Các bài giải được của AresGod
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
464229 10/09/2018 23:00:20 AresGod POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
392106 29/01/2018 01:21:28 AresGod CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 531 ms 3836 KB
392104 29/01/2018 01:13:06 AresGod CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 484 ms 3824 KB
366230 26/11/2017 00:27:51 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 78 ms 1540 KB
339081 17/10/2017 21:31:03 AresGod LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2804 KB
268799 07/04/2017 22:53:37 AresGod Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 421 ms 3300 KB
263059 25/03/2017 14:14:06 AresGod MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
262888 24/03/2017 20:32:48 AresGod MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
240214 12/01/2017 14:37:36 AresGod MKC - Mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
221216 21/11/2016 02:48:10 AresGod COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
221215 21/11/2016 02:47:15 AresGod COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
139083 28/05/2016 23:00:19 AresGod LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 296 ms 4284 KB
138972 28/05/2016 22:17:47 AresGod ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
138934 28/05/2016 22:08:21 AresGod CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135401 11/05/2016 03:28:55 AresGod TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2064 KB
135400 11/05/2016 03:26:33 AresGod IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 328 ms 2044 KB
127021 25/03/2016 18:39:24 AresGod HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
127019 25/03/2016 18:34:59 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 19188 KB
127017 25/03/2016 18:33:52 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 19200 KB
127005 25/03/2016 17:07:06 AresGod NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
112189 14/01/2016 22:08:24 AresGod HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 375 ms 3664 KB
106993 19/12/2015 21:11:02 AresGod DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
106986 19/12/2015 20:57:57 AresGod DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
106218 15/12/2015 19:52:25 AresGod AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
94533 17/11/2015 23:01:04 AresGod HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1760 KB
80441 19/10/2015 16:44:15 AresGod QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
78961 15/10/2015 16:02:21 AresGod CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
77376 10/10/2015 17:10:36 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Accepted 2265 ms 40276 KB
77131 09/10/2015 20:41:24 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Accepted 2375 ms 40276 KB
77128 09/10/2015 20:36:08 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Accepted 2750 ms 40272 KB
77069 09/10/2015 19:38:05 AresGod NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
77043 09/10/2015 19:19:33 AresGod NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 62 ms 1772 KB
77014 09/10/2015 18:48:31 AresGod NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 62 ms 1772 KB
74376 05/10/2015 00:45:44 AresGod TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1484 ms 16168 KB
74297 04/10/2015 23:34:49 AresGod TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
74260 04/10/2015 23:01:55 AresGod TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1484 ms 16168 KB
69394 28/09/2015 20:52:24 AresGod ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 765 ms 2732 KB
69392 28/09/2015 20:50:54 AresGod ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 687 ms 2756 KB
66115 22/09/2015 00:01:23 AresGod LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66112 21/09/2015 23:48:33 AresGod CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
66104 21/09/2015 23:21:29 AresGod LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66100 21/09/2015 23:15:12 AresGod LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
65679 20/09/2015 21:18:09 AresGod DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
65677 20/09/2015 21:15:48 AresGod DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
65578 20/09/2015 17:30:36 AresGod Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
65437 20/09/2015 12:52:18 AresGod TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1136 KB
65037 18/09/2015 23:40:11 AresGod ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 296 ms 1824 KB
64038 16/09/2015 19:10:52 AresGod NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 312 ms 1840 KB
63151 13/09/2015 20:56:12 AresGod CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 156 ms 5724 KB
63150 13/09/2015 20:54:29 AresGod CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 140 ms 5724 KB
61244 06/09/2015 13:09:22 AresGod CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 203 ms 1848 KB
60812 05/09/2015 14:21:40 AresGod CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 187 ms 1848 KB
60811 05/09/2015 14:20:29 AresGod CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 218 ms 1816 KB
59467 31/08/2015 17:15:26 AresGod CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 531 ms 2360 KB
59274 30/08/2015 15:08:12 AresGod SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
58835 28/08/2015 00:04:53 AresGod MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 296 ms 10928 KB
57304 26/08/2015 15:15:28 AresGod TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1076 ms 1928 KB
56056 25/08/2015 01:35:19 AresGod BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 78 ms 884 KB
