exceed on test 18 328 ms 3960 KB
279235 14/05/2017 20:23:40 nhokphuthuy LUTH - Lũy thừa Free Pascal Runtime error on test 16 15 ms 1168 KB
279234 14/05/2017 20:18:49 nhokphuthuy LUTH - Lũy thừa Free Pascal Time limit exceed on test 16 1093 ms 2780 KB
267143 04/04/2017 21:03:48 nhokphuthuy GACHO - Gà và chó Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1216 KB
267141 04/04/2017 20:58:52 nhokphuthuy VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
267140 04/04/2017 20:54:50 nhokphuthuy VTAY - Vòng tay Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
267138 04/04/2017 20:50:43 nhokphuthuy PLP - Palindrome Free Pascal Time limit exceed on test 2 453 ms 3048 KB
266938 04/04/2017 15:15:43 nhokphuthuy BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1808 KB
266937 04/04/2017 15:15:26 nhokphuthuy BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
266934 04/04/2017 15:10:34 nhokphuthuy BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1140 KB
266774 04/04/2017 08:35:03 nhokphuthuy NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 2784 KB
266772 04/04/2017 08:33:04 nhokphuthuy NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 2784 KB
266770 04/04/2017 08:32:35 nhokphuthuy NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1260 KB
266727 04/04/2017 07:21:34 nhokphuthuy NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1508 KB
266358 03/04/2017 10:14:25 nhokphuthuy SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1172 KB
266293 02/04/2017 22:27:09 nhokphuthuy PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Time limit exceed on test 12 1093 ms 2744 KB
266241 02/04/2017 21:02:54 nhokphuthuy AMPHO - Âm phổ Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1288 KB
266220 02/04/2017 20:20:01 nhokphuthuy CALNUM - Đếm số Free Pascal Time limit exceed on test 1 1093 ms 2944 KB
265532 31/03/2017 22:36:56 nhokphuthuy PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
265530 31/03/2017 22:34:15 nhokphuthuy PTSO - Phân tích số Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1208 KB
265529 31/03/2017 22:30:08 nhokphuthuy PTSO - Phân tích số Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1272 KB
265528 31/03/2017 22:23:56 nhokphuthuy COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1344 KB
265527 31/03/2017 22:23:35 nhokphuthuy COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
265484 31/03/2017 20:57:41 nhokphuthuy EULER - Tính hàm Free Pascal Time limit exceed on test 7 1109 ms 2764 KB
265483 31/03/2017 20:57:14 nhokphuthuy EULER - Tính hàm Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
265482 31/03/2017 20:56:45 nhokphuthuy EULER - Tính hàm Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
265479 31/03/2017 20:49:43 nhokphuthuy LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
265478 31/03/2017 20:49:28 nhokphuthuy LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
265476 31/03/2017 20:42:57 nhokphuthuy MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Time limit exceed on test 12 1093 ms 3936 KB
265475 31/03/2017 20:38:41 nhokphuthuy MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
265474 31/03/2017 20:36:37 nhokphuthuy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
265471 31/03/2017 20:33:42 nhokphuthuy KCUO - Viên kim cương Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1268 KB
265469 31/03/2017 20:33:23 nhokphuthuy KCUO - Viên kim cương Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
265467 31/03/2017 20:16:40 nhokphuthuy RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
265465 31/03/2017 20:09:38 nhokphuthuy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Time limit exceed on test 5 1093 ms 2764 KB
265463 31/03/2017 20:07:35 nhokphuthuy KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Time limit exceed on test 2 1093 ms 2764 KB
265342 31/03/2017 10:21:19 nhokphuthuy DETU - Đếm từ Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 1100 KB
265341 31/03/2017 10:19:26 nhokphuthuy DETU - Đếm từ Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 1108 KB
265340 31/03/2017 10:19:18 nhokphuthuy DETU - Đếm từ Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 952 KB
265337 31/03/2017 10:15:42 nhokphuthuy DETU - Đếm từ Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 916 KB
265333 31/03/2017 10:04:57 nhokphuthuy DETU - Đếm từ Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 980 KB
265332 31/03/2017 10:03:51 nhokphuthuy DETU - Đếm từ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
265323 31/03/2017 09:50:48 nhokphuthuy ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
265310 31/03/2017 09:31:00 nhokphuthuy HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
264135 27/03/2017 22:45:21 nhokphuthuy DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
264133 27/03/2017 22:43:09 nhokphuthuy DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Wrong answer on test 26 15 ms 1152 KB
264126 27/03/2017 22:34:46 nhokphuthuy COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
264119 27/03/2017 22:18:04 nhokphuthuy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
264108 27/03/2017 22:10:16 nhokphuthuy RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1288 KB
264019 27/03/2017 21:10:07 nhokphuthuy RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1160 KB
264004 27/03/2017 21:01:28 nhokphuthuy RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1152 KB
263839 27/03/2017 11:30:44 nhokphuthuy EASYSTR - Một bài tập về xâu Free Pascal Time limit exceed on test 18 312 ms 3940 KB
263838 27/03/2017 11:14:41 nhokphuthuy ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Time limit exceed on test 4 1093 ms 2720 KB
263836 27/03/2017 11:08:28 nhokphuthuy DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Time limit exceed on test 16 1093 ms 2796 KB
263834 27/03/2017 10:59:01 nhokphuthuy MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
262836 24/03/2017 16:33:37 nhokphuthuy CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 840 KB
262835 24/03/2017 16:31:15 nhokphuthuy CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1260 KB
262718 24/03/2017 10:56:40 nhokphuthuy PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
262716 24/03/2017 10:53:10 nhokphuthuy PALI - Số Palindrome Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
262709 24/03/2017 10:42:55 nhokphuthuy FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
262708 24/03/2017 10:42:32 nhokphuthuy FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
262696 24/03/2017 10:25:01 nhokphuthuy SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1316 KB
262694 24/03/2017 10:14:13 nhokphuthuy KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
262691 24/03/2017 10:03:52 nhokphuthuy KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 992 KB
262690 24/03/2017 10:03:32 nhokphuthuy KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
262689 24/03/2017 10:03:21 nhokphuthuy KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
262144 22/03/2017 22:55:01 nhokphuthuy DETU - Đếm từ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1260 KB
262141 22/03/2017 22:51:00 nhokphuthuy FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 31 ms 1120 KB
262137 22/03/2017 22:50:11 nhokphuthuy FIBO - Số fibonacy Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
262130 22/03/2017 22:36:08 nhokphuthuy MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 936 KB
262129 22/03/2017 22:35:36 nhokphuthuy MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
262123 22/03/2017 22:27:37 nhokphuthuy MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1032 KB
262122 22/03/2017 22:26:15 nhokphuthuy MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
262119 22/03/2017 22:24:47 nhokphuthuy MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1260 KB
262118 22/03/2017 22:23:48 nhokphuthuy MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
256882 11/03/2017 15:31:02 nhokphuthuy NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
256880 11/03/2017 15:30:05 nhokphuthuy NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 872 KB
256878 11/03/2017 15:28:58 nhokphuthuy NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
256867 11/03/2017 15:05:28 nhokphuthuy RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Time limit exceed on test 101 1109 ms 2772 KB
256865 11/03/2017 15:05:08 nhokphuthuy RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
256857 11/03/2017 14:56:58 nhokphuthuy RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1156 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top