Các bài giải được của ARSENAL1886
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1027779 06/01/2022 10:05:18 ARSENAL1886 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2872 KB
1027777 06/01/2022 10:04:33 ARSENAL1886 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2912 KB
763989 16/06/2020 16:24:07 ARSENAL1886 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
492658 18/10/2018 20:22:21 ARSENAL1886 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 468 ms 2492 KB
484312 09/10/2018 21:44:25 ARSENAL1886 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
483694 09/10/2018 10:34:33 ARSENAL1886 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
478228 01/10/2018 22:57:23 ARSENAL1886 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
474950 27/09/2018 16:11:32 ARSENAL1886 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2072 KB
474822 27/09/2018 10:32:38 ARSENAL1886 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5516 KB
472188 23/09/2018 09:03:54 ARSENAL1886 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1620 KB
472164 23/09/2018 07:36:18 ARSENAL1886 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
472053 22/09/2018 22:32:51 ARSENAL1886 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 421 ms 2868 KB
471327 21/09/2018 15:57:51 ARSENAL1886 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
468749 18/09/2018 09:10:01 ARSENAL1886 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 3000 KB
468617 17/09/2018 22:26:31 ARSENAL1886 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 421 ms 1684 KB
468215 16/09/2018 22:56:15 ARSENAL1886 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
468200 16/09/2018 22:36:04 ARSENAL1886 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 140 ms 3936 KB
468027 16/09/2018 15:56:39 ARSENAL1886 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
468006 16/09/2018 15:21:36 ARSENAL1886 ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
467274 15/09/2018 15:47:24 ARSENAL1886 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 125 ms 21568 KB
466999 14/09/2018 22:48:51 ARSENAL1886 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
465742 13/09/2018 09:52:45 ARSENAL1886 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 359 ms 11724 KB
465736 13/09/2018 09:43:03 ARSENAL1886 TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
465725 13/09/2018 09:26:20 ARSENAL1886 HANA - Hái nấm GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
465681 13/09/2018 08:14:52 ARSENAL1886 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1046 ms 1724 KB
465667 13/09/2018 07:48:20 ARSENAL1886 HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
459987 04/09/2018 09:33:26 ARSENAL1886 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 359 ms 131548 KB
459827 03/09/2018 22:56:23 ARSENAL1886 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2732 KB
459807 03/09/2018 22:28:48 ARSENAL1886 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2324 KB
459637 03/09/2018 18:59:13 ARSENAL1886 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
459635 03/09/2018 18:51:24 ARSENAL1886 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
459500 03/09/2018 13:54:11 ARSENAL1886 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
459486 03/09/2018 13:20:44 ARSENAL1886 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459357 03/09/2018 10:22:09 ARSENAL1886 CARO - Cờ caro GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
459310 03/09/2018 09:33:29 ARSENAL1886 WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
459307 03/09/2018 09:31:53 ARSENAL1886 WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
459144 02/09/2018 20:03:28 ARSENAL1886 WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
458607 01/09/2018 15:51:21 ARSENAL1886 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 46 ms 1592 KB
458308 31/08/2018 22:34:44 ARSENAL1886 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
458287 31/08/2018 22:15:27 ARSENAL1886 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
457092 29/08/2018 16:02:50 ARSENAL1886 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 296 ms 12932 KB
456856 29/08/2018 09:34:22 ARSENAL1886 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3116 KB
456824 29/08/2018 07:44:31 ARSENAL1886 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
446848 03/08/2018 10:49:45 ARSENAL1886 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1772 KB
446841 03/08/2018 10:33:10 ARSENAL1886 CODE - Chuyển Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
446834 03/08/2018 10:08:11 ARSENAL1886 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
446833 03/08/2018 10:04:20 ARSENAL1886 ALBO - Alice và Bob GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
446829 03/08/2018 09:53:22 ARSENAL1886 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
394208 04/02/2018 22:09:57 ARSENAL1886 TIVI - Truyền hình GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
368939 29/11/2017 19:10:03 ARSENAL1886 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
365148 24/11/2017 08:30:34 ARSENAL1886 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 203 ms 40580 KB
364003 22/11/2017 08:54:52 ARSENAL1886 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
356544 09/11/2017 22:11:31 ARSENAL1886 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
