Các bài giải được của BBBBBBBB
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
469280 18/09/2018 18:51:21 BBBBBBBB ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
469279 18/09/2018 18:50:47 BBBBBBBB EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 390 ms 102848 KB
469275 18/09/2018 18:47:21 BBBBBBBB PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1200 KB
469267 18/09/2018 18:42:40 BBBBBBBB HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
469265 18/09/2018 18:40:29 BBBBBBBB ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 93 ms 2648 KB
469263 18/09/2018 18:40:10 BBBBBBBB LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
469262 18/09/2018 18:39:54 BBBBBBBB VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 359 ms 6424 KB
469261 18/09/2018 18:39:25 BBBBBBBB EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
469259 18/09/2018 18:39:06 BBBBBBBB Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
469257 18/09/2018 18:38:45 BBBBBBBB AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
469256 18/09/2018 18:38:21 BBBBBBBB CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Accepted 203 ms 8420 KB
469254 18/09/2018 18:38:03 BBBBBBBB Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2880 KB
469253 18/09/2018 18:37:48 BBBBBBBB Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2216 KB
469251 18/09/2018 18:37:14 BBBBBBBB PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 859 ms 116340 KB
469250 18/09/2018 18:36:56 BBBBBBBB Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
469246 18/09/2018 18:36:00 BBBBBBBB Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 296 ms 4256 KB
469242 18/09/2018 18:35:16 BBBBBBBB MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 546 ms 69696 KB
469241 18/09/2018 18:35:00 BBBBBBBB SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++ Accepted 515 ms 10404 KB
469240 18/09/2018 18:34:42 BBBBBBBB BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 9716 KB
469239 18/09/2018 18:34:24 BBBBBBBB QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2744 KB
469238 18/09/2018 18:34:05 BBBBBBBB DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 31168 KB
469237 18/09/2018 18:33:40 BBBBBBBB COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
469236 18/09/2018 18:33:07 BBBBBBBB EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
469234 18/09/2018 18:32:47 BBBBBBBB MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 1840 KB
469233 18/09/2018 18:32:31 BBBBBBBB CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 187 ms 5796 KB
469231 18/09/2018 18:32:14 BBBBBBBB CALNUM - Đếm số GNU C++ Accepted 156 ms 37828 KB
469230 18/09/2018 18:31:57 BBBBBBBB TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 171 ms 7364 KB
469229 18/09/2018 18:31:34 BBBBBBBB DIFFERENCE - DIFFERENCE GNU C++ Accepted 453 ms 105416 KB
469227 18/09/2018 18:31:08 BBBBBBBB HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 171 ms 9652 KB
469225 18/09/2018 18:30:43 BBBBBBBB OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 546 ms 34608 KB
469224 18/09/2018 18:30:20 BBBBBBBB CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++ Accepted 62 ms 2612 KB
469223 18/09/2018 18:30:04 BBBBBBBB CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++ Accepted 140 ms 2556 KB
469222 18/09/2018 18:29:45 BBBBBBBB TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1580 KB
469221 18/09/2018 18:29:25 BBBBBBBB CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1062 ms 61156 KB
469220 18/09/2018 18:29:05 BBBBBBBB TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
469219 18/09/2018 18:28:46 BBBBBBBB Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
469217 18/09/2018 18:28:21 BBBBBBBB Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
469216 18/09/2018 18:28:03 BBBBBBBB SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 484 ms 18152 KB
469215 18/09/2018 18:27:45 BBBBBBBB SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 468 ms 10408 KB
469213 18/09/2018 18:27:30 BBBBBBBB SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2892 KB
469211 18/09/2018 18:27:13 BBBBBBBB SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
469210 18/09/2018 18:26:50 BBBBBBBB MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
469209 18/09/2018 18:26:29 BBBBBBBB EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 281 ms 2776 KB
469208 18/09/2018 18:26:12 BBBBBBBB DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1912 KB
469207 18/09/2018 18:25:50 BBBBBBBB BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 281 ms 101484 KB
469204 18/09/2018 18:25:31 BBBBBBBB WWCITY - Thành phố WW GNU C++ Accepted 593 ms 20864 KB
469203 18/09/2018 18:25:13 BBBBBBBB COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
469202 18/09/2018 18:24:59 BBBBBBBB UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 390 ms 5892 KB
469201 18/09/2018 18:24:34 BBBBBBBB CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
469200 18/09/2018 18:23:41 BBBBBBBB SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 296 ms 4068 KB