55975 24/08/2015 22:21:11 AresGod MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 811 ms 9652 KB
55579 23/08/2015 15:48:29 AresGod VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
55217 22/08/2015 22:37:56 AresGod CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 546 ms 2312 KB
54898 22/08/2015 21:09:47 AresGod CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2148 KB
54881 22/08/2015 21:05:12 AresGod CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 483 ms 2936 KB
54805 22/08/2015 20:52:17 AresGod ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
54137 20/08/2015 00:47:35 AresGod FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 3676 KB
53253 14/08/2015 21:54:33 AresGod DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
53058 14/08/2015 18:48:02 AresGod MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 78 ms 1808 KB
52999 14/08/2015 15:38:19 AresGod MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 499 ms 2576 KB
50073 04/08/2015 23:13:17 AresGod SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 764 ms 9480 KB
49968 03/08/2015 20:58:51 AresGod CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 0 ms 964 KB
48053 19/07/2015 22:18:26 AresGod ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
47939 19/07/2015 21:21:49 AresGod MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
47773 19/07/2015 20:27:43 AresGod CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 374 ms 1876 KB
44155 01/07/2015 18:12:50 AresGod DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2528 KB
44154 01/07/2015 17:52:12 AresGod PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
44151 01/07/2015 17:48:39 AresGod DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
44148 01/07/2015 17:06:28 AresGod DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
44146 01/07/2015 16:58:07 AresGod MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 514 ms 2800 KB
44145 01/07/2015 16:56:09 AresGod MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 530 ms 3336 KB
44129 01/07/2015 15:58:12 AresGod MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 483 ms 10372 KB
44108 01/07/2015 14:50:40 AresGod HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
44104 01/07/2015 14:43:31 AresGod HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
41786 19/06/2015 15:28:13 AresGod DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
39731 10/06/2015 01:40:55 AresGod TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
39729 10/06/2015 01:24:29 AresGod SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
39728 10/06/2015 01:06:41 AresGod THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 1708 KB
39173 03/06/2015 00:28:56 AresGod NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 109 ms 1896 KB
39166 03/06/2015 00:08:04 AresGod BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
38920 01/06/2015 21:57:16 AresGod TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
38664 31/05/2015 21:50:04 AresGod GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 982 ms 4844 KB
38415 31/05/2015 20:43:10 AresGod TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
36634 25/05/2015 20:50:55 AresGod DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 908 KB
35749 16/05/2015 01:12:02 AresGod LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
35737 15/05/2015 22:11:42 AresGod PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
35724 15/05/2015 21:37:56 AresGod KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2540 KB
35659 15/05/2015 13:38:53 AresGod MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
35617 14/05/2015 21:25:36 AresGod DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 358 ms 3268 KB
34496 13/05/2015 02:17:54 AresGod BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
34251 11/05/2015 14:08:33 AresGod ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
34241 11/05/2015 12:06:35 AresGod HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
34144 10/05/2015 22:49:33 AresGod CODE - Chuyển Mã GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
34114 10/05/2015 22:33:35 AresGod BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
34016 10/05/2015 21:55:41 AresGod QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
33282 09/05/2015 12:13:11 AresGod HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 280 ms 3680 KB
33280 09/05/2015 11:53:59 AresGod PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 936 KB
33279 09/05/2015 11:31:57 AresGod PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 696 KB
33248 08/05/2015 21:14:58 AresGod DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 858 ms 5548 KB
33245 08/05/2015 21:09:52 AresGod DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 795 ms 5320 KB
33084 07/05/2015 17:06:42 AresGod SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
33083 07/05/2015 17:02:16 AresGod KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
32778 05/05/2015 11:20:45 AresGod CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
32774 05/05/2015 01:38:14 AresGod CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
32773 05/05/2015 01:37:13 AresGod CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
32772 05/05/2015 01:35:23 AresGod CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
32770 05/05/2015 01:09:32 AresGod CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 0 ms 764 KB
32724 04/05/2015 22:05:18 AresGod HOANVI - Hoán Vị GNU C++ Accepted 46 ms 928 KB
32641 04/05/2015 00:57:14 AresGod HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
32640 04/05/2015 00:42:42 AresGod SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
32593 03/05/2015 16:03:26 AresGod FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