349998 01/11/2017 09:31:33 ARSENAL1886 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
349717 31/10/2017 22:20:51 ARSENAL1886 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 343 ms 28260 KB
349568 31/10/2017 20:47:43 ARSENAL1886 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 109 ms 18132 KB
349482 31/10/2017 19:31:33 ARSENAL1886 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1256 KB
348154 30/10/2017 10:34:16 ARSENAL1886 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 125 ms 1564 KB
348034 30/10/2017 07:29:32 ARSENAL1886 TIMK - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348030 30/10/2017 07:09:14 ARSENAL1886 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
347997 29/10/2017 22:49:24 ARSENAL1886 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346917 27/10/2017 22:32:15 ARSENAL1886 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 93 ms 1644 KB
346901 27/10/2017 22:20:54 ARSENAL1886 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
346571 27/10/2017 15:25:20 ARSENAL1886 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 296 ms 2696 KB
346563 27/10/2017 15:14:23 ARSENAL1886 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 312 ms 2300 KB
346496 27/10/2017 14:11:19 ARSENAL1886 CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2736 KB
346084 26/10/2017 20:49:08 ARSENAL1886 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
345953 26/10/2017 18:01:06 ARSENAL1886 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 203 ms 6728 KB
345763 26/10/2017 15:43:22 ARSENAL1886 TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++ Accepted 0 ms 1564 KB
345741 26/10/2017 15:34:10 ARSENAL1886 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
341171 20/10/2017 16:04:48 ARSENAL1886 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
341135 20/10/2017 15:28:17 ARSENAL1886 ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
341041 20/10/2017 14:18:36 ARSENAL1886 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 250 ms 17948 KB
340969 20/10/2017 10:15:12 ARSENAL1886 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 609 ms 8268 KB
340780 20/10/2017 07:16:08 ARSENAL1886 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 3024 KB
339306 18/10/2017 08:48:39 ARSENAL1886 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1552 KB
339059 17/10/2017 21:22:29 ARSENAL1886 LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
339004 17/10/2017 20:44:45 ARSENAL1886 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2252 KB
338997 17/10/2017 20:42:44 ARSENAL1886 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 125 ms 2668 KB
338278 16/10/2017 22:26:14 ARSENAL1886 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
337726 16/10/2017 09:23:05 ARSENAL1886 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
337715 16/10/2017 08:57:52 ARSENAL1886 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
337684 16/10/2017 08:07:40 ARSENAL1886 SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
335388 13/10/2017 09:28:10 ARSENAL1886 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
335367 13/10/2017 08:32:25 ARSENAL1886 QUEEN - Tám hậu GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
335363 13/10/2017 08:19:28 ARSENAL1886 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
329599 05/10/2017 20:57:13 ARSENAL1886 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 2252 KB
322845 25/09/2017 21:43:10 ARSENAL1886 CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++ Accepted 187 ms 5484 KB
322823 25/09/2017 21:35:49 ARSENAL1886 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1616 KB
322790 25/09/2017 21:20:19 ARSENAL1886 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
322758 25/09/2017 20:52:17 ARSENAL1886 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1076 KB
322750 25/09/2017 20:46:36 ARSENAL1886 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 10296 KB
310830 30/08/2017 10:53:11 ARSENAL1886 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 46 ms 2216 KB
295180 13/07/2017 22:49:02 ARSENAL1886 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 0 ms 1580 KB
295161 13/07/2017 22:10:50 ARSENAL1886 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
295137 13/07/2017 21:22:16 ARSENAL1886 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
295040 13/07/2017 17:08:30 ARSENAL1886 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 31 ms 1544 KB
294866 12/07/2017 22:52:55 ARSENAL1886 CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++ Accepted 46 ms 2180 KB
294851 12/07/2017 22:13:42 ARSENAL1886 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 46 ms 1536 KB
294839 12/07/2017 21:32:36 ARSENAL1886 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 218 ms 4632 KB
294820 12/07/2017 20:58:19 ARSENAL1886 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 46 ms 1552 KB
294801 12/07/2017 20:37:31 ARSENAL1886 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 16344 KB
294800 12/07/2017 20:34:22 ARSENAL1886 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 1568 KB
294629 12/07/2017 16:23:09 ARSENAL1886 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
294619 12/07/2017 16:04:33 ARSENAL1886 SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++ Accepted 343 ms 13412 KB
294538 12/07/2017 10:25:17 ARSENAL1886 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1552 KB
