Các bài đã nộp của truonggianghust96
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
320286 20/09/2017 23:41:30 truonggianghust96 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
320283 20/09/2017 23:36:59 truonggianghust96 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
320279 20/09/2017 23:26:21 truonggianghust96 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
293492 08/07/2017 11:09:56 truonggianghust96 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1072 KB
293491 08/07/2017 11:05:53 truonggianghust96 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
293490 08/07/2017 11:01:58 truonggianghust96 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
257052 11/03/2017 23:16:05 truonggianghust96 Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 10 0 ms 1088 KB
257050 11/03/2017 23:14:31 truonggianghust96 Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1072 KB
257046 11/03/2017 23:06:14 truonggianghust96 Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
248102 16/02/2017 23:08:46 truonggianghust96 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
248100 16/02/2017 23:07:34 truonggianghust96 GACHO - Gà và chó GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
247143 14/02/2017 09:53:22 truonggianghust96 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
247142 14/02/2017 09:52:32 truonggianghust96 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
247140 14/02/2017 09:24:02 truonggianghust96 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1060 KB
247137 14/02/2017 08:54:32 truonggianghust96 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
247135 14/02/2017 08:46:22 truonggianghust96 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Time limit exceed on test 10 2062 ms 2476 KB
247133 14/02/2017 08:38:09 truonggianghust96 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Time limit exceed on test 8 2078 ms 2500 KB
245552 09/02/2017 16:05:10 truonggianghust96 DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
245298 08/02/2017 15:04:29 truonggianghust96 CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1808 KB
245138 07/02/2017 16:18:26 truonggianghust96 CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1808 KB
245137 07/02/2017 16:17:08 truonggianghust96 CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1808 KB
232692 15/12/2016 21:54:49 truonggianghust96 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Time limit exceed on test 6 1031 ms 2520 KB
231778 12/12/2016 22:58:09 truonggianghust96 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
231170 10/12/2016 21:12:49 truonggianghust96 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
231163 10/12/2016 21:04:11 truonggianghust96 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
231113 10/12/2016 19:41:27 truonggianghust96 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1036 KB
231105 10/12/2016 19:01:09 truonggianghust96 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
230714 09/12/2016 16:12:58 truonggianghust96 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2400 KB
230712 09/12/2016 16:11:40 truonggianghust96 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2400 KB
230711 09/12/2016 16:10:31 truonggianghust96 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 2844 KB
230709 09/12/2016 16:04:09 truonggianghust96 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2444 KB
230708 09/12/2016 16:01:02 truonggianghust96 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2444 KB
230694 09/12/2016 15:03:08 truonggianghust96 DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
230690 09/12/2016 14:37:15 truonggianghust96 DOXA - Đổ xăng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1048 KB
229500 06/12/2016 20:11:28 truonggianghust96 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
229499 06/12/2016 20:09:17 truonggianghust96 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
225756 27/11/2016 15:50:09 truonggianghust96 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2512 KB
225509 27/11/2016 10:30:29 truonggianghust96 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
225506 27/11/2016 10:27:27 truonggianghust96 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1052 KB
Back to Top