Các bài đã nộp của saothuaduoc
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
502202 01/11/2018 10:30:33 saothuaduoc KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3416 KB
502199 01/11/2018 10:29:40 saothuaduoc KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
502124 01/11/2018 08:28:08 saothuaduoc GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
502123 01/11/2018 08:26:10 saothuaduoc GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 792 KB
502121 01/11/2018 08:23:56 saothuaduoc GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1352 KB
502114 01/11/2018 08:17:14 saothuaduoc GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1292 KB
502112 01/11/2018 08:16:18 saothuaduoc GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
502111 01/11/2018 08:12:44 saothuaduoc GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 792 KB
502110 01/11/2018 08:10:31 saothuaduoc GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1296 KB
502107 01/11/2018 08:05:52 saothuaduoc GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 864 KB
502105 01/11/2018 08:02:45 saothuaduoc GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 792 KB
502104 01/11/2018 08:01:18 saothuaduoc GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
501997 31/10/2018 23:09:10 saothuaduoc TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 792 KB
501996 31/10/2018 23:08:44 saothuaduoc TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
501995 31/10/2018 23:06:20 saothuaduoc TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
501994 31/10/2018 23:05:58 saothuaduoc TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
501993 31/10/2018 23:05:20 saothuaduoc TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
501967 31/10/2018 22:27:51 saothuaduoc TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1076 KB
501932 31/10/2018 21:40:44 saothuaduoc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
501925 31/10/2018 21:37:04 saothuaduoc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 724 KB
500460 29/10/2018 21:16:30 saothuaduoc HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
500438 29/10/2018 21:00:17 saothuaduoc HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 828 KB
500430 29/10/2018 20:50:27 saothuaduoc HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1140 KB
500354 29/10/2018 18:35:58 saothuaduoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
500353 29/10/2018 18:34:11 saothuaduoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Runtime error on test 28 31 ms 4560 KB
500337 29/10/2018 17:52:25 saothuaduoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 960 KB
500329 29/10/2018 17:23:15 saothuaduoc HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
500328 29/10/2018 17:21:40 saothuaduoc HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1360 KB
500326 29/10/2018 17:18:21 saothuaduoc HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1164 KB
499996 28/10/2018 22:02:49 saothuaduoc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
499992 28/10/2018 21:59:16 saothuaduoc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Time limit exceed on test 16 1093 ms 2748 KB
498112 25/10/2018 21:35:43 saothuaduoc MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 2844 KB
498111 25/10/2018 21:35:26 saothuaduoc MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
498109 25/10/2018 21:34:37 saothuaduoc MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
498107 25/10/2018 21:34:08 saothuaduoc MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
498101 25/10/2018 21:29:49 saothuaduoc MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1164 KB
498015 25/10/2018 20:38:40 saothuaduoc VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng Free Pascal Accepted 250 ms 6612 KB
497995 25/10/2018 20:27:41 saothuaduoc VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng Free Pascal Wrong answer on test 1 46 ms 792 KB
497989 25/10/2018 20:25:21 saothuaduoc VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 752 KB
497984 25/10/2018 20:24:31 saothuaduoc VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
488265 13/10/2018 08:53:12 saothuaduoc QUEEN - Tám hậu Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
488264 13/10/2018 08:52:12 saothuaduoc QUEEN - Tám hậu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
418333 15/04/2018 08:31:38 saothuaduoc BNHAN2 - Bảng nhân 2 Free Pascal Time limit exceed on test 45 1093 ms 2824 KB
418332 15/04/2018 08:29:30 saothuaduoc BNHAN2 - Bảng nhân 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
417015 13/04/2018 15:40:05 saothuaduoc DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Time limit exceed on test 23 1093 ms 5296 KB
414223 06/04/2018 22:08:50 saothuaduoc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Wrong answer on test 9 0 ms 1852 KB
414222 06/04/2018 22:07:45 saothuaduoc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Wrong answer on test 9 31 ms 1856 KB
414203 06/04/2018 21:51:03 saothuaduoc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
414202 06/04/2018 21:50:51 saothuaduoc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
414118 06/04/2018 18:11:28 saothuaduoc PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Time limit exceed on test 21 1078 ms 2848 KB
414100 06/04/2018 17:10:15 saothuaduoc OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1260 KB