294537 12/07/2017 10:19:15 ARSENAL1886 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
294534 12/07/2017 10:13:31 ARSENAL1886 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
277855 12/05/2017 21:27:54 ARSENAL1886 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 93 ms 2708 KB
273273 24/04/2017 09:55:53 ARSENAL1886 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
250066 19/02/2017 22:24:09 ARSENAL1886 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
249671 19/02/2017 20:44:50 ARSENAL1886 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
249511 19/02/2017 20:15:47 ARSENAL1886 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2624 KB
249418 19/02/2017 19:57:54 ARSENAL1886 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 46 ms 1588 KB
240792 13/01/2017 21:01:26 ARSENAL1886 MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
240754 13/01/2017 20:34:45 ARSENAL1886 LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
240751 13/01/2017 20:30:50 ARSENAL1886 LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
240723 13/01/2017 20:18:00 ARSENAL1886 LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
240440 12/01/2017 21:43:39 ARSENAL1886 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
239936 11/01/2017 07:43:18 ARSENAL1886 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1708 KB
239935 11/01/2017 07:36:27 ARSENAL1886 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 62 ms 2984 KB
239665 10/01/2017 15:01:45 ARSENAL1886 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
239556 10/01/2017 10:20:01 ARSENAL1886 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
239538 10/01/2017 08:52:28 ARSENAL1886 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
239537 10/01/2017 08:40:23 ARSENAL1886 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
239533 10/01/2017 08:12:35 ARSENAL1886 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
239516 09/01/2017 22:55:59 ARSENAL1886 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
239511 09/01/2017 22:31:56 ARSENAL1886 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
239432 09/01/2017 20:22:50 ARSENAL1886 THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
238977 07/01/2017 20:17:28 ARSENAL1886 DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
238790 06/01/2017 21:29:18 ARSENAL1886 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
238774 06/01/2017 21:00:39 ARSENAL1886 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
238760 06/01/2017 20:36:40 ARSENAL1886 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
238750 06/01/2017 20:15:23 ARSENAL1886 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
238503 05/01/2017 21:30:01 ARSENAL1886 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
238491 05/01/2017 21:17:39 ARSENAL1886 SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
238484 05/01/2017 21:08:31 ARSENAL1886 SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
238479 05/01/2017 21:01:46 ARSENAL1886 SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++ Accepted 0 ms 1548 KB
238402 05/01/2017 16:10:46 ARSENAL1886 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
238378 05/01/2017 15:47:41 ARSENAL1886 SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
238370 05/01/2017 15:29:09 ARSENAL1886 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2732 KB
238365 05/01/2017 14:56:20 ARSENAL1886 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7812 KB
226832 29/11/2016 20:44:07 ARSENAL1886 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1560 KB
225780 27/11/2016 16:14:17 ARSENAL1886 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
225768 27/11/2016 15:57:51 ARSENAL1886 CHIA - Chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
225749 27/11/2016 15:44:30 ARSENAL1886 HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
225740 27/11/2016 15:29:45 ARSENAL1886 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1560 KB
225736 27/11/2016 15:23:56 ARSENAL1886 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
225511 27/11/2016 10:36:06 ARSENAL1886 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1564 KB
225489 27/11/2016 09:27:35 ARSENAL1886 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 93 ms 1576 KB
224752 25/11/2016 22:55:03 ARSENAL1886 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2376 KB
224726 25/11/2016 22:40:26 ARSENAL1886 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2436 KB
224722 25/11/2016 22:38:17 ARSENAL1886 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2344 KB
224277 25/11/2016 14:50:59 ARSENAL1886 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 1592 KB
224215 25/11/2016 14:06:23 ARSENAL1886 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1596 KB
224206 25/11/2016 13:54:14 ARSENAL1886 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 125 ms 8952 KB
224205 25/11/2016 13:53:54 ARSENAL1886 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2324 KB
223934 25/11/2016 07:43:30 ARSENAL1886 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 1620 KB
223801 24/11/2016 22:43:23 ARSENAL1886 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
223797 24/11/2016 22:37:18 ARSENAL1886 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1616 KB
223709 24/11/2016 21:14:42 ARSENAL1886 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1588 KB
