Các bài đã nộp của xikhud
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
851590 26/12/2020 10:26:09 xikhud MULBIG - A MŨ B Python 3 Wrong answer on test 19 62 ms 5212 KB
851589 26/12/2020 10:24:47 xikhud MULBIG - A MŨ B Python 3 Wrong answer on test 19 62 ms 5656 KB
767366 26/06/2020 22:25:42 xikhud GHVU - Ghép hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
731177 11/03/2020 11:39:40 xikhud SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 187 ms 3228 KB
695395 31/12/2019 12:55:23 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Time limit exceed on test 76 1531 ms 2876 KB
695394 31/12/2019 12:54:02 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
695393 31/12/2019 12:53:06 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
695392 31/12/2019 12:51:44 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
695391 31/12/2019 12:51:14 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
695390 31/12/2019 12:50:50 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
671567 10/11/2019 09:22:15 xikhud GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 3252 KB
659663 19/10/2019 15:41:10 xikhud NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 1128 KB
659661 19/10/2019 15:40:17 xikhud NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
649383 02/10/2019 09:50:20 xikhud QT - Quân Tượng GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1040 KB
639257 14/09/2019 23:49:29 xikhud USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
639256 14/09/2019 23:47:41 xikhud USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1128 KB
639255 14/09/2019 23:45:13 xikhud USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2476 KB
633060 06/09/2019 15:37:42 xikhud HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2436 KB
631296 01/09/2019 20:33:40 xikhud AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
630418 30/08/2019 21:33:34 xikhud CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Accepted 250 ms 10392 KB
628958 27/08/2019 10:18:09 xikhud PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Time limit exceed on test 5 2078 ms 15404 KB
610343 24/07/2019 16:33:01 xikhud LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
610341 24/07/2019 16:32:13 xikhud LAGA - Lát gạch GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1044 KB
606715 16/07/2019 16:18:04 xikhud OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Wrong answer on test 27 15 ms 2428 KB
606707 16/07/2019 15:54:46 xikhud OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1048 KB
606680 16/07/2019 14:48:07 xikhud MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Unknown error on test 12, please resubmit 62 ms 2856 KB
604178 08/07/2019 09:48:52 xikhud DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2228 KB
604177 08/07/2019 09:48:17 xikhud DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
604175 08/07/2019 09:46:52 xikhud DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Wrong answer on test 25 15 ms 2228 KB
603711 06/07/2019 12:43:08 xikhud HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2232 KB
603700 06/07/2019 11:52:06 xikhud HISO - Hiệu số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 2216 KB
603699 06/07/2019 11:50:35 xikhud HISO - Hiệu số GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
602783 03/07/2019 20:42:06 xikhud DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 421 ms 2848 KB
602782 03/07/2019 20:41:03 xikhud DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 421 ms 2800 KB
602781 03/07/2019 20:39:20 xikhud DEMSO - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 12 1031 ms 3232 KB
602234 02/07/2019 21:01:29 xikhud DEMSO - Đếm số Python 3 Time limit exceed on test 12 1015 ms 9304 KB
602222 02/07/2019 20:48:39 xikhud DEMSO - Đếm số Python 3 Time limit exceed on test 12 1078 ms 9216 KB
602220 02/07/2019 20:47:24 xikhud DEMSO - Đếm số Python 3 Wrong answer on test 10 421 ms 8344 KB
602219 02/07/2019 20:46:37 xikhud DEMSO - Đếm số Python 3 Wrong answer on test 9 406 ms 8344 KB
601856 01/07/2019 22:23:23 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 328 ms 2848 KB
601842 01/07/2019 21:50:39 xikhud NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Python 3 Time limit exceed on test 10 1093 ms 8968 KB
601841 01/07/2019 21:48:42 xikhud NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Python 3 Time limit exceed on test 10 1093 ms 8944 KB
601839 01/07/2019 21:46:01 xikhud NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Python 3 Time limit exceed on test 10 1093 ms 9212 KB
601838 01/07/2019 21:43:42 xikhud NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
600788 28/06/2019 20:17:50 xikhud NUMFINAL - Chữ số tận cùng Python 3 Accepted 62 ms 1580 KB
600786 28/06/2019 20:15:20 xikhud NUMFINAL - Chữ số tận cùng Python 3 Accepted 78 ms 1584 KB
600785 28/06/2019 20:13:49 xikhud NUMFINAL - Chữ số tận cùng Python 3 Accepted 62 ms 6640 KB
598732 26/06/2019 10:46:40 xikhud BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 312 ms 2640 KB
597835 24/06/2019 11:29:17 xikhud KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