32592 03/05/2015 16:03:06 AresGod FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
32475 02/05/2015 01:34:50 AresGod MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
32471 02/05/2015 00:40:14 AresGod HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2188 KB
32466 02/05/2015 00:25:30 AresGod HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
31894 27/04/2015 18:39:22 AresGod SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
31819 26/04/2015 18:08:42 AresGod BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 716 KB
31738 26/04/2015 00:47:41 AresGod LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
31737 26/04/2015 00:37:22 AresGod NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 124 ms 3364 KB
31671 25/04/2015 17:54:37 AresGod XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 109 ms 2892 KB
31670 25/04/2015 17:53:45 AresGod XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 826 ms 1808 KB
31652 25/04/2015 13:44:32 AresGod XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 93 ms 2892 KB
31650 25/04/2015 13:39:30 AresGod XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 109 ms 2896 KB
31648 25/04/2015 13:34:15 AresGod XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 109 ms 2856 KB
31647 25/04/2015 13:25:23 AresGod XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 93 ms 2856 KB
31638 25/04/2015 12:42:16 AresGod XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 904 ms 1840 KB
31637 25/04/2015 12:41:20 AresGod XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 936 ms 1772 KB
31606 25/04/2015 01:37:16 AresGod PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
31605 25/04/2015 01:25:29 AresGod BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
31604 25/04/2015 01:13:19 AresGod PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
31603 25/04/2015 01:04:13 AresGod BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
31601 25/04/2015 00:54:48 AresGod NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2024 KB
31236 23/04/2015 13:13:28 AresGod CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 3092 KB
31235 23/04/2015 13:08:26 AresGod CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
31234 23/04/2015 12:57:14 AresGod CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
31233 23/04/2015 12:55:05 AresGod CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1800 KB
31217 23/04/2015 12:40:31 AresGod HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 920 ms 35824 KB
30356 19/04/2015 21:31:34 AresGod KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
30308 19/04/2015 21:18:41 AresGod RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
29599 18/04/2015 01:08:14 AresGod NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 202 ms 11584 KB
29576 17/04/2015 21:08:38 AresGod FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
29575 17/04/2015 20:54:25 AresGod DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1800 KB
29571 17/04/2015 20:22:23 AresGod TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 0 ms 672 KB
29570 17/04/2015 20:17:47 AresGod VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 0 ms 692 KB
29557 17/04/2015 19:34:55 AresGod KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 672 KB
29556 17/04/2015 19:29:39 AresGod BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
27247 13/04/2015 20:48:34 AresGod FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
27244 13/04/2015 19:32:45 AresGod DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 546 ms 1684 KB
27191 13/04/2015 01:46:55 AresGod DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2056 KB
27157 12/04/2015 21:16:14 AresGod CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++ Accepted 1029 ms 5648 KB
26228 01/04/2015 20:18:18 AresGod FOOL - Cá tháng tư GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
25965 30/03/2015 17:20:41 AresGod GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
25912 30/03/2015 14:10:17 AresGod USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
25909 30/03/2015 14:03:57 AresGod GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
25897 30/03/2015 12:57:14 AresGod TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
25819 29/03/2015 23:31:33 AresGod MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
25722 29/03/2015 22:25:00 AresGod UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 280 ms 2756 KB
25514 29/03/2015 21:18:41 AresGod GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
25338 29/03/2015 20:36:51 AresGod CARO - Cờ caro GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
24231 23/03/2015 00:33:00 AresGod NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
24227 23/03/2015 00:29:03 AresGod USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
24224 23/03/2015 00:25:02 AresGod GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
15887 08/03/2015 23:16:26 AresGod HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
15762 08/03/2015 01:08:57 AresGod ACM - ACM GNU C++ Accepted 124 ms 2176 KB
15734 07/03/2015 23:26:55 AresGod WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
15732 07/03/2015 23:22:32 AresGod NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 624 KB
15719 07/03/2015 23:05:28 AresGod NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 684 KB
15698 07/03/2015 22:57:58 AresGod NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
15644 07/03/2015 22:41:06 AresGod NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 516 KB
15552 07/03/2015 22:08:27 AresGod WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 528 KB
15490 07/03/2015 21:46:46 AresGod TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 588 KB
Back to Top