223683 24/11/2016 20:53:25 ARSENAL1886 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 187 ms 1592 KB
223376 24/11/2016 14:09:26 ARSENAL1886 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2440 KB
223145 23/11/2016 22:40:01 ARSENAL1886 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1632 KB
223069 23/11/2016 21:28:45 ARSENAL1886 VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 218 ms 7368 KB
221801 21/11/2016 21:26:01 ARSENAL1886 TIVI - Truyền hình GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
221776 21/11/2016 21:02:54 ARSENAL1886 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 109 ms 1968 KB
221723 21/11/2016 20:21:10 ARSENAL1886 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2256 KB
221664 21/11/2016 19:43:12 ARSENAL1886 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1596 KB
221661 21/11/2016 19:39:59 ARSENAL1886 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
221618 21/11/2016 19:11:27 ARSENAL1886 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
213154 08/11/2016 15:50:03 ARSENAL1886 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
213141 08/11/2016 15:32:27 ARSENAL1886 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2200 KB
213018 08/11/2016 09:07:00 ARSENAL1886 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2203 ms 17240 KB
213002 08/11/2016 08:33:18 ARSENAL1886 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 5420 KB
212996 08/11/2016 08:22:30 ARSENAL1886 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
212221 06/11/2016 22:51:16 ARSENAL1886 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 872 KB
210729 04/11/2016 11:50:12 ARSENAL1886 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1476 KB
210702 04/11/2016 10:46:42 ARSENAL1886 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
210701 04/11/2016 10:41:16 ARSENAL1886 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 46 ms 1492 KB
209183 01/11/2016 22:50:27 ARSENAL1886 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
209156 01/11/2016 22:33:56 ARSENAL1886 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1456 KB
207926 30/10/2016 22:46:47 ARSENAL1886 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
207923 30/10/2016 22:40:23 ARSENAL1886 BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
207372 29/10/2016 19:31:53 ARSENAL1886 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
207363 29/10/2016 19:23:05 ARSENAL1886 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 0 ms 1776 KB
207356 29/10/2016 19:19:01 ARSENAL1886 GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
206454 28/10/2016 15:21:03 ARSENAL1886 DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
204153 25/10/2016 08:45:05 ARSENAL1886 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1568 KB
204147 25/10/2016 08:30:01 ARSENAL1886 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 31 ms 1560 KB
204145 25/10/2016 08:21:38 ARSENAL1886 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 10924 KB
198388 18/10/2016 09:01:34 ARSENAL1886 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
198372 18/10/2016 08:13:11 ARSENAL1886 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1576 KB
198368 18/10/2016 08:08:10 ARSENAL1886 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
198361 18/10/2016 07:42:00 ARSENAL1886 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
198360 18/10/2016 07:41:28 ARSENAL1886 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 796 ms 11412 KB
195925 14/10/2016 10:48:16 ARSENAL1886 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
195791 14/10/2016 07:34:09 ARSENAL1886 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
195784 14/10/2016 07:24:09 ARSENAL1886 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
195780 14/10/2016 07:14:32 ARSENAL1886 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
195616 13/10/2016 22:42:34 ARSENAL1886 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
195602 13/10/2016 22:34:21 ARSENAL1886 CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
195597 13/10/2016 22:28:38 ARSENAL1886 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
195526 13/10/2016 20:59:46 ARSENAL1886 SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
194262 11/10/2016 22:52:25 ARSENAL1886 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
192777 10/10/2016 22:49:53 ARSENAL1886 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1596 KB
190244 08/10/2016 22:52:04 ARSENAL1886 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
190241 08/10/2016 22:45:59 ARSENAL1886 TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
190225 08/10/2016 22:27:57 ARSENAL1886 CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
190209 08/10/2016 22:10:17 ARSENAL1886 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1496 KB
189718 07/10/2016 22:48:47 ARSENAL1886 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
189675 07/10/2016 21:45:06 ARSENAL1886 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1552 KB
189657 07/10/2016 21:20:01 ARSENAL1886 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 109 ms 3124 KB
189632 07/10/2016 21:00:47 ARSENAL1886 NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
189603 07/10/2016 20:36:29 ARSENAL1886 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1584 KB
189261 06/10/2016 22:56:18 ARSENAL1886 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