412909 03/04/2018 19:44:22 saothuaduoc OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Time limit exceed on test 9 1093 ms 5024 KB
404769 14/03/2018 09:08:37 saothuaduoc LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Wrong answer on test 11 15 ms 1348 KB
404760 14/03/2018 08:46:42 saothuaduoc LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Wrong answer on test 11 15 ms 1376 KB
404759 14/03/2018 08:45:56 saothuaduoc LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
404588 13/03/2018 21:31:14 saothuaduoc LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1560 KB
404581 13/03/2018 21:28:31 saothuaduoc LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 944 KB
404578 13/03/2018 21:27:09 saothuaduoc LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
404573 13/03/2018 20:27:47 saothuaduoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Time limit exceed on test 26 2093 ms 4336 KB
404572 13/03/2018 20:26:38 saothuaduoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
402919 12/03/2018 10:53:44 saothuaduoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Time limit exceed on test 26 2093 ms 4204 KB
402918 12/03/2018 10:50:30 saothuaduoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Wrong answer on test 15 15 ms 1432 KB
402917 12/03/2018 10:43:43 saothuaduoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Wrong answer on test 11 15 ms 1428 KB
402916 12/03/2018 10:43:07 saothuaduoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
402549 11/03/2018 08:54:40 saothuaduoc STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
402548 11/03/2018 08:52:58 saothuaduoc STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
401385 06/03/2018 20:45:17 saothuaduoc BUS2 - Xe khách Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 1124 KB
400828 04/03/2018 15:57:41 saothuaduoc BUS2 - Xe khách Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 1136 KB
400826 04/03/2018 15:40:57 saothuaduoc BUS2 - Xe khách Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 1236 KB
400743 04/03/2018 10:05:52 saothuaduoc BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
400468 03/03/2018 14:53:55 saothuaduoc BW - Nối điểm Free Pascal Time limit exceed on test 1 1093 ms 4468 KB
400251 02/03/2018 21:26:50 saothuaduoc ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Accepted 265 ms 3196 KB
400224 02/03/2018 21:18:36 saothuaduoc ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Time limit exceed on test 11 1015 ms 3108 KB
400089 02/03/2018 14:05:56 saothuaduoc ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Time limit exceed on test 11 1093 ms 3132 KB
397662 21/02/2018 19:15:44 saothuaduoc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1504 KB
397661 21/02/2018 19:14:40 saothuaduoc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Runtime error on test 40 15 ms 1320 KB
397578 21/02/2018 14:06:55 saothuaduoc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
397577 21/02/2018 14:05:39 saothuaduoc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1004 KB
397572 21/02/2018 13:50:04 saothuaduoc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1264 KB
397571 21/02/2018 13:49:35 saothuaduoc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
397562 21/02/2018 12:58:42 saothuaduoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
397561 21/02/2018 12:57:33 saothuaduoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1264 KB
397560 21/02/2018 12:51:07 saothuaduoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1264 KB
397559 21/02/2018 12:37:16 saothuaduoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1320 KB
397558 21/02/2018 12:25:26 saothuaduoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1500 KB
397556 21/02/2018 12:19:32 saothuaduoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1456 KB
396848 16/02/2018 22:21:52 saothuaduoc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
396832 16/02/2018 21:09:19 saothuaduoc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Wrong answer on test 11 15 ms 1292 KB
396831 16/02/2018 21:06:55 saothuaduoc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Wrong answer on test 11 15 ms 1448 KB
396830 16/02/2018 20:59:50 saothuaduoc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1288 KB
396825 16/02/2018 20:45:36 saothuaduoc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1236 KB
396797 16/02/2018 19:30:26 saothuaduoc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Time limit exceed on test 2 1078 ms 2652 KB
396796 16/02/2018 19:29:17 saothuaduoc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Time limit exceed on test 1 1093 ms 2864 KB
396793 16/02/2018 19:23:22 saothuaduoc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Time limit exceed on test 1 1093 ms 2864 KB
396715 16/02/2018 07:47:13 saothuaduoc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2856 KB
396544 15/02/2018 08:33:29 saothuaduoc DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 218 ms 3224 KB
396543 15/02/2018 08:31:07 saothuaduoc DEMSO - Đếm số Free Pascal Runtime error on test 10 15 ms 3112 KB
395014 07/02/2018 22:13:42 saothuaduoc DEMSO - Đếm số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1484 KB
395013 07/02/2018 22:09:36 saothuaduoc DEMSO - Đếm số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
395000 07/02/2018 21:30:15 saothuaduoc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6
Back to Top