597825 24/06/2019 11:08:43 xikhud TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
526343 10/12/2018 19:49:34 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Time limit exceed on test 76 1546 ms 2956 KB
526342 10/12/2018 19:48:45 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Time limit exceed on test 76 1515 ms 2976 KB
526341 10/12/2018 19:47:44 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Time limit exceed on test 76 1515 ms 2976 KB
526339 10/12/2018 19:45:26 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Time limit exceed on test 76 1531 ms 2976 KB
526336 10/12/2018 19:45:05 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
526325 10/12/2018 19:34:32 xikhud QUEUE - Xếp hàng Python 3 Time limit exceed on test 76 1593 ms 15704 KB
526324 10/12/2018 19:33:59 xikhud QUEUE - Xếp hàng Python 3 Time limit exceed on test 76 1531 ms 15804 KB
526323 10/12/2018 19:33:47 xikhud QUEUE - Xếp hàng Python 3 Unknown error on test 32, please resubmit 93 ms 7528 KB
526321 10/12/2018 19:30:53 xikhud QUEUE - Xếp hàng Python 3 Time limit exceed on test 76 1515 ms 13924 KB
526225 10/12/2018 17:46:19 xikhud NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 156 ms 6860 KB
525588 08/12/2018 23:40:51 xikhud 2048 - Trò chơi 2048 Python 3 Accepted 46 ms 4808 KB
525584 08/12/2018 23:10:05 xikhud TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1572 KB
525583 08/12/2018 23:04:53 xikhud TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1576 KB
525582 08/12/2018 23:04:33 xikhud TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1572 KB
525581 08/12/2018 23:04:16 xikhud TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1576 KB
525574 08/12/2018 22:49:00 xikhud 2048 - Trò chơi 2048 Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 3456 KB
525573 08/12/2018 22:48:22 xikhud 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
522337 01/12/2018 21:56:19 xikhud MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 1852 KB
521817 30/11/2018 20:28:10 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
521811 30/11/2018 20:26:18 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
521805 30/11/2018 20:22:26 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
521802 30/11/2018 20:21:00 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
521801 30/11/2018 20:19:42 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
521799 30/11/2018 20:19:10 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
521798 30/11/2018 20:18:43 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
521797 30/11/2018 20:17:47 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
521238 29/11/2018 11:35:19 xikhud TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 500 ms 9232 KB
520970 28/11/2018 19:29:04 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3406 ms 10336 KB
520969 28/11/2018 19:27:55 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1000 ms 10368 KB
520968 28/11/2018 19:27:27 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3296 ms 10348 KB
520966 28/11/2018 19:25:50 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3437 ms 10312 KB
520876 28/11/2018 11:34:57 xikhud DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 109 ms 22060 KB
520866 28/11/2018 10:20:44 xikhud RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
520787 27/11/2018 23:06:53 xikhud TIMSO - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
520487 27/11/2018 16:05:20 xikhud TIMSO - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
520478 27/11/2018 15:48:36 xikhud TIMSO - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1036 KB
520464 27/11/2018 15:39:30 xikhud TIMSO - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1036 KB
520375 27/11/2018 09:58:06 xikhud CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 1203 ms 2608 KB
520374 27/11/2018 09:57:46 xikhud CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Time limit exceed on test 6 2078 ms 2620 KB
520372 27/11/2018 09:47:27 xikhud CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2488 KB
520355 27/11/2018 09:25:48 xikhud CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2492 KB
520327 27/11/2018 01:00:26 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 113616 KB
520326 27/11/2018 00:58:48 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 105652 KB
520324 27/11/2018 00:54:30 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 203 ms 2416 KB
520317 27/11/2018 00:44:10 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 187 ms 2440 KB
520315 27/11/2018 00:41:45 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Time limit exceed on test 31 1078 ms 2416 KB
520314 27/11/2018 00:39:41 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Time limit exceed on test 31 1078 ms 2416 KB
520313 27/11/2018 00:30:29 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Time limit exceed on test 31 1078 ms 2420 KB
520312 27/11/2018 00:20:54 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Time limit exceed on test 31 1078 ms 36540 KB
520307 27/11/2018 00:02:33 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 980 KB
Trang  [1] 2 3 ... 11 12
Back to Top