189250 06/10/2016 22:46:21 ARSENAL1886 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1572 KB
189229 06/10/2016 22:15:26 ARSENAL1886 CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
189186 06/10/2016 21:34:40 ARSENAL1886 HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
189170 06/10/2016 21:20:36 ARSENAL1886 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1572 KB
189157 06/10/2016 21:06:40 ARSENAL1886 ACM - ACM GNU C++ Accepted 31 ms 1576 KB
189145 06/10/2016 20:57:24 ARSENAL1886 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
189141 06/10/2016 20:55:15 ARSENAL1886 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188750 05/10/2016 22:58:26 ARSENAL1886 COVI - Công viên GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
188740 05/10/2016 22:48:04 ARSENAL1886 VOXO - Vòng xoắn GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188719 05/10/2016 22:35:17 ARSENAL1886 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
188706 05/10/2016 22:22:31 ARSENAL1886 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
188698 05/10/2016 22:13:05 ARSENAL1886 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1760 KB
188385 05/10/2016 16:06:15 ARSENAL1886 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1576 KB
188331 05/10/2016 15:07:53 ARSENAL1886 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 312 ms 5492 KB
188322 05/10/2016 14:56:47 ARSENAL1886 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 46 ms 1580 KB
187817 04/10/2016 20:31:04 ARSENAL1886 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
187810 04/10/2016 20:27:26 ARSENAL1886 EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
187710 04/10/2016 17:21:37 ARSENAL1886 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1568 KB
187709 04/10/2016 17:21:28 ARSENAL1886 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 78 ms 1576 KB
187668 04/10/2016 15:53:27 ARSENAL1886 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3360 KB
185653 30/09/2016 22:47:02 ARSENAL1886 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 312 ms 6068 KB
185614 30/09/2016 22:16:56 ARSENAL1886 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
185608 30/09/2016 22:11:46 ARSENAL1886 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 2984 KB
185587 30/09/2016 21:43:18 ARSENAL1886 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 8600 KB
185541 30/09/2016 21:07:06 ARSENAL1886 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
185530 30/09/2016 21:01:32 ARSENAL1886 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
185521 30/09/2016 20:52:51 ARSENAL1886 NOEL - Cây thông Noel GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
185409 30/09/2016 19:09:30 ARSENAL1886 QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
185292 30/09/2016 14:51:05 ARSENAL1886 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
185276 30/09/2016 14:29:50 ARSENAL1886 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
185261 30/09/2016 14:21:25 ARSENAL1886 CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
185058 30/09/2016 07:13:27 ARSENAL1886 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
184988 29/09/2016 22:38:28 ARSENAL1886 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
184972 29/09/2016 22:24:40 ARSENAL1886 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 187 ms 3400 KB
184957 29/09/2016 22:12:43 ARSENAL1886 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 187 ms 3884 KB
184946 29/09/2016 21:53:56 ARSENAL1886 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 125 ms 2012 KB
184910 29/09/2016 21:18:25 ARSENAL1886 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
184897 29/09/2016 21:02:27 ARSENAL1886 MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
184789 29/09/2016 18:37:04 ARSENAL1886 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
184788 29/09/2016 18:32:23 ARSENAL1886 ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++ Accepted 46 ms 1564 KB
184773 29/09/2016 17:43:59 ARSENAL1886 FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
183754 27/09/2016 22:28:00 ARSENAL1886 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183753 27/09/2016 22:27:54 ARSENAL1886 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
183747 27/09/2016 22:18:42 ARSENAL1886 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 125 ms 1536 KB
183740 27/09/2016 22:09:22 ARSENAL1886 CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
183692 27/09/2016 20:55:33 ARSENAL1886 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183681 27/09/2016 20:43:15 ARSENAL1886 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1528 KB
183678 27/09/2016 20:42:04 ARSENAL1886 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1540 KB
183091 26/09/2016 22:41:59 ARSENAL1886 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183008 26/09/2016 21:43:17 ARSENAL1886 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1532 KB
183005 26/09/2016 21:38:36 ARSENAL1886 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
182926 26/09/2016 20:41:59 ARSENAL1886 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
182686 26/09/2016 15:35:17 ARSENAL1886 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1536 KB
182680 26/09/2016 15:28:39 ARSENAL1886 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 1528 KB
182665 26/09/2016 15:14:25 ARSENAL1886 ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
