Các bài đã nộp của rangnokapk
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
699114 06/01/2020 14:24:49 rangnokapk KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1836 KB
699113 06/01/2020 14:24:00 rangnokapk KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Time limit exceed on test 39 1093 ms 1836 KB
696099 02/01/2020 08:00:56 rangnokapk XEPLICH - xếp lịch GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
694882 30/12/2019 10:23:21 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 868 KB
694881 30/12/2019 10:21:10 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 1080 KB
694880 30/12/2019 10:20:59 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
694879 30/12/2019 10:20:49 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
694878 30/12/2019 10:18:07 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 10 62 ms 1080 KB
694877 30/12/2019 10:17:38 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 10 46 ms 1100 KB
694870 30/12/2019 10:09:57 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 1080 KB
694867 30/12/2019 10:08:31 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
694866 30/12/2019 10:08:15 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
694865 30/12/2019 10:07:50 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 1092 KB
694864 30/12/2019 10:05:58 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 904 KB
694862 30/12/2019 10:05:05 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 1080 KB
694860 30/12/2019 10:04:53 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Memory limit exceed on test 5 125 ms 193820 KB
694859 30/12/2019 10:04:41 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Memory limit exceed on test 1 93 ms 209316 KB
694856 30/12/2019 10:03:47 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Memory limit exceed on test 1 93 ms 202588 KB
694855 30/12/2019 10:03:17 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 1080 KB
694854 30/12/2019 10:03:00 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Memory limit exceed on test 1 109 ms 219380 KB
664834 29/10/2019 14:51:34 rangnokapk HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2796 KB
625237 22/08/2019 16:08:04 rangnokapk VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 93 ms 9168 KB
625207 22/08/2019 14:49:48 rangnokapk CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1000 KB
625205 22/08/2019 14:46:36 rangnokapk CATU - Cái túi GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1016 KB
624634 21/08/2019 15:55:30 rangnokapk THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624580 21/08/2019 14:35:06 rangnokapk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2336 KB
624280 20/08/2019 16:35:40 rangnokapk MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
624277 20/08/2019 16:33:37 rangnokapk MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1108 KB
624275 20/08/2019 16:32:47 rangnokapk MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Wrong answer on test 8 0 ms 1108 KB
624273 20/08/2019 16:32:16 rangnokapk MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1088 KB
624259 20/08/2019 16:09:36 rangnokapk Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
624258 20/08/2019 16:09:18 rangnokapk Capxach - Cặp xách GNU C++ Memory limit exceed on test 1 125 ms 191740 KB
624256 20/08/2019 16:07:41 rangnokapk Capxach - Cặp xách GNU C++ Memory limit exceed on test 1 109 ms 176992 KB
624255 20/08/2019 16:07:15 rangnokapk Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 10 62 ms 1108 KB
624254 20/08/2019 16:06:42 rangnokapk Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 10 62 ms 1088 KB
624253 20/08/2019 16:02:09 rangnokapk Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 3 46 ms 1108 KB
624252 20/08/2019 16:01:29 rangnokapk Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 3 46 ms 1108 KB
624251 20/08/2019 16:00:47 rangnokapk Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
623805 19/08/2019 15:17:15 rangnokapk BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 812 ms 2000 KB
623803 19/08/2019 15:16:05 rangnokapk BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 7204 KB
623800 19/08/2019 15:14:47 rangnokapk BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1848 KB
617848 07/08/2019 13:47:07 rangnokapk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
617407 06/08/2019 15:06:47 rangnokapk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
617406 06/08/2019 15:06:06 rangnokapk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
617398 06/08/2019 14:59:54 rangnokapk GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 46 ms 1020 KB
595313 19/06/2019 09:58:56 rangnokapk BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
595310 19/06/2019 09:56:45 rangnokapk BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 8860 KB
595308 19/06/2019 09:55:18 rangnokapk BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
595306 19/06/2019 09:53:12 rangnokapk BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Time limit exceed on test 10 1078 ms 8804 KB
595304 19/06/2019 09:51:52 rangnokapk NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
595288 19/06/2019 09:21:26 rangnokapk THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
595286 19/06/2019 09:18:26 rangnokapk THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
595284 19/06/2019 09:16:10 rangnokapk THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1120 KB
595282 19/06/2019 09:14:45 rangnokapk THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1120 KB
595259 19/06/2019 08:30:24 rangnokapk TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
595258 19/06/2019 08:28:47 rangnokapk TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1120 KB
591047 08/06/2019 09:44:30 rangnokapk DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
591046 08/06/2019 09:40:23 rangnokapk DOXA - Đổ xăng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
591045 08/06/2019 09:40:03 rangnokapk DOXA - Đổ xăng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
591044 08/06/2019 09:39:45 rangnokapk DOXA - Đổ xăng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
591043 08/06/2019 09:39:29 rangnokapk DOXA - Đổ xăng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
591031 08/06/2019 09:14:43 rangnokapk KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2604 KB
591024 08/06/2019 08:48:33 rangnokapk KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
591023 08/06/2019 08:47:24 rangnokapk KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1112 KB
591022 08/06/2019 08:47:08 rangnokapk KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1112 KB
591018 08/06/2019 08:39:07 rangnokapk KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2604 KB
591010 08/06/2019 08:31:07 rangnokapk CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
591008 08/06/2019 08:30:53 rangnokapk CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
591007 08/06/2019 08:30:24 rangnokapk CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1112 KB
591005 08/06/2019 08:28:47 rangnokapk CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
591004 08/06/2019 08:24:55 rangnokapk CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1108 KB
590991 08/06/2019 08:02:34 rangnokapk GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
590763 07/06/2019 11:13:38 rangnokapk TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
590754 07/06/2019 10:47:43 rangnokapk TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
590728 07/06/2019 09:45:40 rangnokapk VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
589975 04/06/2019 20:42:21 rangnokapk QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3012 KB
589974 04/06/2019 20:41:53 rangnokapk NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
588278 30/05/2019 16:33:30 rangnokapk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
588277 30/05/2019 16:32:33 rangnokapk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
588275 30/05/2019 16:31:51 rangnokapk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
588273 30/05/2019 16:29:19 rangnokapk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 868 KB
588272 30/05/2019 16:28:52 rangnokapk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
588269 30/05/2019 16:27:34 rangnokapk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
588235 30/05/2019 16:05:00 rangnokapk GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
588194 30/05/2019 15:18:02 rangnokapk BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
588189 30/05/2019 15:09:03 rangnokapk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
588177 30/05/2019 14:52:47 rangnokapk OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
588161 30/05/2019 14:39:32 rangnokapk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
587972 29/05/2019 16:23:33 rangnokapk NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
587971 29/05/2019 16:23:21 rangnokapk NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
587970 29/05/2019 16:23:08 rangnokapk NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
587957 29/05/2019 15:43:06 rangnokapk MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2352 KB
587953 29/05/2019 15:22:35 rangnokapk MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 9620 KB
587952 29/05/2019 15:19:11 rangnokapk MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 13 421 ms 5704 KB
587936 29/05/2019 14:43:15 rangnokapk NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2224 KB
587674 28/05/2019 16:20:54 rangnokapk DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
587632 28/05/2019 15:31:04 rangnokapk Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
587608 28/05/2019 15:06:32 rangnokapk Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 2600 KB
587605 28/05/2019 15:05:22 rangnokapk Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 11 78 ms 2212 KB
587599 28/05/2019 14:59:35 rangnokapk Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1044 KB
Trang  [1] 2 3 4 5
Back to Top