Các bài đã nộp của phuleethanh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
591711 10/06/2019 11:05:09 phuleethanh LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3380 KB
590915 07/06/2019 21:14:07 phuleethanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 3060 KB
590914 07/06/2019 21:13:52 phuleethanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1028 KB
590911 07/06/2019 21:04:55 phuleethanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
581969 11/05/2019 08:28:17 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 109 ms 17604 KB
581963 11/05/2019 08:23:08 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 109 ms 17628 KB
581962 11/05/2019 08:22:33 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Memory limit exceed on test 10 109 ms 159648 KB
581957 11/05/2019 08:06:58 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
581956 11/05/2019 07:58:50 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 10 31 ms 1076 KB
581955 11/05/2019 07:57:48 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1096 KB
581954 11/05/2019 07:55:09 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 7 31 ms 3464 KB
581953 11/05/2019 07:53:54 phuleethanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1203 ms 13224 KB
571548 10/04/2019 13:27:01 phuleethanh PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
571541 10/04/2019 12:07:36 phuleethanh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
568977 03/04/2019 22:11:36 phuleethanh CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 62 ms 2676 KB
568937 03/04/2019 21:13:36 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
568935 03/04/2019 21:12:17 phuleethanh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1488 KB
567918 01/04/2019 12:16:33 phuleethanh KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
567917 01/04/2019 12:16:12 phuleethanh KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
555106 05/03/2019 14:37:56 phuleethanh OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
536038 14/01/2019 08:17:57 phuleethanh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 984 KB
533776 09/01/2019 21:12:13 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Time limit exceed on test 9 1062 ms 11444 KB
533768 09/01/2019 21:05:49 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Time limit exceed on test 9 1093 ms 11452 KB
533219 08/01/2019 19:49:01 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1528 KB
533212 08/01/2019 19:41:23 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Time limit exceed on test 9 1109 ms 15416 KB
533209 08/01/2019 19:40:54 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1528 KB
533202 08/01/2019 19:34:24 phuleethanh HC - Hồ nước Python 3 Time limit exceed on test 9 1109 ms 15380 KB
533195 08/01/2019 19:23:26 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 187 ms 17936 KB
533187 08/01/2019 18:50:24 phuleethanh HC - Hồ nước Java 8 Accepted 546 ms 51296 KB
533186 08/01/2019 18:49:35 phuleethanh HC - Hồ nước Java 8 Wrong answer on test 1 78 ms 1056 KB
533184 08/01/2019 18:45:55 phuleethanh HC - Hồ nước Java 8 Time limit exceed on test 8 1046 ms 42236 KB
533180 08/01/2019 18:42:35 phuleethanh HC - Hồ nước Java 8 Runtime error on test 1 78 ms 10644 KB
533014 08/01/2019 15:09:20 phuleethanh HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 109 ms 7556 KB
533012 08/01/2019 15:03:57 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Time limit exceed on test 9 1046 ms 9508 KB
533011 08/01/2019 15:02:17 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Time limit exceed on test 9 1078 ms 9416 KB
533009 08/01/2019 14:58:53 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Time limit exceed on test 9 1109 ms 10524 KB
533001 08/01/2019 14:55:59 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Time limit exceed on test 9 1031 ms 10524 KB
532992 08/01/2019 14:51:51 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Time limit exceed on test 9 1046 ms 10524 KB
474919 27/09/2018 15:22:58 phuleethanh TAOQUAN - Táo quân Python 3 Accepted 93 ms 6760 KB
474915 27/09/2018 15:16:38 phuleethanh TAOQUAN - Táo quân Python 3 Wrong answer on test 6 46 ms 6088 KB
474914 27/09/2018 15:16:24 phuleethanh TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
468403 17/09/2018 15:48:08 phuleethanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
468400 17/09/2018 15:46:59 phuleethanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1092 KB
468398 17/09/2018 15:46:12 phuleethanh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
453154 19/08/2018 21:15:28 phuleethanh CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
453150 19/08/2018 21:08:28 phuleethanh DS - ebola Python 3 Time limit exceed on test 8 1015 ms 29880 KB
453147 19/08/2018 21:07:19 phuleethanh DS - ebola Python 3 Wrong answer on test 2 46 ms 3364 KB
429762 01/06/2018 15:42:37 phuleethanh VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
429752 01/06/2018 15:07:50 phuleethanh VTAY - Vòng tay Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1392 KB
386918 17/01/2018 21:47:36 phuleethanh HANA - Hái nấm GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
383881 10/01/2018 09:56:19 phuleethanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