182659 26/09/2016 15:05:14 ARSENAL1886 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182644 26/09/2016 14:42:41 ARSENAL1886 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1252 KB
182635 26/09/2016 14:23:33 ARSENAL1886 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
182632 26/09/2016 14:14:56 ARSENAL1886 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 46 ms 1532 KB
181973 24/09/2016 22:45:56 ARSENAL1886 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 828 KB
181971 24/09/2016 22:39:04 ARSENAL1886 BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
181966 24/09/2016 22:32:59 ARSENAL1886 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 250 ms 36628 KB
181964 24/09/2016 22:20:52 ARSENAL1886 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
181962 24/09/2016 22:14:53 ARSENAL1886 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
181959 24/09/2016 22:08:19 ARSENAL1886 TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 281 ms 4408 KB
181954 24/09/2016 22:02:48 ARSENAL1886 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181952 24/09/2016 22:00:16 ARSENAL1886 PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
181951 24/09/2016 21:58:54 ARSENAL1886 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181518 23/09/2016 22:56:31 ARSENAL1886 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181517 23/09/2016 22:56:19 ARSENAL1886 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
181292 23/09/2016 12:12:07 ARSENAL1886 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2076 KB
181290 23/09/2016 12:02:26 ARSENAL1886 XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++ Accepted 531 ms 2100 KB
181288 23/09/2016 11:56:31 ARSENAL1886 NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 437 ms 1728 KB
181146 22/09/2016 22:23:45 ARSENAL1886 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
181126 22/09/2016 22:13:56 ARSENAL1886 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
181122 22/09/2016 22:11:55 ARSENAL1886 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
181117 22/09/2016 22:07:08 ARSENAL1886 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
181088 22/09/2016 21:51:17 ARSENAL1886 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 828 ms 5656 KB
181085 22/09/2016 21:50:41 ARSENAL1886 XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++ Accepted 796 ms 2568 KB
180455 21/09/2016 22:56:30 ARSENAL1886 FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
180454 21/09/2016 22:56:04 ARSENAL1886 FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
179181 19/09/2016 22:34:42 ARSENAL1886 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 93 ms 2132 KB
179173 19/09/2016 22:24:59 ARSENAL1886 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
179169 19/09/2016 22:22:38 ARSENAL1886 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
179168 19/09/2016 22:21:46 ARSENAL1886 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
178622 18/09/2016 20:38:03 ARSENAL1886 DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
178604 18/09/2016 20:13:42 ARSENAL1886 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
178601 18/09/2016 19:57:26 ARSENAL1886 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
178600 18/09/2016 19:53:28 ARSENAL1886 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
178599 18/09/2016 19:50:59 ARSENAL1886 MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
178585 18/09/2016 19:26:31 ARSENAL1886 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
178584 18/09/2016 19:24:04 ARSENAL1886 PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
178404 18/09/2016 10:20:57 ARSENAL1886 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
178402 18/09/2016 10:18:47 ARSENAL1886 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
178394 18/09/2016 10:10:39 ARSENAL1886 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
178390 18/09/2016 10:04:12 ARSENAL1886 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
178380 18/09/2016 09:51:53 ARSENAL1886 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
178377 18/09/2016 09:48:00 ARSENAL1886 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
178363 18/09/2016 09:30:37 ARSENAL1886 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
178348 18/09/2016 08:50:36 ARSENAL1886 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
178346 18/09/2016 08:38:57 ARSENAL1886 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
178344 18/09/2016 08:32:45 ARSENAL1886 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
178280 17/09/2016 22:56:13 ARSENAL1886 BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
178277 17/09/2016 22:52:52 ARSENAL1886 VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
178269 17/09/2016 22:42:46 ARSENAL1886 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
178267 17/09/2016 22:40:20 ARSENAL1886 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
178265 17/09/2016 22:36:41 ARSENAL1886 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
178258 17/09/2016 22:30:40 ARSENAL1886 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
178253 17/09/2016 22:27:26 ARSENAL1886 FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
175835 13/09/2016 22:49:27 ARSENAL1886 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
175797 13/09/2016 22:08:22 ARSENAL1886 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
Back to Top