469198 18/09/2018 18:23:04 BBBBBBBB LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 234 ms 17860 KB
469196 18/09/2018 18:22:42 BBBBBBBB QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 359 ms 2912 KB
469195 18/09/2018 18:22:16 BBBBBBBB GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 46 ms 1060 KB
469193 18/09/2018 18:21:45 BBBBBBBB P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 187 ms 11976 KB
469192 18/09/2018 18:21:29 BBBBBBBB PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
469191 18/09/2018 18:21:10 BBBBBBBB USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
469190 18/09/2018 18:20:50 BBBBBBBB KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
466135 13/09/2018 18:55:49 BBBBBBBB DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 156 ms 96492 KB
466134 13/09/2018 18:55:23 BBBBBBBB SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 375 ms 4008 KB
466132 13/09/2018 18:55:06 BBBBBBBB CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3232 KB
466131 13/09/2018 18:54:38 BBBBBBBB CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5428 KB
466130 13/09/2018 18:54:21 BBBBBBBB BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++ Accepted 31 ms 3392 KB
466129 13/09/2018 18:54:00 BBBBBBBB PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
466128 13/09/2018 18:53:32 BBBBBBBB EXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 31 ms 1044 KB
466126 13/09/2018 18:50:34 BBBBBBBB CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
466125 13/09/2018 18:50:01 BBBBBBBB TITO3 - Lại tính tổng GNU C++ Accepted 265 ms 2552 KB
466124 13/09/2018 18:49:46 BBBBBBBB SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 703 ms 10700 KB
466123 13/09/2018 18:49:32 BBBBBBBB ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 156 ms 79656 KB
466122 13/09/2018 18:49:17 BBBBBBBB BOOL - Biểu thức Boolean GNU C++ Accepted 890 ms 12480 KB
466121 13/09/2018 18:49:07 BBBBBBBB LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 640 ms 36120 KB
466120 13/09/2018 18:48:54 BBBBBBBB OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
466118 13/09/2018 18:48:41 BBBBBBBB SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Accepted 187 ms 3548 KB
466117 13/09/2018 18:48:27 BBBBBBBB PENCIL - Bút chì (ACMVN 10-2014 H) GNU C++ Accepted 15 ms 2056 KB
466116 13/09/2018 18:48:12 BBBBBBBB STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 78 ms 2036 KB
466115 13/09/2018 18:48:00 BBBBBBBB EULER - Tính hàm GNU C++ Accepted 640 ms 80552 KB
466113 13/09/2018 18:47:19 BBBBBBBB TABGAME - Trò chơi với bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
466112 13/09/2018 18:46:34 BBBBBBBB EASYSTR - Một bài tập về xâu GNU C++ Accepted 140 ms 20628 KB
466110 13/09/2018 18:46:19 BBBBBBBB NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 16609 ms 5236 KB
466109 13/09/2018 18:46:01 BBBBBBBB LUNARNY - Đi chơi Tết GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
466107 13/09/2018 18:45:45 BBBBBBBB VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 531 ms 434856 KB
466106 13/09/2018 18:45:30 BBBBBBBB EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
466105 13/09/2018 18:45:18 BBBBBBBB CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
466104 13/09/2018 18:45:05 BBBBBBBB AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
466102 13/09/2018 18:44:47 BBBBBBBB CoTreeGame - Colored Tree Game GNU C++ Accepted 1140 ms 3148 KB
466100 13/09/2018 18:44:26 BBBBBBBB HMD03 - Công ti vận tải GNU C++ Accepted 109 ms 2468 KB
466098 13/09/2018 18:44:09 BBBBBBBB EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 62 ms 2492 KB
466097 13/09/2018 18:43:46 BBBBBBBB EZ0 - EZ AF GNU C++ Accepted 921 ms 2456 KB
466095 13/09/2018 18:43:09 BBBBBBBB CANSU - CÁN SỰ GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
466094 13/09/2018 18:42:54 BBBBBBBB EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 2093 ms 123880 KB
466093 13/09/2018 18:42:36 BBBBBBBB BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 218 ms 25872 KB
466090 13/09/2018 18:41:56 BBBBBBBB BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Accepted 140 ms 7428 KB
466089 13/09/2018 18:41:42 BBBBBBBB BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 312 ms 7984 KB
466088 13/09/2018 18:41:24 BBBBBBBB PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
466087 13/09/2018 18:41:07 BBBBBBBB RECLAND - Rectangle Land GNU C++ Accepted 968 ms 54732 KB
466086 13/09/2018 18:40:48 BBBBBBBB HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 562 ms 18148 KB
466085 13/09/2018 18:40:34 BBBBBBBB KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 343 ms 25332 KB
466084 13/09/2018 18:40:10 BBBBBBBB DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
466082 13/09/2018 18:39:52 BBBBBBBB TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
466080 13/09/2018 18:39:14 BBBBBBBB HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1024 KB
466078 13/09/2018 18:38:58 BBBBBBBB TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
Back to Top