383880 10/01/2018 09:55:23 phuleethanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 1788 KB
383879 10/01/2018 09:54:18 phuleethanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
383876 10/01/2018 09:49:03 phuleethanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
383872 10/01/2018 09:39:25 phuleethanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1078 ms 1788 KB
383871 10/01/2018 09:25:57 phuleethanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
383870 10/01/2018 09:22:04 phuleethanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 1072 KB
365200 24/11/2017 10:33:27 phuleethanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
365198 24/11/2017 10:29:26 phuleethanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Time limit exceed on test 20 1093 ms 2632 KB
365196 24/11/2017 10:27:45 phuleethanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Time limit exceed on test 20 1093 ms 2244 KB
365195 24/11/2017 10:24:18 phuleethanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Time limit exceed on test 20 1093 ms 2232 KB
320227 20/09/2017 22:05:22 phuleethanh CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
320223 20/09/2017 22:04:27 phuleethanh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
320214 20/09/2017 21:56:39 phuleethanh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Wrong answer on test 11 31 ms 4920 KB
320211 20/09/2017 21:55:53 phuleethanh CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Runtime error on test 11 15 ms 2012 KB
319850 20/09/2017 06:17:55 phuleethanh VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
268195 06/04/2017 20:22:27 phuleethanh TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
250856 21/02/2017 21:05:04 phuleethanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1924 KB
250346 20/02/2017 15:11:53 phuleethanh MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
249783 19/02/2017 21:04:55 phuleethanh MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 876 KB
249524 19/02/2017 20:19:04 phuleethanh MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1084 KB
249498 19/02/2017 20:14:09 phuleethanh MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1076 KB
243893 31/01/2017 16:43:51 phuleethanh LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
243873 31/01/2017 11:24:02 phuleethanh Candies - Candies GNU C++11 Accepted 0 ms 1860 KB
243840 31/01/2017 09:38:02 phuleethanh CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1062 ms 29264 KB
243835 31/01/2017 09:31:55 phuleethanh CANAL - Canal GNU C++11 Wrong answer on test 2 1031 ms 29264 KB
232027 13/12/2016 17:00:17 phuleethanh CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
226445 28/11/2016 22:20:42 phuleethanh EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 1515 ms 65100 KB
226433 28/11/2016 22:03:41 phuleethanh EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Time limit exceed on test 14 5046 ms 54876 KB
226432 28/11/2016 22:02:55 phuleethanh EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Runtime error on test 10 250 ms 16328 KB
226431 28/11/2016 22:02:36 phuleethanh EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
224337 25/11/2016 16:04:59 phuleethanh SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2976 KB
224261 25/11/2016 14:39:50 phuleethanh SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2972 KB
221057 20/11/2016 21:12:09 phuleethanh SN - Làm việc song song GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 2504 KB
221051 20/11/2016 20:57:15 phuleethanh SN - Làm việc song song GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 2528 KB
221034 20/11/2016 20:31:09 phuleethanh SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Accepted 15 ms 2652 KB
221007 20/11/2016 18:18:44 phuleethanh SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 2564 KB
220115 18/11/2016 19:47:44 phuleethanh SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 62 ms 2504 KB
219702 18/11/2016 10:48:47 phuleethanh SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
219641 18/11/2016 10:32:53 phuleethanh SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
219305 17/11/2016 21:47:15 phuleethanh SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Accepted 15 ms 3040 KB
212979 08/11/2016 00:27:38 phuleethanh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1156 ms 10440 KB
209937 02/11/2016 22:16:28 phuleethanh BONE - Bỏng nếp GNU C++11 Accepted 62 ms 1816 KB
209936 02/11/2016 22:15:45 phuleethanh BONE - Bỏng nếp GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1004 KB
209892 02/11/2016 21:48:44 phuleethanh ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
209829 02/11/2016 20:46:18 phuleethanh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
208505 31/10/2016 23:28:47 phuleethanh TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
208504 31/10/2016 23:27:48 phuleethanh TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 1848 KB
208501 31/10/2016 23:26:21 phuleethanh MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2764 KB
208500 31/10/2016 23:25:12 phuleethanh MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 625 ms 1820 KB
Trang  [1] 2 3 ... 12 13
Back to Top